Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery, 4th Edition

Autor:
ISBN: 978-1-119-26750-8
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2018
Špecifikácia: 880 strán, farebná dokumentácia, jazyk anglický

239,00 €
Na objednávku

NOVINKA 2018

Komplexná príručka pre chirurgické zákroky v prípade zranení drobných zvierat

Liečba zranení a rekonštrukčná chirurgia patria k najnáročnejším a najinovačnejším pododborom veterinárnej chirurgie pre liečbu traumatických zranení a neoplastických stavov bežne sa vyskytujúcich u drobných zvierat. Štvrté vydanie knihy Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery prináša detailné postupy rekonštrukčnej chirurgie a nevyhnutné informácie o princípoch ošetrenia a liečby zranení u psov a mačiek. Obsahuje patofyziológiu a liečbu rôznych zranení vyskytujúcich sa v zverolekárstve drobných zvierat a taktiež obsahuje súčasné rekonštrukčné techniky ukončenia zákrokov v prípade najnáročnejších poranení.

Toto aktualizované vydanie obsahuje dodatočné plnofarebné obrázky a taktiež každá ilustrácia je vo farbe, čo napomáha čitateľovi pochopiť každú tému a úspešne vykonať opísané chirurgické techniky. Prináša nové a aktualizované informácie o rôznych témach, vrátane lalokových techník kože a svalov, porúch riasenia kože, lícnej a nosovej rekonštrukčnej chirurgie, chirurgie labiek, urogenitálnej rekonštrukčnej chirurgie, a obsahuje novú kapitolu o rekonštrukčnej chirurgii ušnice.

Prečo odporúčame tento titul:

  • Na jednom mieste poskytuje kľúčové informácie pre všeobecných veterinárov, chirurgov, chirurgických praktikantov, študentov veterinárstva a zootechnikov drobných zvierat
  • Zaoberá sa súčasnými a novými technikami liečby zranení a rekonštrukčnej chirurgie pre všetky telesné oblasti vrátane tváre, uší, úst, očí, nosa, trupu, vonkajších genitálií a chodidiel
  • Obsahuje 35 nových ilustrácií, aktualizované a doplnené farebné ilustrácie a kresby, a dodatočné klinické fotografie
  • Prináša novú kapitolu venovanú chirurgickej liečbe zranení a porúch ušníc vrátane nových rekonštrukčných chirurgických možností vyvinutých autorom
  • Obsahuje okienka s informáciami pre zdôraznenie dôležitých bodov a autorových zistení, ktoré čerpal z viac ako 40-ročnej chirurgickej praxe

Obsah:
Foreword xi
Preface xii
Acknowledgments xiii
About the Companion Website xiv

1. The Skin 1
Skin Function 2
Skin Structure 2
Cutaneous Adnexa 5
The Hypodermis 8
Cutaneous Circulation 8
Pinna: Cutaneous Considerations 10
Congenital Skin Disorders 10

2. Basic Principles of Wound Healing 17
Introduction 18
Wound Healing 18
Acute Versus Chronic Open Wounds 29
Species Variations in Wound Healing 29
“Artificial Skin” 30

3. Basic Principles of Wound Management 33
Introduction 34
Patient Presentation 34
Mechanisms of Injury and Wound Terminology 34
Wound Classification 35
Options for Wound Closure 37
“Pointers” in Selecting the Proper Closure Technique 43
Basic Wound Management in Six Simple Steps 44
Exposed Bone: Osteostixis 49
Acute Versus Chronic Wounds 50

4. Topical Wound Care Products and Their Use 53
Wound Exudate 54
Wound Drainage Systems 54
Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) 60
Concept of Moist Wound Healing (MWH) 67
Topical Wound Care Products 69
The Maggot and Leach in Wound Care 79
Common Topical Antiseptic and Cleansing Agents 81
Alternative Forms of Wound Therapy 85
Concluding Remarks 89

Plate 1: Vacuum‐Assisted Closure 92

5. Dressings, Bandages, External Support, and Protective Devices 95

Introduction 96
Dressings: The Primary Layer 96
Dressings: The Secondary Layer 111
Dressings: The Tertiary Layer 112
Preventing Bandage Displacement 113
Tie‐Over Dressing/Bandage Technique 114
Pressure Points: Bandage Options 115
Bandage “Access Windows” 115
Bandaging Techniques for Skin Grafts 115
Bandaging Techniques for Skin Flaps 115
Splints, Casts, Reinforced Bandages 115
Miscellaneous Protective Devices 116

Plate 2: Basic Bandage Application for Extremities 124

Plate 3: Tape Stirrups and Padding Dos and Don’ts 126

Plate 4: Elasticon Bandage Platforms and Saddles 128

Plate 5: Spica Bandages/Splints 130

Plate 6: Schroeder‐Thomas Splint 132

Plate 7: Schroeder‐Thomas Splint: Security Band Application 136

Plate 8: Body Brace 138

Plate 9: Tape Hobbles for the Rear Extremities 140

6. Common Complications in Wound Healing 143
Improper Nutritional Support 144
Medications and Their Influence on Healing 145
Hypovolemia and Anemia 146
The Nonhealing Wound: General Considerations 146
Failure to Heal by Second Intention 147
Scarring and Wound Contracture 152
Infection and Biofilm Formation 154
Draining Tracts 158
Use of Tourniquets for Lower Extremity Procedures 165
Seromas 166
Hematomas 167
Exposed Bone 167
Wound Dehiscence 169

7. Management of Specific Wounds 173
Bite Wounds 174
Burns 183
Inhalation Injuries 195
Chemical Burns 196
Electrical Injuries 197
Radiation Injuries 201
Frostbite 204
Projectile Injuries 205
Explosive Munitions: Ballistic, Blast, and Thermal Injuries 227
Impalement Injuries 227
Pressure Ulcers 228
Hygroma 234
Snakebite 239
Brown Recluse Spider Bites 240
Porcupine Quills 240
Lower Extremity Shearing Wounds 243

Plate 10: Pipe Insulation Protective Device: Elbow 248

Plate 11: Pipe Insulation to Protect the Great Trochanter 250

Plate 12: Vacuum Drain Management of Elbow Hygromas 252

8. Regional Considerations 255
The Canine and Feline Profiles 256
Plates 13A and 13B: Surgical Technique Menu 258

9. Tension‐Relieving Techniques 265
Introduction 266
Skin Tension in the Dog and Cat 266

Plate 14: Tension Lines 282

Plate 15: Effects of Skin Tension on Wound Closure 284

Plate 16: Patient Positioning Techniques 286

Plate 17: Undermining Skin 288

Plate 18: Geometric Patterns to Facilitate Wound Closure 290

Plate 19: V‐Y Plasty 292

Plate 20: Z‐Plasty (Option I) 294

Plate 21: Z‐Plasty (Option II) 296

Plate 22: Multiple Z‐Plasties 298

Plate 23: Relaxing/Release Incisions 300

Plate 24: The “Hidden” Intradermal Release/ Relaxing Incision 302

Plate 25: Multiple Release Incisions for Extremity Wounds 304

Plate 26: Suture Options to Alter Skin Traction and Retraction 306

Plate 27: Walking Suture Technique 308

Plate 28: Skin Stretchers to Offset Incisional Tension 310

Plate 29: “Tension” Suture Patterns 312

Plate 30: Retention Sutures 314

Plate 31: Stent 316

Plate 32: Skin “Directing” for Maximum Coverage 318

Plate 33: Relaxing Incision to Reduce Flap Tension 320

10. Skin‐Stretching Techniques 323
Physiology of Skin Stretching 324
Presuturing 324
Load Cycling 324
Skin Stretchers 326
Skin Expanders 335
Plate 34: Presuturing Technique 338
Plate 35: Application of Skin Stretchers 340
Plate 36: Skin Stretchers to Enhance Length of Axial Pattern Flaps 342
Plate 37: Skin Stretcher Substitution for Presuturing 344
Plate 38: Skin Expanders 346

11. Local Flaps 351
Introduction 352
Advancement Flaps 353
Rotating (Pivoting) Flaps 356

Plate 39: Single Pedicle Advancement Flap 370

Plate 40: Bipedicle Advancement Flap 372

Plate 41: Transposition Flap (90 degrees) 374

Plate 42: Transposition Flap (45 degrees) 378

Plate 43: Transposition Flap (Oblique Angle) 380

Plate 44: Local Facial Flap Options vs. Auricular Axial Pattern Flap 382

Plate 45: Transposition Flaps in Partial Wound Closure 384

Plate 46: Interpolation Flap 386

Plate 47: Rotation Flap 390

Plate 48: Forelimb Fold Flap 392

12. Distant Flap Techniques 395
Distant Flaps 396
Direct Flaps 396
Indirect Flaps 396
The Delay Phenomenon 400

Plate 49: Direct Flap: Single Pedicle (Hinge) Flap 402

Plate 50: Direct Flap Closure of Knee Defect 406

Plate 51: Direct Flap: Bipedicle (Pouch) Flap 408

Plate 52: Indirect Flap: Delayed Tube Flap 414

13. Axial Pattern Skin Flaps 417
Introduction: Axial Pattern Flaps 418
Island Arterial Flaps 418
Reverse Saphenous Conduit Flaps 421
Secondary Axial Pattern Flaps 421
Options to Extend the Length of Axial Pattern Flaps 427

Plate 53: Four Major Axial Pattern Flaps of the Canine Trunk 430

Plate 54: Skin Position and Axial Pattern Flap Development 432

Plate 55: Omocervical Axial Pattern Flap 434

Plate 56: Thoracodorsal Axial Pattern Flap 436

Plate 57: Lateral Thoracic Axial Pattern Flap 438

Plate 58: Superficial Brachial Axial Pattern Flap 440

Plate 59: Caudal Superficial Epigastric Axial Pattern Flap 442

Plate 60: Cranial Superficial Epigastric Axial Pattern Flap 444

Plate 61: Deep Circumflex Iliac Axial Pattern Flap: Dorsal Branch 446

Plate 62: Deep Circumflex Iliac Axial Pattern Flap: Ventral Branch 448

Plate 63: Flank Fold Flap: Hind Limb 450

Plate 64: Genicular Axial Pattern Flap 452

Plate 65: Reverse Saphenous Conduit Flap 454

Plate 66: Caudal Auricular Axial Pattern Flap 456

Plate 67: Superficial Temporal Axial Pattern Flap 458

Plate 68: Lateral Caudal (Tail) Axial Pattern Flap 460

14. Free Grafts 463
Free Skin Grafts 464
Classification of Free Grafts 465
Graft Thickness 465
Partial‐Coverage Grafts 466
Dermatomes 467
Preservation by Refrigeration 467
Intraoperative Considerations 472
Bandaging Technique for Skin Grafts 472
Use of Plates 473

Plate 69: Punch Grafts 476

Plate 70: Pinch Grafts 478

Plate 71: Strip Grafts 480

Plate 72: Stamp Grafts 482

Plate 73: Sheet Grafts 484

Plate 74: Dermatome: Split‐Thickness Skin Graft Harvesting 486

Plate 75: Mesh Grafts (With Expansion Units) 488

Plate 76: Mesh Grafts (With Scalpel Blades) 490

15. Facial Reconstruction 493
Introduction: Facial Reconstructive Surgery 494
Plate 77: Repair of Upper Lip Avulsion 515
Plate 78: Repair of Lower Labial Avulsion 516
Plate 79: Wedge Resection Technique 518
Plate 80: Rectangular Resection Technique 520
Plate 81: Full‐Thickness Labial Advancement Technique (Upper Lip) 522
Plate 82: Full‐Thickness Labial Advancement Technique (Lower Lip) 524
Plate 83: Buccal Rotation Technique 526
Plate 84: Lower Labial Lift‐Up Technique 528
Plate 85: Upper Labial Pull‐Down Technique 530
Plate 86: Labial/Buccal Reconstruction with Inverse Tubed Skin Flap 532
Plate 87: Skin Flap for Upper Labial and Buccal Replacement (Facial [Angularis Oris] Axial Pattern Flap) 536

Plate 88: Feline Facial Axial Pattern Flap 538

Plate 89: Cleft Lip Repair (Primary Cleft, Cheiloschisis, Harelip) 540

Plate 90: Unilateral Rostral Labial Pivot Flaps 542

Plate 91: Bilateral Rostral Labial Pivot Flaps 544

Plate 92: Oral Commissure Advancement Technique 546

Plate 93: Brachycephalic Facial Fold Correction 548

Plate 94: Cheilopexy Technique for Drooling 550

16. Myocutaneous Flaps and Muscle Flaps 553
Introduction 554
Myocutaneous Flaps 554
Muscle Flaps 554

Plate 95: Latissimus Dorsi Myocutaneous Flap 568

Plate 96: Cutaneous Trunci Myocutaneous Flap 570

Plate 97: Latissimus Dorsi Muscle Flap 572

Plate 98: Latissimus Dorsi Bipedicle Muscle Flap 574

Plate 99: Triceps Replacement with Latissimus Dorsi Muscle 576

Plate 100: External Abdominal Oblique Muscle Flap 578

Plate 101: Caudal Sartorius Muscle Flap 580

Plate 102: Cranial Sartorius Muscle Flap 582

Plate 103: Temporalis Muscle Flap 584

Plate 104: Transversus Abdominis Muscle Flap 586

Plate 105: Semitendinosus Muscle and Myocutaneous Flaps 588

Plate 106: Flexor Carpi Ulnaris Muscle Flap 590

Plate 107: Cranial Tibial Muscle Flap 592

Plate 108: Internal Obturator Muscle Flap 594

Plate 109: Superficial Gluteal Flap for Perineal Hernia Closure 596

17. Oral Reconstructive Surgical Techniques 599
Introduction 600
Cleft Palate 601
Palatal Defects/Oronasal Fistulas 602

Plate 110: Mucosal Flaps 606

Plate 111: Palatoplasty: Bipedicle Advancement Technique 608

Plate 112: Cleft Palate Repair: Mucoperiosteal Flap Technique 612

Plate 113: Palatine Mucosal Flap 614

Plate 114: Soft Palate/Pharyngeal Mucosal Flaps 616

Plate 115: Full‐Thickness Labial Flap Closure of Oronasal Fistulas 618

Plate 116: Cartilage Grafts for Palatal Fistulas 620

Plate 117: Angularis Oris Mucosal Flap 622

18. Foot Pad Reconstruction 625
Introduction 626
Pad Laceration and Lesion Excision 626
Digital Pad Transfer 631
Metacarpal/Metatarsal Pad Transfer 632
Accessory Carpal Pad 632
Pad Grafting 634
Digital Flaps for Wound Closure 634
Fusion Podoplasty 634

Plate 118: Digital Flap Technique: Major Digital/ Interdigital Defects 642

Plate 119: Digital Flap Technique: Major Defects of Digits Two or Five 644

Plate 120: Digital Pad Transfer 646

Plate 121: Metatarsal/Metacarpal Pad Transfer 648

Plate 122: Pad Grafting 650

Plate 123: Segmental Pad Grafting Technique 652

Plate 124: Fusion Podoplasty 654

19. Major Eyelid Reconstruction 657
Introduction 658
The Eyelids 658

Plate 125: Skin Flap Options for Cutaneous Defects of the Eyelid Regions 660

Plate 126: Lip‐to‐Lid Procedure 662

Plate 127: Oral Mucosal Graft onto Skin Flap 666

Plate 128: Third Eyelid–Skin Flap Reconstruction of the Lower Eyelid 668

20. Nasal Reconstruction Techniques 671
Introduction: Nasal Anatomy 672
Traumatic Wound Management 672
Neoplasia 673
Neoplasms and Surgical Margins 673
Nasal Reconstruction Options 673
Options for Managing Nasal Stenosis 682

Plate 129: Septal Coverage Using Cutaneous Advancement Flaps 692

Plate 130: Bilateral Sulcus Flap Technique 694

Plate 131: Septal Resection Technique 696

Plate 132: Dorsal Nasal Splitting Technique to Enhance Exposure of Septum 698

Plate 133: Alar Fold Flaps 700

Plate 134: Musculofascial Island Labial Flap 702

Plate 135: Labial Mucosal Inversion Technique 706

Plate 136: Nasal Reconstruction with the “Lip‐to‐ Lid Technique” Variation 708

Plate 137: Oral Mucosal Graft with Nasal Stenting 710

Plate 138: Intranasal Septal Window Technique 712

Plate 139: Cantilever Suture Technique 714

21. Cosmetic Closure Techniques 719
Cosmetic Considerations 720
Causes of Scars 720
Minimization of Scarring 720
Dog Ears 722

Plate 140: Scar Concealment 724

Plate 141: W‐Plasty 726

Plate 142: Dog Ear: Surgical Correction 728

22. Preputial Reconstructive Surgery 731
Introduction 732
Surgical Conditions 732
Surgical Techniques 742

Plate 143: Preputial Ostium Enlargement 756

Plate 144: Preputial Ostium Reduction 758

Plate 145: Preputial Advancement Technique 760

Plate 146: Phallopexy 764

Plate 147: Urethral Reconstruction for Subanal Hypospadias 766

Plate 148: Preputial Urethrostomy Technique 768

Plate 149: Urine Diversion Technique 770

23. Pinnal Reconstructive Surgery 773
Introduction 774
Anatomy of the Pinna 774
Surgical Conditions 779
Wound Management and Reconstructive Surgical Techniques 780
Aural Hematoma Management Options 786

Plate 150: Skin Advancement Closure: Rostral Pinnal Base 796

Plate 151: Skin Advancement Closure: Caudal Pinnal Base 798

Plate 152: Transposition Flap Technique for Smaller Medial Pinnal Defects 800

Plate 153: Transposition Flap Technique for Minor Lateral Pinnal Defects 802

Plate 154: Large Transposition Flap Closure After Major Medial Pinnal Resection 804

Plate 155: Transposition Flap for Major Lateral Pinnal Defects 806

Plate 156: Direct Flap Reconstruction of the Pinna 808

Plate 157: Resection of the Terminal Third of the Pinna 810

Plate 158: Inverted “Triangle” Resection of the Central Third of the Pinna 812

Plate 159: Incisional Drainage of Aural Hematomas 814

Plate 160: Bandaging the Pinna 816

Plate 161: Vacuum Drain Management of Aural Hematomas 818

24. Miscellaneous Reconstructive Surgical Techniques 821
Omentum 822
Scrotum 822
Tail Fold Intertrigo (Screw Tail) 823
Disorders of the Vulva 827
Managing Skin Fold Inversion of Urethrostomies 835
Fecal Incontinence: Treatment Options 835

Plate 162: Omental Flap Options 838

Plate 163: Scrotal Flap Technique 840

Plate 164: Caudectomy for Tail Fold Intertrigo 842

Plate 165: Episioplasty 844

Plate 166: Fascia Lata Sling and Silicone Banding for Managing Fecal Incontinence 846

Plate 167: Spiral Rectal Diaphragm Technique (Rectal Rifling) 848

Index 851

Autor:
MICHAEL M. PAVLETIC, DVM, Diplomate ACVS,
is Director of Surgical Services at Angell Animal Medical Center in Boston, Massachusetts, USA.