Vydavateľstvo Hajko & Hajková patrí medzi tzv. rodinné firmy. Svojou činnosťou vydavateľstvo nadväzuje na vydavateľsko-kníhkupeckú činnosť Jozefa Hajka (1918-2012), v rokoch tridsiatych minulého storočia zamestnanca významného pražského vydavateľa Leopolda Mazáča, od ktorého v roku 1946 prevzal slovenskú filiálku v Bratislave.

Edičnú činnosť súčasného vydavateľstva, ktorá sa začala v r. 1992, možno rozdeliť na vedeckú literatúru veterinárnej a humánnej medicíny a odbornú literatúru filozofickú, historickú a umenovednú.


Vydavateľskú činnosť dopĺňa distribúcia odbornej zahraničnej literatúry.


Jadro vydavateľstva, ktoré spolupracuje so špičkovými editormi, autormi, prekladateľmi, reprodukčnými a polygrafickými pracovníkmi, tvoria jeho majitelia Mgr. art Ľuba Hajková a prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., odborným garantmi veterinárnej sekcie vydavateľstva sú MVDr. Anna Hanzlová a MVDr. Stanislav Hanzel, IT manažér je Svätopluk Hanzel.