Anatómia domácich cicavcov 1. diel (Pohybový systém)

Autor:
ISBN: 978-80-88700-56-6
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2003
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1. diel 394 HD fotografií a kresieb, 336 celofarebných strán

99,00 €
Na sklade


1. diel jednej zo svetovo najkvalitnejších publikácií, ktoré sa zaoberajú anatómiou pohybového systému domácich cicavcov, koňa, psa, mačky, hovädzieho dobytka (skotu) a ošípaných (prasat). Kniha s excelentnou celofarebnou obrazovou dokumentáciou je výnimočnou kombináciou učebnice a atlasu.Táto monografia doplnená o latinsko-česko-slovenský slovník anatomických pojmov spĺňa najnáročnejšie kritériá súčasnej vedeckej publikácie. Je spracovaná pomocou najmodernejších technológií, vznikla v intenciách potrieb veterinárov pôsobiacich v štátoch Európskej únie a je vrcholom vedeckého úsilia v danej oblasti. Na stránkach tejto mimoriadnej publikácie nájdete nielen röntgenogramy, angiogramy a sonogramy, ale aj také moderné diagnostické metódy akými sú CT, MRI, či dokumentáciu funkčno-histologickej štruktúry opisovaných orgánov. Podľa recenzentov tejto knihy ide skutočne o knihu 3. tisícročia!

Obsah:
Úvod
Označení polohy a směru na téle zvířete
Delení těla zvířete
1. Kostra trupu
2. Povázky a svaly hlavy a trupu
3. Přední neboli hrudní končetiny - membra thoracica
4. Zadní neboli pánevní končetiny – membra pelvina
5. Statika a dynamika
Literatura
Register
Latinsko-česko-slovenský slovníček termínov

Informácia o autoroch:
prof. Dr. H. E. König, prednosta Anatomického ústavu Univerzity veterinárnej medicíny vo Viedni
prof. Dr. H.-G. Liebich, prednosta Ústavu anatómie zvierat Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mníchove.
Odborní garanti česko-slovenského prekladu:
doc. MVDr. Ivan Míšek, CSc., prednosta Oddelenia anatómie Fakulty veterinárneho lekárstva VFU v Brne, Česká republika
prof. MVDr. Ján Danko, CSc., prednosta Ústavu anatómie, histológie a embryológie Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, Slovenská republika.