Veterinary Ophthalmology, 5th Edition

Autor:
ISBN: 978-0-470-96040-0
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2013
Špecifikácia:

299,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
5. vydanie Veterinárnej oftalmológie je kompletne aktualizovanou verziou príručky zlatého štandardu o chorobách a liečbe očí zvierat vo veterinárnom lekárstve. Kniha, na ktorej sa podieľal tím medzinárodne uznávaných autorov, bola prepracovaná a rozšírená, aby zahrnula najaktuálnejšie informácie. Nové kapitoly sa zaoberajú oftalmologickou genetikou a DNA testami, mikrochirurgiou, fotografovaním, oftalmológiou ťavovitých zvierat a králikov, a existujúce kapitoly obsahujú rozšírené časti o neinvazívnych zobrazovacích technikách, oftalmológii mačiek a koní, a oftalmológii morských cicavcov a tučniakov. Kniha si ponecháva svoju klasickú štruktúru s časťami o základnej vede o videní, základoch klinickej oftalmológie, oftalmológii psov a špeciálnej oftalmológii, ktorá zahrňuje špecifický prehľad najčastejšie liečených druhov a kapitoly o neurooftalmológii a systémových chorobách.

Prečo odporúčame toto vydanie?
● Kompletne prepracované vydanie príručky zlatého štandardu o veterinárnej oftalmológii
● Ponúka jedinečný prehľad chorôb a liečby očí zvierat
● Napísané medzinárodnou skupinou popredných veterinárnych oftalmológov
● Aktualizované a rozšírené vydanie, aby zahrnovalo najnovšie pokroky v oblasti, nové kapitoly sa zaoberajú oftalmologickou genetikou a DNA testami, mikrochirurgiou, fotografovaním, oftalmológiou ťavovitých zvierat a králikov
● Obsahuje rozšírený prehľad neinvazívnych zobrazovacích techník, oftalmológie mačiek a koní, a oftalmológie morských cicavcov a tučniakov.
● Súvisiaca webová stránka obsahuje obrázky z knihy, ktoré je možné si stiahnuť pre aplikáciu PowerPoint, a odkazy na databázu PubMed. Veterinárna oftalmológia zostáva najkomplexnejším zdrojom smerodajných informácií o veterinárnej oftalmológii na celom svete a je kľúčovou príručkou pre každého, kto sa zaujíma o zverolekárstvo alebo komparatívnu oftalmológiu.

Obsah:
Volume 1
Contributors
Preface
SECTION I: BASIC VISION SCIENCES
Edited by Kirk N. Gelatt
1 Ocular Embryology and Congenital Malformations
2 Ophthalmic Anatomy
3 Physiology of the Eye
4 Optics and Physiology of Vision
SECTION II: FOUNDATIONS OF CLINICAL OPHTHALMOLOGY
Edited by Brian C. Gilger
5 Ocular Immunology
6 Clinical Microbiology and Parasitology
7 Clinical Pharmacology and Therapeutics
Part 1 Drug Delivery and Pharmacokinetics
Part 2 Antibacterial Agents, Antifungal Agents, and Antiviral Agents
Part 3 Anti-inflammatory and Immunosuppressant Drugs
Part 4 Mydriatics/Cycloplegics, Anesthetics, and Tear Substitutes and Stimulators
8 Veterinary Ophthalmic Pathology
9 Ophthalmic Genetics and DNA Testing
10 Ophthalmic Examination and Diagnostics
Part 1 The Eye Examination and Diagnostic Procedures
Part 2 Ocular Imaging
Part 3 Diagnostic Ultrasonography
Part 4 Electrodiagnostic Evaluation of Vision
11 Fundamentals of Ophthalmic Microsurgery
12 Ophthalmic Photography

Volume 2
SECTION III: CANINE OPHTHALMOLOGY
13 Diseases and Surgery of the Canine Orbit
14 Diseases and Surgery of the Canine Eyelid
15 Diseases and Surgery of the Canine Nasolacrimal System
16 Diseases and Surgery of the Canine Lacrimal Secretory System
17 Diseases and Surgery of the Canine Conjunctiva and Nictitating Membrane
18 Diseases and Surgery of the Canine Cornea and Sclera
19 The Canine Glaucomas
20 Diseases and Surgery of the Canine Anterior Uvea
21 Diseases of the Lens and Cataract Formation
22 Surgery of the Lens
23 Diseases and Surgery of the Canine Vitreous
24 Diseases of the Canine Ocular Fundus
25 Surgery of the Canine Posterior Segment
26 Diseases of the Canine Optic Nerve
SECTION IV: SPECIAL OPHTHALMOLOGY
27 Feline Ophthalmology
28 Equine Ophthalmology
29 Food Animal Ophthalmology
30 Ophthalmology of New World Camelids
31 Laboratory Animal Ophthalmology
32 The Rabbit
33 Exotic Animal Ophthalmology
34 Neuro-ophthalmology
35 Ocular Manifestations of Systemic Diseases
Part 1 The Dog
Part 2 The Cat
Part 3 The Horse
Part 4 Food Animals
Index
(Please note both volumes have been indexed together to comprise a single index, which can be found at the back of either volume).

 

Kirk N. Gelatt: VMD, Diplomate, ACVO,is Distinguished Professor Emeritus at the University of Florida. 
Brian C. Gilger: DVM, MS, Diplomate, ACVO, is Professor of Ophthalmology at North Carolina State University. 
Thomas J. Kern: DVM, Diplomate, ACVO, is Associate Professor of Ophthalmology at Cornell University.