Veterinary Surgical Oncology

Autor:
ISBN: 978-0-8138-0542-9
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2012
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 750 ilustrácií, 620 strán

139,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Veterinárna chirurgická onkológia poskytuje detailný prehľad chirurgických techník liečby rakoviny u drobných zvierat. Členením podľa telesných systémov každá kapitola prináša detailné, bohato ilustrované opisy chirurgických postupov s ďalšími informáciami o diagnostickom testovaní, pooperačnej starostlivosti, výsledkoch a prognóze. Veterinárna chirurgická onkológia, ktorá bola napísaná a redigovaná členmi Veterinary Society of Surgical Oncologists (Veterinárna spoločnosť onkologických chirurgov), komplexným pokrytím chirurgickej liečby rakoviny poskytuje neoceniteľný rozhodovací prostriedok a je rovnako užitočná ako pre veterinárnych chirurgov, tak aj pre veterinárnych onkológov. Kniha začína úvodnými kapitolami o princípoch chirurgickej onkológie, multimodálnej terapie a intervenčnej rádiológie, potom uvádza kapitoly o chirurgických technikách vo všetkých anatomických štruktúrach vrátane postupov, ktoré nie sú dostatočne pokryté existujúcou literatúrou. Veterinárna chirurgická onkológia, ktorá je prvou knihou zameranou na chirurgické aspekty liečby rakoviny, je nevyhnutnou príručkou pre každého so záujmom o chirurgickú onkológiu.

Prečo odporúčame túto knihu?
● Obsahuje detailné chirurgické postupy operácie nádorov u drobných zvierat
● Obsahuje informácie o diagnostickom testovaní, pooperačnej starostlivosti, výsledkoch a prognóze
● Logicky členená podľa telesných systémov
● Predstavuje komplexné pokrytie chirurgickej liečby rakoviny
● Pokrýva kľúčové témy, akými sú princípy biopsie, zobrazovacie spôsoby, kozmetický a funkčný výsledok, a podporná liečba
● Bohato ilustrovaná viac než 750 obrázkami

Obsah:
List of Contributors ix
Preface xiii
1 Principles of Surgical Oncology
2 Multimodal Therapy
3 Interventional Oncology
4 Skin and Subcutaneous Tumors
5 Head and Neck Tumors
6 Oral Tumors
7 Alimentary Tract
8 Respiratory Tract and Thorax
9 Cardiovascular System
10 Reproductive System
11 Urinary Tract
12 Eyelids, Eye, and Orbit
13 Endocrine System
14 Hemolymphatic System
15 Nervous System
16 Musculoskeletal System
Index

Simon T. Kudnig: BVSc, MVS, MS, FACVSc, DACVS, is a referral surgeon at the Melbourne Veterinary Specialist Centre, Victoria, Australia.
Bernard Séguin: DVM, MS, DACVS, is an Associate Professor at the College of Veterinary Medicine, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA.