Brinker, Piermattei and Flo's Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair, 5th Edition (CH. E. DeCamp)

Autor:
ISBN: 9781437723649
Vydavateľ: Elsevier, Saunders, 2016
Špecifikácia: Mäkká väzba flexi, 800 strán, 760 ilustrácií, jazyk anglický

119,00 €
Na objednávku

Pripravte sa na rastúce množstvo prípadov v ortopedickej chirurgii veterinárnej praxe pomocou najspoľahlivejšej príručky pre ortopédiu drobných zvierat. Piate vydanie knihy Brinker, Piermattei, and Flo’s Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair je odbornou príručkou nevyhnutnou pre úspešné pochopenie, diagnostikovanie a liečbu rôznych stavov postihujúcich pohybovú sústavu drobných zvierat. Podobne ako v predchádzajúcich vydaniach aj táto komplexná príručka ponúka čitateľom jasný a konzistentný opis najbežnejších ortopedických stavov spoločne s patológiou, diagnostickým postupom, chirurgickými indikáciami a prípravou, chirurgickým prístupom, chirurgickými technikami, komplikáciami, a súvisiacimi následnými odporúčaniami. Toto nové vydanie obsahuje aj najnovšie informácie týkajúce sa fraktúr, muskuloskeletárnych chorôb a pokroku v oblasti spôsobov fixácie, nápravy pohybového postihnutia a chirurgie kĺbov. Čitatelia sa dozvedia nielen o bežne používaných ortopedických zákrokoch, akými sú použitie platničiek, drôtov, klinov, ale príručka sa taktiež zaoberá komplexnejšími spôsobmi, akými sú minimálne invazívna chirurgia a uhlovo stabilné fixačné systémy s najnovšími informáciami o istenom klinovaní a technológii fixačných platničiek. S touto jedinečnou príručkou získate odborné usmernenie potrebné pre úspešné diagnostikovanie a liečbu takmer každého muskuloskeletárneho prípadu, s ktorým sa stretnete vo svojej praxi.

Prečo odporúčame tento titul:

 Zreteľný a výstižný formát pokrýva patológiu, diagnostický postup, chirurgické indikácie a prípravu, chirurgický prístup, chirurgické techniky, komplikácie, a následné odporúčania pre najbežnejšie ortopedické stavy.
●  Postupne riešené kresby jasne ilustrujú rôzne typy fraktúr a demonštrujú chirurgické postupy používané na potrebnú nápravu - sú to detaily, ktoré sa nedajú zobraziť klinickými fotografiami.
●  Anatomické členenie poskytuje rýchly prístup k informáciám o fraktúrach a iných stavoch týkajúcich sa každej oblasti tela.

Part I: Diagnosis and Treatment of Fractures, Lameness and Joint Disease
1. Orthopedic Examination and Diagnostic Tools
2. Fractures: Classification, Diagnosis, and Treatment
3. Bone Grafting
4. Delayed Union and Nonunion
5. Treatment of Acute and Chronic Bone Infections
6. Arthrology
7. Principles of Joint Surgery
8. Arthroscopy in Joint Surgery

Part II: Fractures and Orthopedic Conditions of the Forelimb
9. Fractures of the Scapula
10. The Shoulder Joint
11. Fractures of the Humerus
12. The Elbow Joint
13. Fractures of the Radius and Ulna
14. Fractures and Other Orthopedic Conditions of the Carpus, Metacarpus, and Phalanges )Part III: Fractures and Orthopedic Conditions of the Hindlimb
15. Fractures of the Pelvis
16. The Hip Joint
17. Fractures of the Femur and Patella
18. The Stifle Joint
19. Fractures of the Tibia and Fibula
20. Fractures and Other Orthopedic Injuries of the Tarsus, Metatarsus, and Phalanges

Part IV: Other Fractures and Reconstruction of Bone Deformity
21. Fractures and Luxations of the Mandible and Maxilla
22. Fractures in Growing Animals
23. Correction of Abnormal Bone Growth and Healing

Part V: Miscellaneous Conditions of the Musculoskeletal System
24. Disease Conditions in Small Animals

 

Charles De Camp: Michigan State University, Veterinary Medical Center, College of Veterinary Medicine, East Lansing, MI