Od predstavy k skutočnosti diela

Autor:
ISBN: 978-80-88700-44-2
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 1998
Špecifikácia: Mäkká väzba so záložkami, 256 strán

8,90 €
Na sklade

Charakteristika:
Voľné pokračovanie prvého dielu štúdií o modernom výtvarnom umení a jeho vplyvoch na iné druhy umenia  s názvom Provokácie je pokusom pregnantne analyticky naznačovať potrebu syntézy umenia. Preto aj záverečná kapitola o metateórii umenia, ktorá je objavným vyvrcholením knihy, je pre autora viac než len úsilím o dovŕšenie vedeckých teoretických ambícií na danom poli. Je preňho nástrojom principiálneho oslobodenia praxe od akéhokoľvek apriórneho dogmatizmu a bezduchej rutiny myslenia. Obálku knihy tvoria reprodukcie Ľ. Fullu, Ľ. Kudláka, K. Maleviča a T. van Doesburga.

Obsah:
Konkrétnosť umeleckej súčasnosti - namiesto úvodu
Psychologické východiská, teória poznania, predpoklady poetiky realizmu
Hľadanie novej formy, futurológia, predpoklady poetiky avantgardy
Definitíva dejín, politika a dejiny, predpoklady faktickej syntézy
Metateória umenia, aktuálnosť metodologickej syntézy

Tomáš Štrauss: teoretik umenia, univerzitný pedagóg, galerista, znalec východoeurópskych avantgárd. Riaditeľ Kabinetu estetiky na UK v Bratislave, po roku emigrácii 1968 riaditeľ Múzea sochárstva 20. storočia v Duisburgu, pracovník Východoeurópskeho kultúrneho centra v Kolíne nad Rýnom, spolupracovník Frankfurter Allgemeine Zeitung, hosťujúci profesor na rôznych nemeckých univerzitách.
Dalimír Hajko:
prof. PhDr., DrSc., filozof, esejista, univerzitný pedagóg, autor doslovu