A Practical Guide to Canine and Feline Neurology, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-8138-1672-2
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2008
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 720 strán

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Praktická príručka o neurológii psov a mačiek poskytuje klinickým veterinárom, ale aj študentom prostriedky potrebné pre pochopenie a klinické zvládnutie neurologických prípadov vyskytujúcich sa v lekárskej praxi týkajúcej sa drobných zvierat. Hlavnými prvkami tohto druhého vydania je nové spracovanie predispozícií plemien, presný opis a anamnéza, poruchy miechy a rozšírené spracovanie o potláčaní bolesti a diagnostickom zobrazovaní. Toto vydanie je vytvorené ako užívateľsky priateľská príručka, ktorej praktický a klinicky súvisiaci prístup ocenia zverolekári, špecialisti a študenti.

Prečo Vám odporúčame túto knihu?
Nové vydanie obsahuje rozšírené časti o potláčaní bolesti a diagnostike
Nové kapitoly o opise, predispozícií plemien a poškodení miechy

Obsah:
Chapter 1. Patient Signalment and History: The First Consideration.
Chapter 2. Functional and Dysfunctional Neuroanatomy: The Key to Lesion Localization.
Chapter 3. Performing the Neurologic Examination.
Chapter 4. Neurodiagnostics
Chapter 5. Encephalopathies: Disorders of the Brain.
Chapter 6. Head Trauma Management.
Chapter 7. Seizures and Narcolepsy.
Chapter 8. Disorders of Hearing and Balance: The Vestibulocochlear Nerve (CN VIII) and Associated Structures.
Chapter 9. Cerebellar Diseases and Tremor Syndromes.
Chapter 10. Myelopathies: Disorders of the Spinal Cord.
Chapter 11. Disorders of the Cauda Equina.
Chapter 12. Spinal Trauma Management.
Chapter 13. Neurology and Neuropharmacology of Normal and Abnormal Urination.
Chapter 14. Disorders of the Peripheral Nervous System: Mononeuropathies and Polyneuropathies.
Chapter 15. Myopathies: Disorders of Skeletal Muscle.
Chapter 16. Junctionopathies: Disorders of the Neuromuscular Junction.
Chapter 17. Nursing Care and Physical Therapy for Patients with Neurologic Disease.
Chapter 18. Pharmacologic Management of Pain for Patients with Neurologic Disease.
Chapter 19. Complementary and Alternative Therapy for Patients with Neurologic Disease.
Chapter 20. Neurotoxicological Syndromes.
Appendix: Color Atlas of Canine Brain Anatom

Curtis W. Dewey, DVM, MS, DACVIM (Neurology), DACVS, is Associate Professor of Neurology and Neurosurgery and Section Chief of Neurology at Cornell University College of Veterinary Medicine in Ithaca, NY.