Diseases of The Goat, 4th Edition (Matthews, J. G.)

Autor:
ISBN: 978-1-119-07351-2
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2016
Špecifikácia: Mäkká väzba, 424 strán, jazyk anglický

99,00 €
Na objednávku

Diseases of the Goat, 4th Edition je prepracované a aktualizované vydanie populárnej príručky pre veterinárov obsahujúce všetky aspekty ochorení kôz - od počiatočného posúdenia a vyšetrenia k stanoveniu diagnózy, liečbe a kontroly stavu. Veľmi praktická, výstižná publikácia je vytvorená pre časté používanie a je vhodná pre všetkých, ktorí liečia a starajú sa o kozy. 

Prečo odporúčame túto publikáciu:

● Poskytuje informácie o predátoroch, eutanázii, pitevných technikách a náprave fraktúr

● Obsahuje rozšírenú ponuku rôznych tém pre zaujatie širšieho a medzinárodnejšieho okruhu čitateľov, hlavne v súvislosti s jedovatými rastlinami

● Zahŕňa dopad nových zistení v oblasti chorôb kôz, akými sú geografické rozšírenie exotických chorôb do nových regiónov

Preface to the Fourth Edition vii
Acknowledgements ix
Author’s note xi
1 Female Infertility 1
2 Abortion 18
3 Male Infertility 35
4 The Periparturient Goat 41
5 Weak Kids 61
6 Inadequate Growth Rate 72
7 Lameness in Adult Goats 81
8 Lameness in Kids 105
9 Chronic Weight Loss 115
10 External Swellings 131
11 Skin Disease 143
12 Nervous Diseases 158
13 Diseases of the Mammary Gland 185
14 Diarrhoea 204
15 Colic 232
16 Abdominal Distension 251
17 Respiratory Disease 258
18 Anaemia 275
19 Sudden Death, Post-Mortem Examination And Euthanasia 284
20 Eye Disease 297
21 Plant Poisoning 303
22 The Geriatric Goat 334
23 Herd Health and Biosecurity 339
24 Anaesthesia 346
25 Disbudding and Dehorning 359
26 Surgical Techniques 364
Appendix: Drugs for Goats 384
Further Reading 393
Index 395

John Matthews: BSc in Biochemistry, BVMS, MRCVS, is a recently retired partner in a veterinary practice in Chelmsford, UK. He has a particular interest in caprine medicine, having kept goats for over 35 years. He is an Honorary Veterinary Surgeon for the British Goat Society and Past President of the Goat Veterinary Society.