Large Animal Internal Medicine, 5th Ed.

Autor:
ISBN: 978-0-323-08839-8
Vydavateľ: Mosby, 2014
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1872 strán, aktualizované odkazy na PubMed

199,00 €
Na objednávku

Interná medicína veľkých zvierat, 5. vydanie predstavuje východiskové problémy rozpracované na základe 150 klinických prípadov. Je to prvé spracovanie internej medicíny umožňujúce účinne určiť diagnózu koní, hovädzieho dobytka, oviec a kôz, vychádzajúcu z klinického výskumu a laboratórnych výsledkov. V užívateľsky prijateľnom formáte nájdete všetky podstatné informácie o chorobách a možnostiach diagnóz jednoduchou identifikáciou príznakov.

Nové v tomto vydaní:
Rozsiahlo aktualizovaný obsah od odborných autorov približuje najnovšie vedecké a klinické zistenia týkajúce sa bolesti, nervovej sústavy, toxikológie, vírusovej hnačky hovädzieho dobytka, malígnej katarálnej horúčky, katarálnej horúčky oviec a silných iónov.
Vakcíny a vakcinačné protokoly prinášajú aktuálne informácie, ktoré sú potrebné za účelom predchádzania novým chorobám u veľkých zvierat.
Rozšírený obsah o zverolekárovej úlohe v starostlivosti o zviera; abdominálnom ultrazvuku koní; DNA, genetických a PCR testoch; a doplnkoch a náhradách kolostra prináša aktuálne informácie o internom lekárstve veľkých zvierat.
Aktuálne informácie o cudzokrajných chorobách zvierat, ktoré sú nebezpečné pre veľké zvieratá v USA, vrátane dobytčieho moru, upozorňujú na choroby, ktoré sa môžu preniesť z iných krajín.

Prečo odporúčame túto publikáciu:
Rozprava o vyše 150 klinických príznakoch alebo prejavoch choroby prináša prístup zameraný na problém stanovenia diagnózy prostredníctvom laboratórnych testov.
Viac než 200 odborných autorov prispelo informáciami zo svojej odbornej oblasti, aby priniesli aktuálne a smerodajné informácie na každú tému.
Farebné materiály doplňujúce kapitoly Choroby oka a Choroby tráviaceho systému zobrazujú klinické prejavy oftalmologických stavov a endoskopické zábery chorôb tráviaceho systému koní.
Okienka Príčiny prejavujúcich sa príznakov umožňujú rýchly prístup k bežným, menej bežným a zriedkavým chorobám spojených s prejavmi alebo príznakmi choroby.
Okienka Príčiny abnormálnych hodnôt upozorňujú na možné interpretácie abnormalít v testoch klinickej chémie, hematológie, krvných proteínov a koagulácie.
Rozsiahly zoznam užitočných odkazov na pridruženej webovej stránke, z ktorých mnohé odkazujú na pôvodný zdroj na portáli PubMed, umožňuje pokračovať v štúdiu špecifických tém podľa záujmu.
● Podrobný a rozsiahly register umožňuje ľahko a rýchlo nájsť kľúčové informácie.

Obsah:
PART I: HISTORY, PHYSICAL EXAMINATION, AND MEDICAL RECORDS
1. Ruminant History, Physical Examination, Welfare Assessment and Records
2. Equine History, Physical Examination, Records, and Recognizing Abuse or Neglect in Patients
PART II: MANIFESTATIONS OF DISEASE
3. Pain
4. Alterations in Body Temperature
5. Alterations in Respiratory Function
6. Alterations in Cardiovascular and Hemolymphatic Systems
7. Alterations in Alimentary and Hepatic Function
8. Localization and Differentiation of Neurologic Diseases
9. Alterations in Body Weight or Size
10. Alterations in Urinary Function
11. Alterations in the Skin
12. Alterations in Sexual Function
13. Musculoskeletal Abnormalities
14. Collapse and Sudden Death
PART III: DISORDERS AND MANAGEMENT OF THE NEONATE
15. The Peripartum Mare
16. Assessment of the Newborn Foal
17. Manifestations and Management of Disease in Neonatal Foals
18. The Peripartum Ruminant
19. Initial Management and Physical Examination of Neonatal Ruminants
20. Manifestations and Management of Disease in Neonatal Ruminants
21. Colostrum and Milk Replacers
PART IV: COLLECTION OF SAMPLES AND INTERPRETATION OF LABORATORY TESTS
22. Clinical Chemistry Tests
23. Collection and Submission of Samples for Cytologic and Hematologic Studies
24. Alterations in the Erythron
25. Alterations in the Leukogram
26. Alterations in Blood Proteins
27. Alterations in Hemostasis
28. Collection and Analysis of Bone Marrow
29. Molecular Diagnostics in Large Animals
PART V: DISORDERS OF THE ORGAN SYSTEMS
30. Diseases of the Cardiovascular System
31. Diseases of the Respiratory System
32. Diseases of the Alimentary Tract
33. Diseases of Hepatobiliary System
34. Diseases of the Renal System
35. Diseases of the Nervous System
36. Mammary Gland Health and Disorders
37. Diseases of the Hematopoietic and Hemolymphatic Systems
38. Diseases of the Bones, Joints, and Connective Tissues
39. Diseases of the Eye
40. Diseases of the Skin
41. Endocrine and Metabolic Diseases
42. Diseases of Muscles
43. Diseases of the Reproductive System
PART VI: PREVENTATIVE AND THERAPEUTIC STRATEGIES
44. Critical Care and Fluid Therapy
45. Principles of Antimicrobial Therapy
46. Biosecurity and Infection Control for Large Animal Practices
47. Prevention, Detection, and Response to Foreign Animal Diseases
48. Use of Biologics in the Prevention of Infectious Diseases
49. Parasite Control Programs
50. Nutrition of the Sick Animal
PART VII: CONGENTIAL, HEREDITARY, IMMUNOLOGIC, AND TOXIC DISORDERS
51. Genetic Disorders
52. Genetic Tests for Large Animals
53. Immunologic Disorders
54. Disorders Caused by Toxicants

Autor:
Bradford P. Smith:
DVM, Diplomate ACVIM, Professor Emeritus, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis, CA