Malé hlodavce (choroby-chov-výživa)

Autor:
ISBN: 978- 80-88700-47-7
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 1999
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 144 strán

25,00 €
Na sklade

Kniha uvádza špeciálny postup vyšetrenia pre každý druh zvieraťa, otázky dôležité pre anamnézu, ale aj odporúčané terapeutické prípravky a ich dávkovanie. Vo všeobecnej časti každej kapitoly pri každom druhu zvierat podrobne rozpisuje fyziológiu, biológiu, základy chovu a kŕmenia, čo je základným kameňom pri mnohých zdravotných problémoch týchto zvierat. Ochorenia sú opísané zvlášť pre každý druh zvieraťa a sú uvedené podľa jednotlivých orgánových sústav. Kniha v česko-slovenskom preklade je určená veterinárnym lekárom, ktorí sa v praxi orientujú na malé zvieratá, je však napísaná tak zrozumiteľne, že môže pomôcť aj chovateľom týchto zvieratiek pri určení prvých príznakov choroby.

Obsah:
Morča
Všeobecné poznatky a biológia
Chov a kŕmenie
Fyziologické údaje
Celkové a špecializované vyšetrenie
Narkóza
Orgánové ochorenia
Králik
Všeobecné poznatky a biológia
Chov a kŕmenie
Fyziologické údaje
Celkové a špecializované vyšetrenie
Narkóza
Orgánové ochorenia
Chrčky
Všeobecné poznatky a biológia
Chov a kŕmenie
Fyziologické údaje
Celkové a špecializované vyšetrenie
Narkóza
Orgánové ochorenia
Veverky
Obecné údaje a biologie
Způsob chovu a krmení
Fyziologické údaje
Celkové a speciálne vyšetření
Celková anestezie
Orgánové onemocnení
Myš a potkan
Obecné údaje a biologie
Způsob chovu a krmení
Fyziologické údaje
Celkové a specializované vyšetrření
Celková anestezie
Orgánové onemocnení
Činčila
Obecné údaje a biologie
Způsob chovu a krmení
Fyziologické údaje
Celkové a specializované vyšetření
Celková anestezie
Orgánové onemocnení
Postup celkového vyšetření drobných domácích zvířat
Doporučené léky a jejich dávkování
Index

Peter. C. Berghoff: Praktický veterinárny lekár autor mnohých monografií, ktoré publikoval na základe svojich dlhoročných skúseností. Jeho závery sú vedecky fundované, no zároveň orientované na prax.
Juraj Fajnor: MVDr., v roku vydania vedúci lekár Súkromnej veterinárnej kliniky v Trnave, lektor slovensko-českého vydania