Advances in Equine Laparoscopy

Autor:
ISBN: 978-0-470-95877-3
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2012
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 360 strán

139,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Kniha prináša najnovšie informácie o laparoskopických možnostiach a postupoch u koní. Je súčasťou série Advances in Veterinary Surgery (Pokroky vo veterinárnej chirurgii) publikovanej spoločne s ACVS Foundation a Wiley-Blackwell. Kapitoly sú napísané poprednými odborníkmi v oblasti, pričom každá časť obsahuje praktický prehľad publikovanej literatúry. Pokroky v laparoskopii koní pokrýva inštrumentárium, základné princípy a špecifické techniky a poskytuje aktuálny, spoľahlivý zdroj komplexných informácií o laparoskopii koní. Tento aktuálny, bohato podložený materiál začína časťou o základoch laparoskopie a pokračuje časťami o klinickej aplikácii laparoskopických techník u stojacich alebo ležiacich koní. Kniha je neoceniteľnou príručkou pre chirurgických špecialistov a zverolekárov koní zaujímajúcich sa o laparoskopické techniky.

Prečo odporúčame túto knihu?
● Prináša najnovší súhrn súčasných poznatkov o používaní laparoskopických techník u koní
● Sprehľadňuje a zostručňuje odborne preskúmanú literatúru do ľahko čitateľnej príručky
● Ponúka podrobné, aktuálne základy tejto dôležitej techniky, čím umožňuje zverolekárom zlepšiť si svoje zručnosti a poznatky
● Napísaná poprednými odborníkmi v oblasti laparoskopie koní
● Bohato ilustrovaná za účelom zlepšenia pochopenia operačných postupov
● Obsahuje prístup na pridruženú webstránku, ktorá ponúka 8 videoklipov zobrazujúcich zvolené techniky

Obsah:
Contributors
Foreword
Foreword
Preface
Acknowledgment
Section I Laparoscopic Skills and Instrumentation
1 Foundations of Laparoscopy
2 Fundamental Laparoscopic Skills
3 Suturing and Knot-Tying Techniques
4 Fundamentals of Energy Sources
5 Reusable Equipment
6 Disposable Equipment
Section II Laparoscopy in the Standing Horse
7 Sedation and Analgesia in the Standing Horse
8 Diagnostic Techniques
9 Evaluation of Horses with Signs of Acute and Chronic Abdominal Pain
10 Closure of the Nephrosplenic Space
11 Adhesiolysis
12 Mesenteric Rent Repair
13 Cryptorchidectomy14 Peritoneal Flap Hernioplasty Technique for Preventing the Recurrence of Acquired Strangulating Inguinal Herniation in the Stallion
15 Inguinal Hernioplasty Using Cyanoacrylate
16 Intersex Gonadectomy
17 Bilateral Ovariectomy in the Mare
18 Ovariectomy for the Removal of Large Pathologic Ovaries in Mares
19 Imbrication of the Mesometrium to Restore Normal, Horizontal Orientation of the Uterus in the Mare
20 Nephrectomy
21 Repair of the Ruptured Equine Bladder
22 Equine Thoracoscopy
Section III Laparoscopy in the Recumbent Horse
23 General Anesthesia in the Recumbent Horse
24 Colopexy
25 Mesh Incisional Hernioplasty
26 Cryptorchidectomy
27 Inguinal Hernioplasty
28 Inguinal Herniorrhaphy in the Foal
29 Ovariectomy in the Mare
30 Ovariohysterectomy in the Mare
31 Laparoscopic- and Endoscopic-Assisted Removal of Cystic Calculi
32 Splenectomy
33 Hand-Assisted Laparoscopy
Index
This book is accompanied by a companion website: www.wiley.com/go/ragle
The website includes: Video clips demonstrating selected techniques

Claude A. Ragle: DVM, DACVS, DABVP (Equine) is an Associate Professor in the Department of Veterinary Clinical Sciences at Washington State University in Pullman, Washington.