Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult, 2nd Edition (Johnston,S.A. –Tobias, K.M.)

Špecifikácia:

229,00 €
Na objednávku

Aktualizované vydanie bestselleru pre veterinárnych chirurgov
Zameranie sa na "ako" a "prečo" v prípade chirurgických stavov, čo sú kľúčové problémy vedúce k priaznivému výsledku u pacienta, je podstatou druhého vydania knihy Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult. Toto dvojzväzkové plnofarebné dielo ponúka komplexný prehľad procesov chorôb, podrobné zhodnotenie základných informácií o klinickej vede a detailný opis pokročilých techník pri chirurgických zákrokoch. Na aktualizovanej internetovej stránke Expert Consult máte kedykoľvek prístup k detailnému prehľadu chirurgických postupov, čo predstavuje najobsiahlejší zdroj informácií pre chirurgických špecialistov, zverolekárov a praktikantov.

Prečo odporúčame túto publikáciu:

  • Internetová stránka Expert Consult umožňuje prístup k celému textu aj s odkazmi na pôvodné abstrakty z PubMed.
  • Komplexný prehľad zahrňuje v prvom zväzku chirurgickú biológiu, chirurgické metódy a perioperačnú starostlivosť, neurochirurgiu a ortopédiu, a v druhom zväzku chirurgiu mäkkých tkanív členenú podľa telesných systémov.
  • Obsiahle odkazy na publikované štúdie dostupné na Expert Consult preukazujú faktický základ materiálu.
  • Rozsiahlosť informácií z klinickej a základnej vedy uľahčuje pochopenie klinických záležitostí súvisiacich s operačnými situáciami.
  • Uznávaní prispievatelia vytvorili kapitoly z vlastných skúseností a poznatkov, čo predstavuje najaktuálnejšie informácie v súčasnosti.
  • Materiál o anatómii, fyziológii a patofyziológii v kapitolách o špecifických orgánoch zahrňuje informácie nevyhnutné pre operačné postupy a liečbu pacientov.
  • Detailné kapitoly o anestézii, chirurgickej onkológii, nádoroch chrbtice a muskuloskeletárnej neoplázii poskytujú cenné informácie pre chirurgov predovšetkým v oblasti liečby rakoviny.
  • Predoperačná príprava a následky v prípade chirurgických postupov pomáhajú chirurgom urobiť rozhodnutie o liečebných prístupoch.