The Feline Patient, 5th Edition

Autor:
ISBN: 978-1-119-26905-2
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2018
Špecifikácia: Pevná väzba, 1088 strán, jazyk anglický

189,00 €
Na objednávku

NOVINKA

Aktualizované vydanie klasického titulu medicíny mačiek.

Komplexné, no zároveň ľahko zrozumiteľné a úplne aktualizované nové vydanie knihy The Feline Patient obsahuje viac než 300 kapitol, ktoré pokrývajú všetky aspekty veterinárnej praxe zaoberajúcej sa mačkami. Kniha má témy v rámci jednotlivých častí zoradené podľa abecedy, čo umožňuje zaneprázdneným veterinárom rýchlo nájsť požadované informácie o možnostiach diagnostiky a liečby s prihliadnutím na všetky špecifiká jedinečných potrieb mačiek. Tým, že sú v knihe vynechané rozsiahle informácie o patofyziológii v prospech klinicky relevantných informácií o diagnóze, liečbe a prognóze, je táto kniha ideálna pre použitie v klinickom prostredí. 

The Feline Patient, Fifth Edition obsahuje 30 nových kapitol a cenné nové klinické informácie v samostatných okienkach o chorobách a postupoch pochádzajúce zo zistení Dr. Norsworthyho z jeho viac ako 45-ročnej klinickej praxe. Toto vydanie bolo prepracované a rozdelené do niekoľkých častí, aby bolo spracované a lepšie priblížené veľké množstvo dôležitých informácií, ktoré sú bohato podložené obrázkami z klinickej praxe.

Prečo odporúčame tento titul:

  • Obsahuje kapitoly napísané prispievateľmi z celého sveta
  • Prináša cenné nové klinické informácie, ktoré slúžia ako užitočné rady do praxe
  • Má zlepšenú vizuálnu štruktúru a dizajn stránok, aby sa v nej dalo ľahko orientovať
  • K dispozícii je s ňou súvisiaca nová internetová stránka, ktorá obsahuje stovky dodatočných obrázkov a videoklipov klinických prípadov a postupov

The Feline Patient, Fifth Edition je nevyhnutným zdrojom informácií pre študentov veterinárstva a pre veterinárov, ktorých prax súvisí s mačkami.

Obsah:

Table of Contents
Founding Authors
Contributors
Preface 
Norsworthy Notes
Section 1: Diseases & Conditions
1. Acetaminophen Toxicosis Sharon Fooshee Grace 
2. Acne Jason B. Pieper 
3. Acromegaly Sharon Fooshee Grace 
4. Actinomycosis Sharon Fooshee Grace 
5. Adenocarcinoma and Carcinoma John Thomason 
6. Amyloidosis Andrew Sparkes 
7. Anal Sac Disease Gary D. Norsworthy & Anne Romeo
8. Anaplasmosis Sharon Fooshee Grace 
9. Anemia  Sharon Fooshee Grace 
10. Anorexia Elaine Wexler-Mitchell 
11. Aortic Stenosis Larry P. Tilley 
12. Arrhythmias Michael S. Miller Larry P. Tilley
13. Ascites Larry P. Tilley 
14. Aspergillosis Sharon Fooshee Grace 
15. Aspirin Toxicosis Sharon Fooshee Grace 
16. Atopic Dermatitis Sarah O'Neill 
17. Bartonellosis John Thomason 
18. Basal Cell Tumor Bradley R. Schmidt 
19. Biliary Cysts Michele Fradin-Ferme 
20. Bite Wounds by Canines Gary D. Norsworthy & Lisa M. Restine
21. Bite Wounds by Felines  Gary D. Norsworthy Anne Romeo
22. Blastomycosis  Sharon Fooshee Grace 
23. Blindness  Karen R. Brantman 
24. Bordetella Infection Teija Kaarina Viita-aho 
25. Brachial Plexus Neuropathy Gary D. Norsworthy& Lisa M. Restine
26. Brachycephalic Syndrome Ryan Butler , Mac Maxwell & Gary D. Norsworthy
27. Bronchial Disease, Chronic Elaine Wexler-Mitchell 
28. Calicivirus Infection Gary D. Norsworthy & Anne Romeo
29. Carcinomatosis  Bradley R. Schmidt 
30. Cataracts   Charles H. Bonney 
31. Ceruminous Gland Disease Elaine Wexler-Mitchell 
32. Cervical Ventroflexion  Elizabeth J. Colleran 
33. Chlamydophila Infection Teija Karrina Viita-aho 
34. Chylothorax  Gary D. Norsworthy & Lisa M. Restine
35. Cobalamin Deficiency Jörg M. Steiner 
36. Coccidiomycosis Sharon Fooshee Grace 
37. Coccidiosis  Elizabeth J. Colleran 
38. Constipation/Obstipation Sharon Fooshee Grace 
39. Corneal Ulcers  Gwen H. Sila & Casey C. Robinson
40. Coughing  Gary D. Norsworthy & Anne Romeo
41. Cryptococcosis  Sharon Fooshee Grace 
42. Cryptosporidiosis Jennifer Lavallee 
43. Cutaneous Makers of Systemic Disease  Jason B. Pieper 
44. Cuterebra Sharon Fooshee Grace 
45. Cystitis, Idiopathic Tatiana Weissova and Gary D. Norsworthy  
46. Cytauxzoonosis   Jennifer Lavallee& Gary D. Norsworthy
47. Dermatophytosis Sarah O'Neill 
48. Diabetes Insipidus Andrew Sparkes 
49. Diabetes Mellitus, Chronic Complications Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
50. Diabetes Mellitus, Loose Control  Gary D. Norsworthy Anne Romeo
51. Diabetes Mellitus, Tight Control & Remission Audrey Cook 
52. Diabetes Mellitus, Traditional Control Audrey Cook 
53. Diabetic Ketoacidosis Audrey Cook 
54. Diaphragmatic Hernia Gary D. Norsworthy Anne Romeo
55. Diarrhea John Thomason 
56. Digital Diseases  Elizabeth J. Colleran 
57. Dilated Cardiomyopathy Larry P. Tilley 
58. Draining Tracts & Nodules Sarah O'Neill 
59. Dysautonomia  Karen Lovelace Tofte 
60. Dyspnea Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
61. Dystocia Gary D. Norsworthy Anne Romeo
62. Dysuria/Pollakiuria/Stranguria  Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
63. Ear Mites Sharon Fooshee Grace 
64. Envenomization: Arachnids Tatiana Weissova  
65. Envenomization: Insects Tatiana Weissova  
66. Envenomization: Snakes Tatiana Weissova  
67. Eosinophilic Granuloma Complex Sarah O'Neill 
68. Eosinophilic Keratitis Lindsey Pelych  Gwen H. Sila
69. Esophageal Disease Andrew Sparkes 
70. Ethylene Glycol Toxicity Tatiana Weissova  Gary D. Norsworthy
71. Exocrine Pancreatic Insufficiency Jörg M. Steiner 
72. Eyelid Diseases & Surgery Lindsey N. Pelych  Gwen H. Sila
73. Feline Enteric Coronavirus Infection Gary D. Norsworthy Anne Romeo
74. Feline Immunodefic Virus Sharon Fooshee Grace 
75. Feline Infectious Peritonitis Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
76. Feline Leukemia Virus DZ Fernanda Vieira Amorim da Costa  Gary D. Norsworthy
77. Femoral Neck Osteopathy Justin Harper 
78. Fever   Jennifer Lavallee 
79. Flea Allergic Dermatitis  Jason B. Pieper 
80. Fleas  Sharon Fooshee Grace 
81. Flukes: Liver, Biliary, Pancreatic  Gary D. Norsworthy & Anne Romeo
82. Food Reaction Jason B. Pieper 
83. Giardia  Jennifer Lavallee 
84. Glaucoma  Charles Bonney 
85. Glomerulonephritis Gary D. Norsworthy & Lisa M. Restine
86. Granulosa Cell Tumor Fernanda Vieira Amorim da Costa  Heloisa Justen Moreira de Souza
87. Heartworm Disease & HARD Jane E. Brunt 
88. Heinz Body-Methemoglobinemia Sharon Fooshee Grace 
89. Helicobacter Infection Courtney North 
90. Hemangiosarcoma Bradley R. Schmidt 
91. Hemoplasmosis Sharon Fooshee Grace 
92. Hepatic Lipidosis Gary D. Norsworthy Anne Romeo
93. Hepatitis, Inflammatory  Sharon Fooshee Grace 
94. Herpesvirus Infection Sharon Fooshee Grace 
95. High-Rise Syndrome Elizabeth J. Colleran 
96. Histoplasmosis Sharon Fooshee Grace 
97. Hookworms Jennifer Lavallee 
98. Horner's Syndrome Sharon Fooshee Grace 
99. Hydronephrosis Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
100. Hyperadrenocorticism  Karen Lovelace Tofte 
101. Hyperaldosteronism/Conn's DZ  Andrew Sparkes 
102. Hypercalcemia  Michele Fradin-Freme 
103. Hypereosinophilic Syndrome Sharon Fooshee Grace 
104. Hyperesthesia syndrome Jennifer Lavallee 
105. Hyperkalemia  Michele Fradin-Freme 
106. Hyperparathyroidism Fernanda Vieira Amorim da Costa 
107. Hypertension, Systemic  Beate Egner 
108. Hypertensive Cardiomyopathy  Beate Egner 
109. Hyperthyroidism Jennifer Lavallee James K. Olson Gary D. Norsworthy
110. Hypertrophic Cardiomyopathy Larry P. Tilley 
111. Hypoadrenocorticism  Karen Lovelace Tofte 
112. Hypoalbuminemia  Sharon Fooshee Grace 
113. Hypocalcemia  Karen Lovelace Tofte 
114. Hypokalemia  Audrey Cook 
115. Hypomagnesemia Michele Fradin-Freme 
116. Hypophosphatemia Stephanie Gandy Murphy 
117. Icterus  Sharon Fooshee Grace 
118. Idiopathic Ulcerative Dermatitis  Jason B. Pieper 
119. Ileus Anthony P. Carr 
120. Immune Mediated Hemolytic Anemia Anthony P. Carr 
121. Inflammatory Bowel Disease Courtney North 
122. Inflammatory Polyps and Masses Gary D. Norsworthy Anne Romeo
123. Intraocular Tumors Karen R. Brantman 
124. Ischemic Encephalopathy Sharon Fooshee Grace 
125. Keratitis & Conjunctivitis  Charles H. Bonney 
126. Kidneys: Abnormal Size Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
127. Laryngeal Disease Andrew Sparkes 
128. Leprosy Syndrome Sharon Fooshee Grace 
129. Linear Foreign Body Gary D. Norsworthy Anne Romeo
130. Lumbosacral Disease Gary D. Norsworthy Anne Romeo
131. Lung Parasites  Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
132. Lymphoma Bradley R. Schmidt 
133. Malassezia Dermatitis/Otitis Jason B. Pieper 
134. Mammary Gland Hyperplasia Gary D. Norsworthy 
135. Mammary Gland Neoplasia Bradley R. Schmidt 
136. Manx Syndrome Jennifer Lavallee 137. Mast Cell Tumor Bradley R. Schmidt 
138. Megacolon  Anthony P. Carr 

139. Meningioma  Sharon Fooshee Grace 
140. Mesothelioma  Fernanda Vieira Amorim da Costa 
141. Metaldehyde Toxicosis  Tatiana Weissova  
142. Miliary Dermatitis Jason B. Pieper 
143. Mitral Valve Dysplasia Larry P. Tilley 
144. Mosquito Bite Hypersen Jason B. Pieper 
145. Murmurs Larry P. Tilley Francis W. K. Smith, Jr.
146. Myasthenia Gravis Paula Schuerer  Sharon Fooshee Grace
147. Mycobacterial Disease Sharon Fooshee Grace 
148. Myiasis  Elizabeth J. Colleran 
149. Nasal & Frontal Sinus Disease Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
150. Nasopharyngeal Disease Arnold Plotnick 
151. Neonatal Isoerythrolysis Sharon Fooshee Grace 
152. Neurogenic Bladder Sharon Fooshee Grace 
153. Nocardiosis Sharon Fooshee Grace 
154. Obesity Christopher Simpson 
155. Oral Neoplasia Bradley R. Schmidt 
156. Organophosphate & Carbamate Toxicosis Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
157. Osteoarthritis Andrew Sparkes 
158. Otitis Externa Gary D. Norsworthy Anne Romeo
159. Otitis Media/Interna Sharon Fooshee Grace 
160. Ovarian Remnant Syndrome Erin O’Docharty Dresner 
161. Palatine Arterial Bleeding Richard Malik 
162. Pancreatitis, Acute Jörg Steiner 
163. Pancreatitis, Chronic Jörg Steiner 
164. Panleukopenia Sharon Fooshee Grace 
165. Panniculitis Anthony P. Carr 
166. Paraneoplastic Syndrome John Thomason 
167. Patent Ductus Arteriosis Larry P. Tilley 
168. Pectus Excavatum Sharon Fooshee Grace 
169. Pemphigus Foliaceous Sarah O'Neill 
170. Perinephric Pseudocysts Amorim 
171. Peritonitis, Septic Sharon Fooshee Grace 
172. Plague (Yersinia pestis) Sharon Fooshee Grace 
173. Plant Toxicities Karen Lovelace Tofte 
174. Pleural Effusion Gary D. Norsworthy 
175. Pneumothorax Gary D. Norsworthy 
176. Pododermatitis - Lymphoplasmacytic Melanie J. Dobromylskyj, Richard Malik, Gary D. Norsworthy
177. Polyarthritis, Infect-Immune Christopher Simpson 
178. Polycystic Kidney Disease Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
179. Polyuria/Polydipsia John Thomason 
180. Portosystemic Shunts Jonathan A. Lidbury 
181. Pregnancy, Parturition, Lactation Teija Karrina Viita-aho 
182. Pulmonary Fibrosis, Idiopathic Sharon Fooshee Grace 
183. Pulmonic Stenosis Larry P. Tilley 
184. Pyelonephritis Gary D. Norsworthy Anne Romeo
185. Pyometra and Mucometra Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
186. Pyothorax Gary D. Norsworthy Anne Romeo
187. Pyrethrin and Pyrethroid Toxicosis Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine

188. Pyruvate Kinase Deficiency in Somalis and Abbys Stella de Faria Valle 
189. Rabies  Elizabeth J. Colleran 
190. Recreational Drug Toxicosis Tatiana Weissova  
191. Rectal Disease  Heloisa Justen  Katia Corgozinho 
192. Refeeding Syndrome Karen Lovelace Tofte 
193. Renal Disease, Chronic Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
194. Renal Failure, Acute Sharon Fooshee Grace 
195. Restrictive Cardiomyopathy Michael S. Miler Larry P. Tilley
196. Retinal Disease Karen R. Brantman 
197. Rodenticide toxicosis Jennifer Lavallee 
198. Roundworms Jennifer Lavallee 
199. Salmonellosis John Thomason 
200. Sarcoma, Injection Site Sharon Fooshee Grace 
201. Sarcomas, Other (not injection site) John Thomason 
202. Scottish Fold Osteochrondodysplasia Sharon Fooshee Grace 
203. Seizures Sharon Fooshee Grace 
204. Skin Parasites Jason B. Pieper 
205. Small Bowel Disease Gary D. Norsworthy 
206. Sporotrichosis Jennifer Lavallee 
207. Squamous Cell Carcinoma, Cutaneous Bradley R. Schmidt 
208. Stomach Worms John Thomason 
209. Stomatitis-Gingivitis Elaine Wexler-Mitchell 
210. Stud Tail Jason B. Pieper 
211. Tail Injury Sharon Fooshee Grace 
212. Tapeworms Jennifer Lavallee 
213. Temporomandibular Joint Disease Gary D. Norsworthy 
214. Tetanus  Sharon Fooshee Grace 
215. Tetralogy of Fallot Michael S. Miller 
216. Thiamine Deficiency Gary D. Norsworthy 
217. Third Eyelid Disease & Surgery Michael C. West  Gwen H. Sila
218. Thromboembolic Disease Larry P. Tilley 
219. Thymoma Bradley R. Schmidt 
220. Tooth Resorption Jan Bellows 
221. Toxoplasmosis Gary D. Norsworthy 
222. Tracheal Disease Andrew Sparkes 
223. Triad Disease  Anthony P. Carr 
224. Trichobezoars  Elaine Wexler-Mitchell 
225. Tritrichomonas  Jennifer Lavallee 
226. Ureteral Obstruction Rhett Marshall  Marcus Gunew
227. Urethral Obstruction Rhett Marshall  Marcus Gunew
228. Urinary Bladder Tumors  Bradley R. Schmidt 
229. Urolithiasis Gary D. Norsworthy 
230. Uveitis Michael C. West  Gwen H. Sila
231. Ventricular Septal Defects Larry P. Tilley 
232. Vestibular Syndrome Elaine Wexler-Mitchell 
233. Viral Dermatitis  Jason B. Pieper 
234. Vitamin A Toxicosis Gary D. Norsworthy Anne Romeo
235. Vitamin D Toxicosis Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
236. Vomiting Jennifer Lavallee 
237. Wt. Loss Including PP WL Anthony P. Carr 
238. Zoonotic diseases Jennifer Lavallee

Section 2: Behavior  
239. Aggression Towards Humans Debra F. Horwitz  Amy L. Pike
240. Aggression - Intercat Debra F. Horwitz  Amy L. Pike
241. Behavioral Pharmaceuticals Debra F. Horwitz  Amy L. Pike
242. Environmental Enrichment - Home Debra F. Horwitz  Amy L. Pike
243. Environmental Enrichment - Hospital Gary D. Norsworthy Linda Schmeltzer
244. Housesoiling Debra F. Horwitz  Amy L. Pike
245. Psychogenic Alopecia Debra F. Horwitz  Amy L. Pike
246. Urine Marking Debra F. Horwitz  Amy L. Pike

Section 3: Surgery
247. Bulla Osteotomy, Ventral Approach Don R. Waldron 
248. Colectomy Don R. Waldron 
249. Corneal Surgery  Gwen H. Sila 
250. Cranial Cruciate Ligament Rupture Ryan Butler  Mac Maxwell
251. Cryptorchid Surgery Ryan Butler  Mac Maxwell
252. Dental Extractions Jan Bellows 
253. Esophagostomy Tube Placement Gary D. Norsworthy Anne Romeo
254. Frontal Sinus Obliteration Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
255. Gastrostomy Tube Placement Don R. Waldron 
256. Hypothermia Prevention Gary D. Norsworthy Anne Romeo
257. Jejunostomy Tube Placement Don R. Waldron 
258. Laparotomy for CSBD Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
259. Laser Surgery, CO2 John C. Godbold, Jr. 
260. Lip Avulsion Replacement Gary D. Norsworthy Anne Romeo
261. Luxating Patella Otto Lanz 
262. Mandibujlar Symphyseal Separation Don R. Waldron 
263. Mastectomy Don R. Waldron 
264. Maxillomandibular Stabilization Gary D. Norsworthy Anne Romeo
265. Nasopharyngeal Mass Removal Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
266. Nephrolith Removal Don R. Waldron 
267. Onychectomy Don R. Waldron 
268. Oronasal Fistula Repair Heloisa Justen  Katia Corgozinho
269. Pain Management Sabine Tacke 
270. Perivulvar Skin Fold Removal Gary D. Norsworthy Anne Romeo
271. Ranula Gary D. Norsworthy 
272. Rhinotomy Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
273. Skin Flaps, Local Ryan Butler  Mac Maxwell
274. Thoracostomy Tube Placement Don R. Waldron 
275. Thyroidectomy Gary D. Norsworthy Anne Romeo
276. Total Ear CA & Lateral Bulla Osteotomy Don R. Waldron 
277. Urethrostomy, Perineal  Don R. Waldron 
278. Urethrostomy, Perineal: Repair  Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
279. Urethrostomy, Prepubic  Don R. Waldron 
280. Uretrotomy   Don R. Waldron 
281. Urinary Bladder Marsupialization/Cystostomy Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine

Section 4: Cytology
282. Adenocarcinoma Amy C. Valenciano  Rick L. Cowell
283. Ascites  Katy Jacocks 
284. Atypical Bacterial Infections Katy Jacocks Amy C. Valenciano Rick L. Cowell
285. Hepatic Lipidosis Katy Jacocks Amy C. Valenciano Rick L. Cowell
286. Inflammation vs. Neoplasia Katy Jacocks Amy C. Valenciano Rick L. Cowell
287. Lymph Node Disease Katy Jacocks Amy C. Valenciano Rick L. Cowell
288. Lymphoma Amy C. Valenciano  Rick L. Cowell
289. Mast Cell Tumor Amy C. Valenciano  Rick L. Cowell
290. Plasma Cell Inflammation and Neoplasia  Katy Jacocks  Rick L. Cowell
291. Pleural Effusion Amy C. Valenciano Rick L. Cowell
292. Sample Staining Amy C. Valenciano Rick L. Cowell
293. Sarcoma Amy C. Valenciano Rick L. Cowell
294. Systemic Fungal Disease Katy Jacocks, Amy C. Valenciano,  Rick L. Cowell
295. Transtracheal Wash Hemosiderosis Katy Jacocks, Amy C. Valenciano , Rick L. Cowell

Section 5: Clinical Procedures
296. Blood Gas Analysis Eduardo Raposo Monteiro& Fernanda Vieira Amorim da Costa
297. Blood Transfusion Sharon Fooshee Grace 
298. Bone Marrow Aspiration John Thomason 
299. Cardiopulmonary Arrest  Medora B. Pashmakova 
300. Central Venous Catheterization  Medora B. Pashmakova 
301. Cerebrospinal Fluid Collection Sharon Fooshee Grace 
302. Endoscopic Applications  Audrey Cook 
303. Enteral Nutrition Anthony P. Carr 
304. Euthanasia Elizabeth J. Colleran 
305. Fine Needle Biopsy John Thomason 
306. Fluid Therapy Sharon Fooshee Grace 
307. Fluid Therapy in Emergencies Fernanda Vieira Amorim da Costa Leandro Fadel
308. Jugular Blood Collection  Gary D. Norsworthy Anne Romeo
309. Lymphoma, Chemotherapy Bradley R. Schmidt 
310. Ophthalmic Exam Karen R. Brantman 
311. Orogastric Tube Feeding Gary D. Norsworthy Anne Romeo
312. Radioiodine Therapy for HT Jennifer Lavallee James K. Olson Gary D. Norsworthy
313. Restraint Devices & Techniques  Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
314. Testing Procedures Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine

Section 6: Topics of Special Interest
315. Age Approximation Karen Lovelace Tofte 
316. Aging Changes Fernanda Vieira Amorim da Costa 
317. Body Surface Area Conversion Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine
318. Calcitriol in Feline Patients Joao Felipe de Brito Galvao  Dennis J. Chew 
319. Catnip Effects Sharon Fooshee Grace 
320. Echocardiographic Tables Larry P. Tilley Francis W. K. Smith, Jr.
321. Electrocardiographic Tables Larry P. Tilley Francis W. K. Smith, Jr.
322. End of Life Issues William Ray Folger 
323. Genetic Diseases Jerold S. Bell 
324. History of Feline Medicine Gary D. Norsworthy 
325. Normal Laboratory Values Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine Anne Romeo
326. Nutrition Debra L. Zoran 
327. Palliative & Hospice Care Alice E. Villalobos 
328. Polydactylism Sharon Fooshee Grace 
329. Pulse Wave Analysis Beate Egner 
330. Purring  Sharon Fooshee Grace 
331. Vibrissae Sharon Fooshee Grace 
332. Drug Formulary Gary D. Norsworthy Lisa M. Restine Anne Romeo

Index Gary D. Norsworthy

Editor/zostavovateľ:
Gary D. Norsworthy, DVM, DABVP (Feline),
is a Charter Diplomate of the Feline Practice Category of the American Board of Veterinary Practitioners; a Clinical Associate Faculty at Western University of Health Sciences College of Veterinary Medicine in Pomona, California, USA; an Adjunct Professor at Mississippi State University College of Veterinary Medicine in Mississippi State, Mississippi, USA; and the owner of Alamo Feline Health Center in San Antonio, Texas, USA.