Blackwell’s Five-Minute Veterinary Practice Management Consult, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 9780008529249
Vydavateľ: Willey, Blackwell, 2014
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 808 strán

109,00 €
Na objednávku

Kniha v novom vydaní bola rozsiahlo aktualizovaná a rozšírená o 55 nových tém, ktoré pokrývajú také témy, akými sú online technológie, hospicová starostlivosť, mobilné postupy, súcitová vyčerpanosť, výnosnosť praxe a iné. Starostlivo členená kniha využívajúca populárny štýl päťminútovej veterinárnej konzultácie ponúka rýchly prístup k smerodajným informáciám o všetkých aspektoch riadenia praxe. Toto druhé vydanie je nevyhnutným prostriedkom pre vedenie praxe, zvýšenie ziskov a riadenie pracovníkov v súčasnej veterinárnej praxi. Zaoberajúc sa témami, akými sú komunikácia s klientmi a spravovanie legálnych záležitostí, finančný manažment, a ľudské zdroje, je táto kniha neoceniteľným zdrojom informácií pre riadenie podnikania aplikovateľného vo veterinárnej praxi. Vzorové formuláre a ďalšie materiály sa nachádzajú na pridruženej webovej stránke. Veterináriu a manažéri prevádzok ocenia túto knihu ako komplexnú, ale zároveň užívateľsky prívetivú príručku na úspech v súčasnom obchodnom prostredí plnom nových výziev.

Prečo odporúčame túto publikáciu:
● Predstavuje aktuálny, komplexný zdroj smerodajných informácií o všetkých aspektoch riadenia veterinárnej praxe, pričom existujúce informácie boli rozsiahlo aktualizované a mnohé témy sú novinkou v tomto vydaní
● Obsahuje 55 nových tém ponúkajúcich informácie o kúpe praxe, sociálnych médiách, organizačnej štruktúre a mnoho ďalších
● Využíva populárny formát päťminútovej veterinárnej konzultácie, čím umožňuje rýchly prístup k informáciám
● Predstavuje dôveryhodný zdroj informácií pre úspešné riadenie podnikania vo veterinárnej praxi
● Stavia na spoločných znalostiach viac než 75 odborných autorov so špecializovanými informáciami o všetkých aspektoch riadenia praxe
● Uvádza pridruženú webovú stránku so vzorovými formulármi a ďalšími materiálmi

Obsah:
Editor-in-Chief and Consulting Editors xv
Contributors xvi
Preface xx
About the Companion Website xxi
Section 1
Marketplace
Section 2
Client Relationship Management
Section 3
Communications
Section 4
Financial Management
Section 5
Cash Management
Section 6
Human Resources
Section 7
Marketing Management
Section 8
Operations Management
Section 9
Technology Management
Section 10
Administrative Management
Section 11
Practice Safety
Section 12
Legal Issues
Section 13
Planning and Decision Making
Section 14
Facility Management, Design, and Construction
Section 15
Appendices
Abbreviations
Glossary
Index

Autor:
Lowell Ackerman: DVM, DACVD, MBA, MPA, is a board-certified veterinary specialist, an award-winning author, an international lecturer, and a renowned expert in veterinary practice management.