Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine 5th Edition

Autor:
ISBN: 978-0-470-96302-9
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2013
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 680 strán

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Piate vydanie tohto diela ktoré je najkomplexnejšou príručkou týkajúcou sa veterinárneho používania antimikrobiálnych liekov, bolo úplne prepracované a aktualizované, aby odrážalo rýchly pokrok v oblasti antimikrobiálnej terapie. Kniha pokrýva všetky aspekty používania antimikrobiálnych liekov u zvierat a poskytuje detailný prehľad v podstate všetkých typov antimikrobiotík relevantných pre zdravie zvierat. Toto vydanie obsahuje novú kapitolu o antimikrobiálnej terapii zvierat chovaných v zoologických záhradách a ponúka množstvo hodnotných informácií pre náležité predpísanie antimikrobiálnych terapií a formovanie verejného záujmu. Text je rozdelený na štyri časti, ktoré pokrývajú všeobecné princípy antimikrobiálnej terapie, druhy antimikrobiálnych látok, špeciálne aspekty a používanie antimikrobiálnych liekov u rôznych zvieracích druhov, a je obohatený o tabuľky, diagramy a fotografie. Antimikrobiálna terapia vo veterinárnom lekárstve je nevyhnutným zdrojom informácií pre každého, kto sa zaoberá vhodným používaním antimikrobiálnych liekov, vrátane zverolekárov, študentov, zverolekárov v oblasti verejného zdravia a výskumníkov.

Obsah:
Contributors
Preface
Important Notice
Abbreviations
Section I General Principles of Antimicrobial Therapy
1 Antimicrobial Drug Action and Interaction: An Introduction
2 Antimicrobial Susceptibility Testing Methods and Interpretation of Results
3 Antimicrobial Resistance and its Epidemiology
4 Principles of Antimicrobial Drug Bioavailability and Disposition
5 The Pharmacodynamics of Antimicrobial Agents
6 Principles of Antimicrobial Drug Selection and Use
7 Antimicrobial Stewardship in Animals 117
Section II Classes of Antimicrobial Agents
8 Beta-lactam Antibiotics: Penam Penicillins
9 Beta-lactam Antibiotics: Cephalosporins
10 Other Beta-lactam Antibiotics: Beta-lactamase Inhibitors, Carbapenems, and Monobactams
11 Peptide Antibiotics: Polymyxins, Glycopeptides, Bacitracin, and Fosfomycin
12 Lincosamides, Pleuromutilins, and Streptogramins
13 Macrolides, Azalides, and Ketolides
14 Aminoglycosides and Aminocyclitols
15 Tetracyclines
16 Chloramphenicol, Thiamphenicol, and Florfenicol
17 Sulfonamides, Diaminopyrimidines, and Their Combinations
18 Fluoroquinolones
19 Miscellaneous Antimicrobials: Ionophores, Nitrofurans, Nitroimidazoles, Rifamycins, and Others
20 Antifungal Chemotherapy
Section III Special Considerations
21 Prophylactic Use of Antimicrobial Agents, and Antimicrobial Chemotherapy for the Neutropenic Patient
22 Performance Uses of Antimicrobial Agents and Non-antimicrobial Alternatives
23 Antimicrobial Therapy of Selected Organ Systems
24 Antimicrobial Therapy of Selected Bacterial Infections
25 Antimicrobial Drug Residues in Foods of Animal Origin
26 Regulation of Antimicrobial Use in Animals
Section IV Antimicrobial Drug Use in Selected Animal Species
27 Antimicrobial Drug Use in Horses
28 Antimicrobial Drug Use in Dogs and Cats
29 Antimicrobial Drug Use in Cattle
30 Antimicrobial Drug Use in Mastitis
31 Antimicrobial Drug Use in Sheep and Goats
32 Antimicrobial Drug Use in New World Camelids
33 Antimicrobial Drug Use in Swine
34 Antimicrobial Drug Use in Poultry
35 Antimicrobial Drug Use in Companion Birds
36 Antimicrobial Drug Use in Rabbits, Rodents, and Ferrets
37 Antimicrobial Drug Use in Reptiles
38 Antimicrobial Drug Use in Zoological Animals
39 Antimicrobial Drug Use in Aquaculture
Index 663

Steeve Giguère: DVM, PhD, DACVIM, is Professor of Large Animal Internal Medicine and the Marguerite Hodgson Chair in Equine Studies at the College of Veterinary Medicine, University of Georgia, in Athens, Georgia. 
John F. Prescott: MA, VetMB, PhD, is Professor in the Department of Pathobiology at the University of Guelph in Guelph, Ontario.
Patricia M. Dowling: DVM, MS, DACVIM, DACVCP, is Professor of Veterinary Clinical Pharmacology at the University of Saskatchewan in Saskatoon, Saskatchewan.