Cestami filozofie a literatúry

Autor:
ISBN: 978-80-969481-5-5
Vydavateľ: Kulturologická spoločnosľ, 2009
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 304 strán

9,90 €
Na sklade

Charakteristika:
Zborník z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Dalimíra Hajka, DrSc. Je rozdelený do piatich častí. Prvú tvoria úvahy na tému osobnosti prof. Hajka, druhá je zostavená z hodnotení diela, v tretej dominuje koncepčný rozhovor, ktorý obsahuje všetky oblatsi života a tvorby, aj tie, ktorým sa nevenovali jednotlivé príspevky. Štvrá časť je uvažovaním (esejou) samotného jubilanta, piata je podrobnou chronológiou jeho života a diela. Zborník je určený predovšetkým novej generácii filozofov a kulturológov. Kniha je ilustrovaná Igorom Rumanským.

Obsah:
Dalimír Hajko a literárna veda (Andrej Červenák)
Medailón výročiu narodenia (Cyril Diatka)
Niekoľko myšlienok na motívy knihy Dalimíra Hajka Globalizácia a kultúrna identita (Ivan Dubnička)
K počiatkom vzdelávania etických expertov na Slovensku (Pavel Fobel)
Kultúra ako model morálky a humanity (Daniela Fobelová)
Idea multikulturalizmu v kontexte indickej filozofie (Slavomír Gálik)
Etika politiky v dejinách etického myslenia na Slovensku (Vasil Gluchman)
Radosť z tvorby v živote Dalimíra Hajka (Anton Hykisch)
Medzi skúmaním filozofie a poézie (Viliam Jablonický)
K jubileu (Zdenko Kasáč)
Snahy o humánnejší svet (Igor Kišš
K indologicko-kulturologické práci profesora Dalimíra Hajka (Blanka Knotková-Čapková)
Cesty slobody (Peter Korený)
Hajkova inšpirácia Sorenom Kierkegaardom ( Roman Králik)
Posledné slovo má vždy čitateľ (Jozef Leikert)
Hľadanie istôt (Peter Liba)
Etické posolstvo v tvorbe Dalimíra Hajka (Igor Lomnický)
Hľadanie duchovnej slobody (Erich Mistrík)
Vinohrad Dalimíra Hajka (Slavomíra Očenášová-Štrbová)
Národné korene, globálny kontext (Pavel Procházka)
O Prichardovej moprálnej filozofii (Anna Remišová)
Človek alias dielo: Na cestách filozofa literatúry (Vincent Šabík)
Podiel Dalimíra Hajka na koncepčnom profilovaní NLC (Viktor Timura)
Dalimír Hajko a vedecká interdisiplinarita (Igor Túnyi)
Dalimír Hajko – filozof, etik, literárny vedec a kulturológ (Slavomír Vašš)
Malá nejubilejná úvaha (Ladislav Volko)
Krátke zamyslenie (Dalimír Hajko)
Kruhy na hladine života – rozhovor s jubilantom (Jozef Leikert)
Filozof existencie bytia v rozpätí dňa a noci: Chronológia udalostí života, tvorivých aktivít a ohlasov na tvorbu Dalimíra Hajka (Július Lomenčík)

 

Jozef Leikert: prof. PhDr.PhD. slovenský básnik, publicista, autor mnohých diel
Dalimír Hajko: prof.PhDr., DrSc., filozof, esejista, univerzitný pedagóg, autor doslovu
Igor Rumanský: akademický maliar, grafik, univerzitný profesor na VŠVU v Bratislave
Autori príspevkov: Andrej Červenák, Cyril Diatka, Ivan Dubnička, Pavol Fobel, Daniela Fobelová, Slavomír Gálik, Vasil Gluchman, Anton Hykisch,Viliam Jablonický, Zdenko Kasáč, Igor Kišš, Blanka Knotková-Čapková, Peter Korený, Roman Králik, Jozef Leikert, Peter Liba, Igor Lomnický, Erich Mistrík, Slavomíra Očenášová-Štrbová, Pavel Procházka, Anna Remišová, Vincent Šabík, Viktorč Timura, Igor Túnyi, Slavomír Vašš, Jozef Vladár, Ladislav Volko.