Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery, 2nd Edition (Tobias, Karen)

Autor:
ISBN: 978-1-119-11724-7
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2017
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 624 strán, Jazyk anglický

109,00 €
Na objednávku


Najnovšie vydanie praktickej príručky pre všetkých veterinárov - Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery: 

● Ponúka rozšírený prehľad dodatočných postupov a aktualizácií prinášajúcich najnovšie poznatky v oblasti chirurgických techník

● Poskytuje jasné, výstižné pokyny o tom, ako uskutočniť bežné chirurgické zákroky v prípade mäkkých tkanív

● Podrobné pokyny dopĺňa stovkami vysokokvalitných farebných fotografií a kresieb

● Pomáha veterinárom malých zvierat, ale aj a študentom získavať nové poznatky, ale aj využívať tipy a šikovné úkony, ktoré používajú skúsení chirurgovia pre jednoduchšie a rýchlejšie vykonanie zákroku.

Contributors xi

Acknowledgements xiii

Preface xv

Section 1: Surgery of the Skin 1

1 Primary Wound Closure 3

2 Lumpectomy and Primary Closure 15

3 Basic Flaps 25

4 Tension-Relieving Techniques 35

5 Full-Thickness Mesh Grafts 45

6 Caudal Superficial Epigastric Axial Pattern Flap 55

7 Mastectomy 61

8 Open Wound Management with a Tie-Over Bandage 73

Section 2: Abdominal Procedures 79

9 Abdominal Incisions 81

10 Umbilical Hernia 93

11 Inguinal Hernia 97

12 Diaphragmatic Hernia 103

13 Splenectomy 111

14 Abdominal Lymph Node Biopsy 117

15 Peritonitis 121

Section 3: Surgery of the Digestive System 131

16 Liver Biopsy 133

17 Pancreatic Biopsy 143

18 Gastrotomy 149

19 Gastrostomy Tube Placement 155

20 Incisional Gastropexy 165

21 Intestinal Biopsy 177

22 Intestinal Foreign Bodies 185

23 Intestinal Resection and Anastomosis 193

24 Enterostomy Tube Placement 203

25 Colopexy 211

26 Rectal Polyp Resection 215

Section 4: Surgery of the Reproductive Tract 221

27 Prepubertal Gonadectomy 223

28 Feline Castration 231

29 Canine Castration 239

30 Cryptorchid Castration 249

31 Prostatic Biopsy 255

32 Prostatic Omentalization 259

33 Ovariohysterectomy and Ovariectomy 265

34 Cesarean Section 283

35 Pyometra 289

36 Episiotomy 295

37 Episioplasty 299

Section 5: Surgery of the Urinary Tract 305

38 Renal Biopsy 307

39 Nephrectomy 315

40 Cystotomy 319

41 Cystostomy Tube Placement 327

42 Urethrotomy 333

43 Scrotal Urethrostomy 339

44 Perineal Urethrostomy in Cats 345

45 Urethral Prolapse 355

Section 6: Perineal Procedures 361

46 Anal Sacculectomy 363

47 Perineal Hernia 371

48 Rectal Prolapse 381

49 Tail Amputation 387

Section 7: Surgery of the Head and Neck 395

50 Oronasal Fistulas 397

51 Lateral Ear Canal Resection 407

52 Vertical Ear Canal Resection 415

53 Mandibular Lymph Node Excision 423

54 Sialoceles 429

55 Stenotic Nares 439

56 Elongated Soft Palate 447

57 Feline Thyroidectomy 457

Section 8: Tube Placement 467

58 Esophagostomy Tube Placement 469

59 Tracheostomy Tube Placement 477

60 Thoracostomy Tube Placement 485

61 Finger-Trap Suture 497

Section 9: Limb and Digit Procedures 503

62 Onychectomy 505

63 Dewclaw Removal 519

64 Toe Amputation 525

65 Rear Limb Amputation 531

66 Forelimb Amputation 545

Section 10: Ophthalmic Techniques 553

67 Enucleation 555

68 Prolapsed Gland of the Third Eyelid 563

69 Entropion Correction 571

70 Temporary Tarsorrhaphy 579

71 Eyelid Wedge Resection 583

Appendix: Absorbable Suture Materials 589

Index 591

Karen Tobias DVM, MS, DACVS: Full Professor at the University of Tennessee College of Veterinary Medicine in Knoxville, Tennessee, USA.