Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion:Small Animal Toxicology, 2nd ed.

Autor:
ISBN: 978-1-119-03654-8
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2016
Špecifikácia: Mäkká väzba, 954 strán, jazyk anglický

109,00 €
Na objednávku

Najnovšie 2. vydanie je rozšíreným a aktualizovaným prírastkom do populárnej série Blackwellova päťminútová veterinárna konzultácia. Rovnako ako v prvom vydaní prináša nevyhnutné informácie o stanovení diagnózy, terapii a prevencii dôležitých toxikóz. Využívajúc stručný a zrozumiteľný formát je táto kniha členená podľa hlavných kategórií toxikantov, čím pomáha rýchlej diferenciálnej diagnóze v prípade podozrenia na otravu. Všetky informácie sú z dôvodu jednoduchého používania zoradené podľa abecedy a doplňujúce farebné fotografie pomáhajú pri identifikácii. Rýchly prístup k informáciám a klinicky zameraná prezentácia nevyhnutných informácií robí z tejto knihy ideálnu príručku pre prípad toxikóz vo veterinárnej praxi. Kniha začína úvodnými kapitolami o dekontaminácii, pohotovostnej a podpornej liečbe, protijedoch a princípoch stanovenia diagnózy. Je vytvorená tak, aby pomohla pri rýchlej tvorbe zoznamu pre diferenciálnu diagnózu; pri potvrdení diagnózy; a pri spracovaní terapeutických možností v prípade otravy, čím je táto kniha neoceniteľným materiálom pre veterinárov a študentov veterinárnej medicíny.

Contributor List  xiii

Preface xix

About the Companion Website  xxi

section 1 Clinical Toxicology

chapter 1 Decontamination and Detoxification of the Poisoned Patient  3

chapter 2 Emergency Management of the Poisoned Patient 19

chapter 3 Antidotes and Other Useful Drugs  36

chapter 4 Identification and Management of the Unknown Toxicant  49

chapter 5 Laboratory Diagnostics for Toxicology 60

section 2 Specific Toxins & Toxicants Alcohols and Glycol Ethers 69

chapter 6 Alcohols 71

chapter 7 Ethylene Glycol and Diethylene Glycol  78

chapter 8 Propylene Glycol 85

Construction and Industrial Materials 93

chapter 9 Glues and Adhesives  95

chapter 10 Hydrocarbons 101

chapter 11 Hydrofluoric Acid 108

Drugs: Human Prescription  117

chapter 12 5-Fluorouracil 119

chapter 13 Amphetamines 126

chapter 14 Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Inhibitors  132

chapter 15 Atypical Antipsychotics 137

chapter 16 Baclofen 143

chapter 17 Benzodiazepines 149

chapter 18 Beta2 Receptor Agonists (Albuterol and Others)  155

chapter 19 Beta Receptor Antagonists (Beta-Blockers)  162

chapter 20 Calcipotriene/Calcipotriol 172

chapter 21 Calcium Channel Blockers  178

chapter 22 Colchicine  187

chapter 23 Cyclosporine A 192

chapter 24 Diuretics 197

chapter 25 Minoxidil  204

chapter 26 Nonbenzodiazepine Sleep Aids  212

chapter 27 Opiates and Opioids 217

chapter 28 SSRI and SNRI Antidepressants 227

chapter 29 Tacrolimus  233

chapter 30 Thyroid Hormones (T3 and T4) 238

Drugs: Illicit and Recreational  243

chapter 31 Club Drugs (MDMA, GHB, Flunitrazepam, and Bath Salts)  245

chapter 32 Cocaine  253

chapter 33 LSD (Lysergic Acid Diethylamide) 259

chapter 34 Marijuana 264

chapter 35 Methamphetamine 271

chapter 36 Miscellaneous Hallucinogens and Dissociative Agents 278

chapter 37 Opiates and Opioids (Illicit) 286

chapter 38 PCP (Phencyclidine)  295

chapter 39 Synthetic Cannabinoids  300

Drugs: Over the Counter  305

chapter 40 Acetaminophen  307

chapter 41 Antitussives and Expectorants (Dextromethorphan)  313

chapter 42 Aspirin 320

chapter 43 Decongestants (Pseudoephedrine, Phenylephrine)  327

chapter 44 Decongestants (Imidazolines)  333

chapter 45 Human NSAIDs (Ibuprofen, Naproxen)  339

chapter 46 Nicotine and Tobacco 347

chapter 47 Vitamins and Minerals  354

Drugs: Veterinary Prescription 367

chapter 48 Alpha2-Adrenergic Agonists  369

chapter 49 Ivermectin/Milbemycin /Moxidectin 374

chapter 50 Phenylpropanolamine  385

chapter 51 Pimobendan 391

chapter 52 Veterinary NSAIDs (Carprofen, Deracoxib, Firocoxib, Ketoprofen, Meloxicam, Robenacoxib, Tepoxalin) 396

Envenomations 405

chapter 53 Black Widow Spiders  407

chapter 54 Brown Recluse Spiders  412

chapter 55 Bufo Toads 418

chapter 56 Crotalids (Pit Vipers) 424

chapter 57 Elapids (Coral Snakes) 436

chapter 58 Scorpions 444

chapter 59 Venomous Lizards (Heloderma) 450

chapter 60 Wasps, Hornets, and Bees  457

Foods  467

chapter 61 Bread Dough  469

chapter 62 Calcium Supplements 474

chapter 63 Chocolate and Caffeine  479

chapter 64 Grapes and Raisins 485

chapter 65 Hops  491

chapter 66 Macadamia Nuts 497

chapter 67 Mycotoxins – Aflatoxin 502

chapter 68 Mycotoxins – Tremorgenic  508

chapter 69 Onions and Garlic 515

chapter 70 Salt  521

chapter 71 Xylitol 529

Foreign Objects 535

chapter 72 Foreign Objects  537

Garden, Yard, and Farm Chemicals  545

chapter 73 Bone and Blood Meal 547

chapter 74 Diquat and Paraquat  552

chapter 75 Fertilizers  560

chapter 76 Herbicides  565

chapter 77 Methionine  571

Herbals 577

chapter 78 Ephedra/Ma Huang  579

chapter 79 Essential Oils/Liquid Potpourri 585

chapter 80 Tea Tree Oil/Melaleuca Oil 592

Home Care and Recreational Products  599

chapter 81 Acids  601

chapter 82 Alkalis  609

chapter 83 Batteries 617

chapter 84 Matches and Fireworks 624

chapter 85 Mothballs 630

chapter 86 Paintballs  637

chapter 87 Phenols and Pine Oils 646

chapter 88 Soaps, Detergents, Fabric Softeners, Enzymatic Cleaners, and Deodorizers 655

Insecticides and Molluscicides  663

chapter 89 Amitraz  665

chapter 90 Metaldehyde  672

chapter 91 Imidacloprid and Other Neonicotinoids 678

chapter 92 Miscellaneous Insecticides  683

chapter 93 Organophosphorus and Carbamate Insecticides 689

chapter 94 Pyrethrins and Pyrethroids  697

Metals and Metalloids  705

chapter 95 Iron 707

chapter 96 Lead  716

chapter 97 Zinc   723

Nondrug Consumer Products 729

chapter 98 Glow Jewelry (Dibutyl Phthalate) 731

chapter 99 Fluoride 736

Plants and Biotoxins 743

chapter 100 Azaleas and Rhododendrons  745

chapter 101 Blue-green Algae (Cyanobacteria) 751

chapter 102 Cardiac Glycosides 760

chapter 103 Lilies 770

chapter 104 Mushrooms  778

chapter 105 Oxalates – Insoluble  787

chapter 106 Oxalates – Soluble  797

chapter 107 Sago Palm (Cycads)  804

chapter 108 Spring Bulbs 812

chapter 109 Yesterday, Today, and Tomorrow Plant  821

chapter 110 Yew 827

Rodenticides  833

chapter 111 Anticoagulants 835

chapter 112 Bromethalin 844

chapter 113 Cholecalciferol 850

chapter 114 Sodium Monofluoroacetate (Compound 1080)  856

chapter 115 Phosphides 862

chapter 116 Strychnine  871

Toxic Gases  879

chapter 117 Carbon Monoxide  881

chapter 118 Smoke Inhalation 885

section 3 Reference Information

appendix 1 Abbreviations 899

appendix 2 Information Resources for Toxicology  905

appendix 3 Metallic Toxicants 913

appendix 4 Toxic Plants and Their Clinical Signs: Antidotes and Treatment  919

appendix 5 Topical Toxins: Common Human OTC Dermatological Preparations 927

Index by Toxins and Toxicants 933

Index by Clinical Signs  951

Editori:

Lynn R. Hovda, RPH, DVM, MS, DACVIM: Director of Veterinary Services at SafetyCall International and Pet Poison Helpline in Minneapolis, Minnesota, and Adjunct Assistant Professor in the Department of Veterinary and Biomedical Sciences at the College of Veterinary Medicine, University of Minnesota in St. Paul, Minnesota, USA.

Ahna G. Brutlag, DVM, MS, DABVT, DABT: Associate Director of Veterinary Services at SafetyCall International and Pet Poison Helpline in Minneapolis, Minnesota, and Adjunct Assistant Professor in the Department of Veterinary and Biomedical Sciences at the College of Veterinary Medicine, University of Minnesota in St. Paul, Minnesota, USA.

Robert H. Poppenga, DVM, PhD, DABVT: is a Professor and Head of the Toxicology Section at the California Animal