Equine Medicine, Surgery and Reproduction

Autor:
ISBN: 9780323087070
Vydavateľ: Saunders, 2013
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 624 strán

139,00 €
Na objednávku

Nové vydanie príručky základných informácií prináša výstižné a zrozumiteľné spracovanie klinických referenčných prác. Všetky aspekty liečenia, chirurgie a rozmnožovania koní sú uvedené v jednom, praktickom zväzku. Druhé vydanie bolo rozsiahlo prepracované, pričom každá kapitola bola aktualizovaná a boli pridané nové kapitoly, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o zranenia, intenzívnou starostlivosťou, anestéziou a sedáciou, a diagnostickým zobrazovaním. Prináša kľúčové informácie v jednoduchom a ľahko zrozumiteľnom formáte študentom klinického veterinárstva a praktizujúcim veterinárnym chirurgom, no zároveň toto druhé vydanie knihy Liečenie, chirurgia a rozmnožovanie koní bude taktiež užitočné pre študentov magisterského štúdia a pre profesionálnych vlastníkov a cvičiteľov koní. Široké spektrum medzinárodných prispievateľov s bohatými skúsenosťami, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti, zaručuje, že nové vydanie tohto populárneho komplexného zdroja informácií zostáva nenahraditeľným ako bolo doteraz.

Prečo odporúčame túto knihu:
● Komplexné pokrytie všetkých oblastí liečenia, chirurgie a rozmnožovania koní
● Jednoducho použiteľný formát
● Kompletne prepracované vydanie s pridanými novými kapitolami
● Teraz s vyše 100 novými ilustráciami vrátane farebných fotografií
● Obsahuje diagnostické a terapeutické informácie a taktiež opisy bežne používaných klinických techník
● Obsahuje zoznamy dôležitých diferenciálnych diagnóz pre bežné klinické príznaky

Obsah:
1.Upper Alimentary System.
2.Gastroenterology 1. Colic.
3. Gastroenterology 2. Hepatic and intestinal disorders.
4. Abdominal cavity
5. Disorders of the ear, nose and throat
6. Lower respiratory tract
7. Cardiovascular system
8. Diseases of the equine urinary tract
9. Endocrinology
10. Haematopoietic and immune systems
11.Neurology
12.Ophthalmology
13. Dermatology
14. Reproduction
15. Orthopaedics 1. Diagnosis of lameness/diseases of joints and bones
16. Orthopaedics 2. Diseases of the foot and  limbs
17. Orthopaedics 3. The  limbs
18. Orthopaedics 4. The back and pelvis
19. Infectious diseases and parasitology
20. Diseases of the foal
21. Muscle disorders and performance problems
22. Metabolic diseases and toxicology
23. Principles of wound management
24. Sedation and anaesthesia
25. Diagnostic imaging
26.Common problems and techniques in equine critical care

Autori:
Tim Mair: BVSC, PhD, DEIM, DESTS, DipECEIM, MRCVS, AssocECVDI, Partner & Equine Practitioner, Bell Equine Veterinary Clinic, Mereworth, Maidstone, Kent, UK
Sandy Love: BVMS, PhD, MRCVS, University of Glasgow Veterinary School, Glasgow, UK
James Schumacher: DVM, MS, MRCVS, Dip ACVS, Professor, Department of Large Animal Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee, US
Grant Frazer: BVSc, MSc, MBA, Dip ACT, Director, Veterinary Hospital, Associate Professor, Veterinary Preventive Medicine, College of Veterinary Medicine, The Ohio State University, USA