Small Animal Soft Tissue Surgery with DVD-ROM

Autor:
ISBN: 978-0-8138-0782-9
Vydavateľ: Wiley-Blackwell 2012, 2012
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 872 strán, jazyk anglický, priložené DVD

159,00 €
Na objednávku

Obchodná informácia:
Beslseller
Charakteristika:
Chirurgia mäkkých tkanív drobných zvierat je komplexný, detailný zdroj bohato podložených súčasných informácií o chirurgii mäkkých tkanív drobných zvierat. Kniha ponúka detailné chirurgické techniky v bohato ilustrovanom, prehľadnom formáte a pokrýva celé spektrum chirurgicky riešených chorôb a syndrómov, a prostredníctvom videoklipov a obrázkových prezentácií na priloženom DVD približuje chirurgické postupy. Kapitoly sú písané poprednými odborníkmi v chirurgii, internom lekárstve, rádiológii a intenzívnej starostlivosti, pričom poskytujú informácie založené na najnovšej literatúre. Každá časť, ktorá je rozdelená na kapitoly podľa telesných systémov, začína stručným prehľadom anatómie a fyziológie a pokračuje podrobným opisom patofyziológie, diagnózy, liečby a prognózy. Pôvodné ilustrácie a klinické fotografie dopĺňajú opis chirurgických techník, pričom je použitý na faktoch založený prístup. Chirurgia mäkkých tkanív drobných zvierat je nevyhnutnou príručkou pre chirurgov drobných zvierat, praktikantov a zverolekárov vykonávajúcich chirurgiu mäkkých tkanív.

Prečo odporúčame túto knihu?
● Ponúka detailné, na faktoch založené materiály, ktoré sú zamerané výhradne na chirurgiu mäkkých tkanív drobných zvierat
● Opiera sa o najnovšiu literatúru, aby priblížila aktuálny stav v oblasti
● Využíva informácie z chirurgie, interného lekárstva, rádiológie, intenzívnej starostlivosti a príspevky od odborníkov v každej oblasti
● Obsahuje detailné chirurgické techniky so špeciálne zhotovenými vysokokvalitnými kresbami
● Obsahuje DVD s videoklipmi a obrázkovými prezentáciami, ktoré zobrazujú postupy týkajúce sa mäkkých tkanív

Obsah:
Preface
Contributors
Section 1: Endocrine System
1 Primary Hyperparathyroidism
2 Feline Hyperthyroidism
3 Canine Thyroid Neoplasia
4 Canine and Feline Insulinoma
5 Adrenal Tumors
Section 2: Hematopoietic System
Section editor: William T.N. Culp
6 Surgical Treatment of Splenic Disease
7 Surgical Treatment of Thymic Disease
Section 3: Surgery of the Ear
Section editor: Jamie R. Bellah
8 Anatomy of the Ear
9 Imaging of the Ear for Surgical Evaluation
10 Surgery of the Pinna
11 Aural Neoplasia
12 Otitis Externa
13 Feline and Canine Otitis Media
14 Surgery of the Vertical Ear Canal
15 Total Ear Canal Ablation and Lateral Bulla Osteotomy
16 Subtotal Ear Canal Ablation
17 Surgical Diseases of the Middle Ear
Section 4: Respiratory Surgery
Section editor: Eric Monnet
18 Cleft Lip and Palate
19 Brachycephalic Airway Syndrome
20 Laryngeal Paralysis
21 Laryngeal Neoplasia
22 Devocalization
23 Tracheal Surgery
24 Surgical Diseases of the Lungs
Section 5: Peritoneal Cavity
25 Peritonitis
26 Hemoperitoneum
27 Pneumoperitoneum
28 Retroperitoneal Diseases
29 Congenital Abdominal Wall Hernia
30 Acquired Abdominal Wall Hernia
31 Diaphragmatic and Peritoneopericardial Diaphragmatic Hernias
32 Perineal Hernias
Section 6: Gastrointestinal Surgery
33 Disorders of the Salivary Gland
34 Surgical Treatment of Esophageal Disease
35 Hiatal Hernia
36 Gastroduodenal Ulceration
37 Gastric Dilatation Volvulus
38 Focal and Linear Gastrointestinal Obstructions
39 Mesenteric Volvulus
40 Gastrointestinal Neoplasia
41 Megacolon
42 Anal Sac Disease
Section 7: Liver, Gallbladder, and Pancreas
43 Portosystemic Shunts
44 Liver Lobe Torsion and Abscess
45 Liver Tumors and Partial Hepatectomy
46 Gallbladder Mucocele
47 Extrahepatic Biliary Tract Obstruction
48 Other Surgical Diseases of the Gallbladder and Biliary Tract: Cholecystitis, Neoplasia, Infarct, and Trauma
49 Pancreatitis
Section 8: Urinary System
50 Pathophysiology of Renal Diseases
51 Upper Urinary Tract Obstruction
52 Urolithiasis of the Lower Urinary Tract
53 Ureteral Ectopia and Urinary Incontinence
54 Treatment Strategies for Urinary Sphincter Mechanism Incompetence
55 Treatment Strategies for Ectopic Ureters
56 Neoplasia of the Urinary Tract
57 Urinary Tract Trauma
58 Urinary Diversion Techniques
59 Idiopathic Renal Hematuria/Benign Essential Renal Hematuria
Section 9: Reproductive System
60 Pyometra 625
61 Cesarean Section
62 Congenital Vaginal Defects
63 Ovariectomy and Ovariohysterectomy
64 Surgically Assisted Artificial Insemination
65 Scrotal and Testicular Trauma and Neoplasia
66 Prostatic Disease
67 Cryptorchidism
68 Paraphimosis
69 Priapism
70 Penile and Preputial Trauma and Neoplasia
71 Phimosis 702
Section 10: Thoracic Wall
72 Surgery of the Thoracic Wall
73 Pectus Excavatum
74 Tumors of the Thoracic Wall
75 Flail Chest
Section 11: Pleural Space
76 Chylothorax
77 Pyothorax in Dogs and Cats 760
78 Pneumothorax
Section 12: Cardiac Surgery
79 Heart Surgery Strategies
80 Congenital Cardiac Shunts
81 Congenital Cardiac Obstructions
82 Valvular Heart Disease
83 Cardiac Neoplasia
84 Congenital Pericardial Diseases
85 Constrictive Pericarditis
86 Pericardial Effusion
Index
Companion DVD-ROM