O blízkosti

Autor:
ISBN: 978-80-88700-66-3
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2006
Špecifikácia: Tvrdá väzba s prebalom, 176 strán

8,90 €
Na sklade

Charakteristika:
Zbierka Mistríkových esejí je súborom filozofických meditácií, ale zároveň aj akousi poéziou v próze. Táto žánrovo veľmi osobitá kniha – azda aj práve preto – je aktuálnou výpoveďou hodnotovej rozkolísanosti našej postmodernej doby a jej rozloženého, morálne i filozoficky tápajúceho človeka uprostred nejasných, tvrdých a neraz surových vzťahov medzi ľuďmi, vrátane vzťahov najintímnejších, medzi ktoré bezpochyby patria skutočné priateľstvo, partnerstvo, láska či poctivosť voči sebe samému. Práve uvažovanie o týchto vzťahoch tvoria ťažisko Mistríkovho textu, ktorý nadväzuje na to najlepšie, čo v žánri filozofickej eseje na Slovensku vzniklo. Zrejmým dôkazom autorovho moderného pohľadu na hodnoty každodennosti je jeho otvorený vzťah k donedávna tabuizovaným či prekrývaným témam, akými sú sexualita, telesnosť, nahota, bahno, kal, nečistoty – reálne i metaforické. Kniha Ericha Mistríka je vzácnym príspevkom k hľadaniu istôt. Nie tým, že zbavia súčasníka jeho trápení, ale že ho povzbudia zistením, že nie je vo svojich existenciálnych úzkostiach sám a poskytnú mu nejeden podnet ako žiť ďalej. Kniha bola ocenená prémiou Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu roku 2006. Kniha je ilustrovaná fotografiami diel Augusta Rodina.

Obsah:.
Modlitba
Cesta
Hľadanie
Vnútorný zrak
Srdce
Slzy
Smútok
Chvenie
Rozhovor
Sebapresahovanie
Zodpovednosť
Láska
Sex
Telo
Partnerstvo
Domov
Každodennosť
Sprievodcovia
Poézia
Filozofia
Transcendencia
Modlitba

 

Erich Mistrík: prof. PhDr., CSc., estetik, esejista, univerzitný pedagóg
Dalimír Hajko: prof. PhDr., DrSc., filozof, esejista, univerzitný pedagóg, autor doslovu
August Rodin: jeden z najväčších sochárov 19. storočia.