Provokácie

Autor:
ISBN: 978-80-88700-25-06
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 1996
Špecifikácia: Mäkká väzba so záložkami, 272 strán

8,90 €
Na sklade

Charakteristika:
Originálne štúdie známeho slovenského kunsthistorika, znalca východnej avantgardy, sú provokatívnym pohľadom na vývoj moderného výtvarného umenia v Európe a oslovia nielen umenovedcov, výtvarníkov, historikov a teoretikov umenia. Tomáš Štrauss, citlivý umenovedec, vníma človeka nielen ako súčasť prírody či prostredia, zároveň však aj ako jeho nenahraditeľného, ustavične nepokojného tvorcu, ktorý slobodne rozvíja všetky vlastnosti božského princípu. Je vždy nepokojný, ale vždy otvorený prijímať, hľadať, tolerovať cudzie a neznáme – vždy však skepticky, racionálne a kriticky. Obálku tvoria reprodukcie artefaktov Josefa Snobla a Mikuláša Feďkoviča.

Obsah:
Namiesto úvodu – o slobode tvorby
Teoretické východiská
Ťažkosti z normami
Tolerancia ako princíp
Pohľady poza umenie, architektúra
Doma a v exile
Návraty domov

Tomáš Štraus: teoretik umenia, univerzitný pedagóg, galerista, znalec východoeurópskych avantgárd. Riaditeľ Kabinetu estetiky na UK v Bratislave, po roku emigrácii 1968 riaditeľ Múzea sochárstva 20. storočia v Duisburgu, pracovník Východoeurópskeho kultúrneho centra v Kolíne nad Rýnom, spolupracovník Frankfurter Allgemeine Zeitung, hosťujúci profesor na rôznych nemeckých univerzitách.
Igor Gazdík: umenovedec, autor kníh z oblasti, autor predslovu
Dalimír Hajko: prof. PhDr., DrSc., filozof, esejista, univerzitný pedagóg, autor doslovu