Small Animal Surgery, 4th Edition

Autor:
ISBN: 9780323100793
Vydavateľ: Elsevier, 2012
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1632 strán

179,00 €
Na objednávku

Obchodná informácia:
Zlatý štandard veterinárnych chirurgov
Charakteristika:
Štvrté aktualizované vydanie tejto klasickej príručky slúži ako komplexný zdroj hodnoverných informácií o všetkých aspektoch chirurgie drobných zvierat. Obsah zahrňuje základné zákroky, akými sú sterilizácia, kastrovanie a odstraňovanie pazúrov, a taktiež zložitejšie chirurgické zákroky vykonávané špecialistami, akými sú kraniotómia, ventrálne zákroky a pľúcna lobektómia. Analýza všeobecných chirurgických zákrokov zahrňuje sterilnú techniku, chirurgické nástroje, zošívanie, predoperačnú prípravu a používanie antibiotík. Hlavné časti poskytujú klinicky relevantný prehľad chirurgie mäkkých tkanív, ortopedickej chirurgie a neurochirurgie.

Prečo odporúčame túto publikáciu:

· Bohato ilustrovaná, s postupnými pokynmi pre chirurgické techniky, poskytuje rýchly prístup k praktickým informáciám v naliehavých prípadoch a v klinických situáciách.

 • · Prístup na neustále aktualizovanú pridruženú webovú stránku počas existencie tohto vydania zahrňuje tieto výhody:
 • · Pokrytie najnovších zobrazovacích techník vrátane rádiogramov, CT, MRI a digitálneho zobrazovania približuje najužitočnejšie zobrazovacie spôsoby pre problematiku oblastí súvisiacich s chirurgiou.
 • · Tabuľky a okienka diferenciálnej diagnózy ponúkajú rýchly prístup k nevyhnutným informáciám vrátane toho, ako sa vyhnúť nesprávnej diagnóze choroby, ktorá môže pôsobiť ako bežne sa vyskytujúci chirurgický neurologický problém, ktorý však nie je v skutočnosti chorobou vyžadujúcou si chirurgický zásah.
 • · Nová kapitola o neurologickom vyšetrení predstavuje dostatočný základ v neuroanatómii, elektrodiagnostike a základoch fyziky a princípov MRI, čím umožňuje študentom vykonať náležité neurologické vyšetrenie za účelom zistenia problémov u mačiek a psov, z ktorých niektoré sa dajú riešiť chirurgickým zákrokom.
 • · Nová kapitola o regeneračnej medicíne prináša najnovšie informácie o výskume v oblasti kmeňových buniek.
 • · Vyše 1500 plnofarebných ilustrácií prináša mimoriadne živé znázornenie anatómie a súčasných akceptovaných chirurgických techník vrátane otvorení a uzatvorení.
 • · Vyše 600 plnofarebných fotografií a rádiogramov poskytuje jasné zobrazenie špecifických porúch, chorôb a postupov.
 • · Anestetický záznam predstavuje ľahký prístup k odporúčaniam pre anestéziu zvierat s konkrétnou chorobou alebo   poruchou.
 •  Poznámkové okienka upriamujú pozornosť na špecifické údaje, čím umožňujú rýchly prístup ku kľúčovým informáciám.
 • Dvojmesačná aktualizácia obsahu prináša najnovšie informácie o vývoji v chirurgii
 • Videoklipy postupných chirurgických postupov
 • Modifikovateľné a vytlačiteľné pokyny o pozákrokovej starostlivosti
 • Interaktívny plánovač zlomenín
 • Prípadové štúdie
 • Videoklipy z neurochirurgie
 • Odkazy smerované na PubMed

Part I: General surgical principles
1. Principles of surgical asepsis
2. Sterilization and disinfection
3. Surgical facilities, equipment, and personnel
4. Care and maintenance of the surgical environment
5. Preoperative and Intraoperative Care of the Surgical Patient
6. Preparation of the operative site
7. Preparation of the surgical team
8. Surgical instrumentation
9. Biomaterials, suturing and hemostasis
10. Surgical infections and antibiotic selection
11. Postoperative care of the surgical patient
12. Fundamentals of physical rehabilitation
13. Perioperative Multimodal Analgesic Therapy
14. Principles of minimally invasive surgery
Part II: Soft tissue surgery
15. Surgery of the integumentary system
16. Surgery of the eye
17. Surgery of the ear
18. Surgery of the abdominal cavity
19. Surgery of the digestive system
20. Surgery of the liver
21. Surgery of the extrahepatic biliary system
22. Surgery of the endocrine system
23. Surgery of the hemolymphatic system
24. Surgery of the kidney and ureter
25. Surgery of the bladder and urethra
26. Surgery of the reproductive and genital systems
27. Surgery of the cardiovascular system
28. Surgery of the upper respiratory system
29. Surgery of the lower respiratory system: lungs and thoracic wall
30. Surgery of the lower respiratory system: pleural cavity and diaphragm
Part III: Orthopedics
31. Fundamentals of orthopedic surgery and Fracture Management
32. Management of specific fractures
33. Diseases of the joints
34. Management of muscle and tendon injury or disease
35. Other diseases of bones and joints
Part IV: Neurosurgery
36. Fundamentals of neurosurgery
37. Surgery of the brain
38. Surgery of the cervical spine
39. Surgery of the thoracolumbar spine
40. Surgery of the lumbosacral spine
41. Nonsurgical diseases of the spine