Anatómia domácich cicavcov I-II./KOMPLET

Autor:
ISBN: 978-80-88700-55-8 (súbor)
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2002,2003
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1. diel 394 HD fotografií a kresieb, 336 celofarebných strán, 2. diel 588 HD fotografií a kresieb, 436 celofarebných strán

Zľava! 199,00 €
Na sklade

Pôvodná cena: 235€
Dvojdielna kniha je jedna zo svetovo najkvalitnejších publikácií, ktoré sa zaoberajú anatómiou domácich cicavcov. V prvom diele nájdete rozpracovaný pohybový systém, druhý diel obsahuje splanchnológiu, cievny a nervový systém koňa, psa, mačky, hovädzieho dobytka (skotu) a ošípaných (prasat). Kniha s excelentnou celofarebnou obrazovou dokumentáciou je výnimočnou kombinácia učebnice a atlasu.Táto monografia doplná o latinsko-česko-slovenský slovník anatomických pojmov spĺňa najnáročnejšie kritériá modernej vedeckej publikácie. Je spracovaná pomocou najmodernejších technológií, vznikla v intenciách potrieb veterinárov pôsobiacich v štátoch Európskej únie a je vrcholom vedeckého úsilia v danej oblasti. Na stránkach tejto mimoriadnej publikácie nájdete nielen röntgenogramy, angiogramy a sonogramy, ale aj také moderné diagnostické metódy akými sú CT, MRI, či dokumentáciu funkčno-histologickej štruktúry opisovaných orgánov. Podľa recenzentov tejto knihy ide skutočne o knihu 3. tisícročia!


Obsah:
Úvod
Označení polohy a směru na téle zvířete
Delení těla zvířete
1. Kostra trupu
2. Povázky a svaly hlavy a trupu
3. Přední neboli hrudní končetiny - membra thoracica
4. Zadní neboli pánevní končetiny – membra pelvina
5. Statika a dynamika

6. Tělní dutiny
7. Trávící ústrojí – apparatus digestorius
8. Dýchací ústrojí – apparatus respiratorius
9. Močová ústrojí – organa urinaria
10. Samčí pohlavní orgány – organa genitalia masculina
11. Samičí pohlavní orgány – organa genitalia feminina
12. Orgány krvného obehu
13. Imunitný systém a miazgové orgány – organa lymphopoetica
14. Nervový systém – systema nervosum
15. Endokrinní žlázy – glandulae endocrinae
16. Zrakový orgán – organum visus
17. Ústrojí rovnováhy a sluchu – organum vestibulocochleare
18. Kožní soustava
Literatura
Register
Latinsko-česko-slovenský slovníček termínov

H. E. König: prof. Dr.,prednosta Anatomického ústavu Univerzity veterinárnej medicíny vo Viedni
H.-G. Liebich: prof. Dr., prednosta Ústavu anatómie zvierat Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mníchove.
Ivan Míšek: doc. MVDr., CSc., prednosta Oddelenia anatómie Fakulty veterinárneho lekárstva VFU v Brne, odborný garant prekladu(ČR)
Ján Danko: prof. MVDr. CSc., prednosta Ústavu anatómie, histológie a embryológie Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, odborný garant prekladu (SR)