Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult, 2nd Edition (Johnston,S.A. –Tobias, K.M.)

Autor:
ISBN: 9780323320658
Vydavateľ: Elsevier, Saunders, 2017
Špecifikácia: 2-dielny set, tvrdá väzba, 2600 strán, jazyk anglický, prístup k aktualizovanej internetovej stránke Expert Consult.

229,00 €
Na objednávku

Aktualizované vydanie bestselleru pre veterinárnych chirurgov
Zameranie sa na "ako" a "prečo" v prípade chirurgických stavov, čo sú kľúčové problémy vedúce k priaznivému výsledku u pacienta, je podstatou druhého vydania knihy Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult. Toto dvojzväzkové plnofarebné dielo ponúka komplexný prehľad procesov chorôb, podrobné zhodnotenie základných informácií o klinickej vede a detailný opis pokročilých techník pri chirurgických zákrokoch. Na aktualizovanej internetovej stránke Expert Consult máte kedykoľvek prístup k detailnému prehľadu chirurgických postupov, čo predstavuje najobsiahlejší zdroj informácií pre chirurgických špecialistov, zverolekárov a praktikantov.

Prečo odporúčame túto publikáciu:

  • Internetová stránka Expert Consult umožňuje prístup k celému textu aj s odkazmi na pôvodné abstrakty z PubMed.
  • Komplexný prehľad zahrňuje v prvom zväzku chirurgickú biológiu, chirurgické metódy a perioperačnú starostlivosť, neurochirurgiu a ortopédiu, a v druhom zväzku chirurgiu mäkkých tkanív členenú podľa telesných systémov.
  • Obsiahle odkazy na publikované štúdie dostupné na Expert Consult preukazujú faktický základ materiálu.
  • Rozsiahlosť informácií z klinickej a základnej vedy uľahčuje pochopenie klinických záležitostí súvisiacich s operačnými situáciami.
  • Uznávaní prispievatelia vytvorili kapitoly z vlastných skúseností a poznatkov, čo predstavuje najaktuálnejšie informácie v súčasnosti.
  • Materiál o anatómii, fyziológii a patofyziológii v kapitolách o špecifických orgánoch zahrňuje informácie nevyhnutné pre operačné postupy a liečbu pacientov.
  • Detailné kapitoly o anestézii, chirurgickej onkológii, nádoroch chrbtice a muskuloskeletárnej neoplázii poskytujú cenné informácie pre chirurgov predovšetkým v oblasti liečby rakoviny.
  • Predoperačná príprava a následky v prípade chirurgických postupov pomáhajú chirurgom urobiť rozhodnutie o liečebných prístupoch.

Obsah:
VOLUME ONE

Section I: Surgical Biology
1. Inflammatory Response
2. Molecular and Cellular Biology: Genomics
3. Stem Cell and Regenerative Medicine
4. Platelet Rich Plasma and Autologous Conditioned Sera
5. Fluid Therapy
6. Shock
7. Bleeding and Hemostasis
8. Metabolism and Nutritional Needs of Surgical Patients
9. Wound Healing
10. Wound Infections and Antimicrobial Use 

Section II: Surgical Methods and Perioperative Care
11. Sterilization
12. Instrumentation
13. The Operating Room
14. Monitoring for Surgical Infection
15. Principles and Use of Energy Sources in Small Animal Surgery:  Electrosurgery and Laser Applications
16. Suture Material, Tissue Staplers, Ligation Devices, and Closure Methods
17. Instrument and Tissue Handling Techniques
18. Surgical Hemostasis
19. Bandages and Drains
20. Biopsy General Principles
21. Anesthesia Principles and Monitoring
22. Anesthetic Practice for Existing Conditions
23. Fundamentals of Interventional Radiology and Interventional Endoscopy
24. Fundamentals of Laparoscopy and Thoracoscopy
25. Introduction to Oncologic Surgery for the General Surgeon

Section III: Neurosurgery
26. Neurologic Examination and Neuroanatomic Diagnosis
27. Neurodiagnostics
28. Imaging of the Neurologic System
29. Pathogenesis and Physiology of Central Nervous System Disease and Injury
30. Medical Conditions of the Vertebral Column and Spinal Cord
31. Cervical Vertebral Column and Spinal Cord
32. Thoracolumbar Vertebral Column
33. Degenerative Lumbosacral Stenosis
34. Vertebral Fractures, Luxations, and Subluxations
35. Cranial Surgery
36. Anesthesia for Intracranial Surgery
37. Neoplasms of the Vertebrae and Spinal Cord

Section IV: Musculoskeletal System
38. Tissues of the Musculoskeletal System
39. Bone Biomechanics and Fracture Biology
40. Open Fractures
41. Internal Fracture Fixation
42. External Skeletal Fixation
43. Overview of Minimally Invasive Osteosynthesis Principles
44. Bandaging, External Coaptation, and External Devices for Companion Animals
45. Delayed Unions, Nonunions, and Malunions
46. Principles of Angular Limb Deformity Correction
47. Osteomyelitis and Implant-Associated Infections
48. Bone Grafts and Substitutes
49. Scapula Fractures
50. The Shoulder
51. Fractures of the Humerus
52. Surgical Diseases of the Elbow
53. Total Elbow Replacement in Dogs
54. Radius and Ulna
55. Carpus, Metacarpus, and Digits
56. Fractures of the Pelvis
57. Hip Luxation
58. Pathogenesis, Diagnosis, and Control of Canine Hip Dysplasia
59. Surgical Management of Hip Dysplasia
60. Fractures of the Femur
61. Stifle Joint
62. Total Knee Replacement in the Dog
63. Fractures of the Tibia and Fibula
64. Tarsus and Metatarsus
65. Amputations
66. Dentistry for the Surgeon
67. Mandibular and Maxillofacial Fractures
68. Arthritis
69. Miscellaneous Orthopedic Conditions
70. Muscle and Tendon Disorders
71. Arthroscopy
72. Musculoskeletal Neoplasia and Limb-Sparing Surgery
73. Osteochondrosis
74. Gait Analysis

VOLUME TWO
Section V: Skin and Reconstruction
75. Primary Wound Closure
76. Open Wounds
77. Tension-Relieving Techniques
78. Local or Subdermal Plexus Flaps
79. Axial Pattern and Myocutaneous Flaps
80. Skin Grafts
81. Burns
82. Specific Disorders of the Skin and Subcutaneous Tissues

Section VI: Abdomen
83. Spleen
84. Abdominal Wall Reconstruction and Hernias
85. Diaphragmatic Hernias
86. Peritoneum and Retroperitoneum

Section VII: Digestive System
87. Soft Tissues of the Oral Cavity
88. Salivary Glands
89. Mandibulectomy and Maxillectomy
90. Esophagus
91. Stomach
92. Small Intestine
93. Colon
94. Rectum, Anus, and Perineum
95. Liver and Biliary System
96. Hepatic Vascular Anomalies
97. Pancreas
98. Feeding Tubes

Section VIII: Respiratory System
99. Nasal Planum, Nasal Cavity, and Sinuses
100. Palate
101. Larynx
102. Trachea and Bronchi
103. Lungs

Section IX: Thorax
104. Thoracic Wall
105. Thoracic Cavity

Section X: Cardiovascular System
106. Cardiac Surgery
107. Pericardial Surgery
108. Vascular Surgery

Section XI: Urogenital System
109. Ovaries and Uterus
110. Vagina, Vestibule, and Vulva
111. Testes, Epididymides, and Scrotum
112. Penis and Prepuce
113. Prostate
114. Kidneys
115. Ureters
116. Bladder
117. Urethra
118. Sphincter Mechanism Incontinence
119. Renal Transplant

Section XII: Endocrine System
120. Adrenal Glands
121. Thyroid and Parathyroid Glands

Section XIII: Ear
122. Pinna and External Ear Canal
123. Middle and Inner Ear

Section XIV: Eye
124. Basic Ophthalmic Surgical Procedures
125. Emergency Ophthalmic Surgery


Spencer A. Johnston, VMD, DACVS
Karen M. Tobias, DVM, MS, DACVS