Manažment veterinární praxe

Autor:
ISBN: 978-80-903710-7-1
Vydavateľ: Saunders, Medicus, 2010
Špecifikácia: Mäkká väzba, 342 strán

89,00 €
Na sklade

Charakteristika:
Kniha Caroline Jevringovej je na našom veterinárnom knižnom trhu celkom ojedinelá a výnimočná. Je súborom marketingových úvah, odporúčaní a nápadov, ako úspěšně a kvalitně viesť špecifickú a komplikovanú oblasť podnikánia - veterinárnu prax. Pre slovenského veterinárneho lekára to bude kniha, ktorá môže rovnako otráviť ako nadchnúť, je však skutočne vhodným nástrojom uvedomeniu si podstaty a významu manažmentu vo veterinárnej praxi.
Autorka riadi vlastnú veterinárnu konzultačnú prax manažmentu vo Švédsku. Vo svojej knihe odhaľuje a vysvetľuje marketingové chyby, s ktorými sa pri  svojom pôsobení stretla  na rôznych miestach a navrhuje metódy na ich odstránenie. Dobrý manažer je totiž základným predpokladom úspěšnosti každej veterinárnej praxe. Ako malá podnikateľská jednotka v náročnom konkurenčnom prostredí musí sa totiž úpěšná prax rýchle a účinne prispôsobovať neustále sa meniacim potrebám a očakávániam klientov. Schopnost rýchle a efektivně sa prispôsobiť z tohto pohľadu si nárokuje dobré pochopenie a schopnosť práce so základnými obchodnými princípmi.  Toto mezinárodne známé a žiadané vydanie obsahuje najnovšie a najmodernejšie informácie týkajúce sa vedenia praxe, role manažéra, základného finančného riadenia, marketingu, komunikácie vo vnútri praxe, ale aj to, ako dosiahnuť dobrú úroveň spolupráce s  klientom. Jednotlivé problémy, akými sú napríklad vytvoriť si  chuť a vôľu čosi zmeniť, zlepšiť komunikáciu v praxi, zlepšiť interpersonálne vzťahy, zamestnanie lekárov a asistentov, vzťah zamestnávateľa a zamestnancov, správné postoje ku klientom, preventívnu medicínu, profesionálnu predajnú činnosť a plánovanie, to sú zároveň aj názvy jednotlivých kapitol, kde sú tieto otázky velmi  zreteľne analyzované.

Prečo odporúčame túto publikáciu:
Kniha pomáha modifikovať a skvalitňovať vlastné postoje a myslenie vo veterinárnej činnosti
Dielo nie je návodom Carnegiovského typu ako rýchle zbohatnúť alebo ako byť a zostať navždy šťastný, ale len návrhom, ako postupnou, dlhodobou a cieľavedomou prácou dojsť k výsledkom vo vlastnom biznise.

Obsah:
Úvodní slovo
Předmluva
Poděkování
1. Provedení změny
2. Vytvoření úspěšného podniku
3. Řízení ekonomiky vaší veterinární kliniky
Dodatek - Hlavní zásady ekonomiky
4. Jaká je skutečná úloha vedoucího?
5. Jaká je úloha manažera veterinární praxe?
6. Význam správné komunikace
7. Jak porozumět zaměstnancům - co lidí motivuje
8. Vývoj týmu ve vaší praxi 
9. Marketing ve vaší praxi
10. Profesionální obchodování v praxi
11. Jak porozumět svým klientům
12. Dosažení nejvyšší profesionality v službách
13. Dodržování pokynů: umění dávat efektivní doporučení
14. Role péče zaměřené na pohodu zvířat a péči o zdraví ve veterinární praxi 
15 Budoucnost podnikání ve veterinární medicíně
Příloha 1: Umění telefonovat 
Příloha 2: Efektivní plánování a řízení pracovních setkání týmu
Příloha 3: Externí přednášky
Příloha 4: Mapování postupů práce a kontroly kvality
Příloha 5: Nastavení cen v praxi
Příloha 6: Reklamní materiály propagující praxi
Příloha 7: Provádění marketingových průzkumů
Použitá a doporučená literatura 
Rejstřík 

Caroline Jevring-Bäck: BvetMed MRCVS, manažérka pre veterinárne záležitosti v severskom regióne Hill´s Pet Nutrition, Dánsko, MSc
Erik Bäck: Frodo Consulting, Salsjö-Duvnas, Švédsko
Martin Grymm: MVDr., prekladateľ textu
Pavlína Hájková: MVDr., prekladateľka textu