Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Dentistry 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-470-95996-1
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2012
Špecifikácia: Mäkká väzba, 508 strán

109,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Vo veterinárnom lekárstve je zubné lekárstvo jednou z najpoužívateľnejších oblastí pre zdravie pacienta, avšak získavanie poznatkov je naďalej výzvou. Väčšina veterinárov získava mnohé skúsenosti v oblasti zubného lekárstva zo svojej každodennej praxe, čím sa relevantné zdroje stávajú rozhodujúcimi. V užívateľsky jednoduchom formáte, zodpovedajúcom populárnej sérii Blackwellova päťminútová veterinárna konzultácia, obsah zahrňuje široké spektrum ústnych a zubných chorôb drobných zvierat od stavov abnormálneho priebehu, periodontálnych a endodontických chorôb až po nádory a traumatické zranenia. Taktiež obsahuje informácie pre klientov a časti zaoberajúce sa stavmi špecifickými pre mačky a základnou liečbou exotických domácich zvieratiek. Úvodná kapitola zahrňuje diagnostiku a dentálne techniky. Táto informatívna príručka s vyše 200 fotografiami a plnofarebným spracovaním je nevyhnutná pre všetkých veterinárov a praktikantov.

Obsah:
Diagnostics Section.
Chap 1: Oral Exam/Charting.
Chap 2: Periodontal Probing.
Chap 3: Transillumination.
Chap 4: Intraoral Radiology .
Techniques Section.
Chap 5: Complete Dental Cleaning.
Chap 6: Root planing/Periodontal Pocket Therapy.
Chap 7: Gingival flaps.
Chap 8: Extraction technique.
Oral/Dental Disease sections.
Developmental oral/dental problems.
Chap 9 Retained deciduous teeth.
Chap 10 Cranial Mandibular Osteopathy.
Chap 11 Enamel hypocalcification/hypoplasia.
Chap 12 Eruption Disruption/Abnormalities: delayed eruption; operculum;.embedded.
Chap 13 Abnormal tooth number: decreased - hypodontia; anodontia.
Chap 14 Abnormal tooth number: increased - supernumerary.
Chap 15 Abnormal tooth shape/development: macro, micro, germination, fusion, dens-in-dente, dilacerated.
Chap 16 Dentigerous Cyst.
Chap 17 Tight Lip.
Chap 18 Palatal defects - primary and secondary.
Chap 19 Bird Tongue (or in Tongue section).
Chap 20 Malocclusions and Orthodontics.
ACQUIRED ORAL/DENTAL PROBLEMS.
Periodontal Section.
Chap 21 Halitosis.
Chap 22: Periodontal disease -
Gingivitis.
Chap 23: Periodontal disease -
Periodontitis.
Chap 24: Gingival Hyperplasia.
Chap 25: Oronasal Fistula.
Chap 26: Stomatitis.
Chap 27: Oral Ulceration/CUPS.
Enamel/Dentin problems (or Hard tissue abnormalities -Enamel/Dentin).
Chap 28: Discolored teeth.
Chap 29: Caries.
Chap 30: Attrition/Abrasion.
Endodontic Disease.
Chap 31: Tooth Fracture.
Chap 32: Tooth Root/
Apical Abscess.
Chap 33: Pulpitis.
Neoplasia Section.
Chap 34: Epulides.
Chap 35: Melanosarcoma (from Melanocytic Tumors) (oral section).
Chap 36: Fibrosarcoma (from Fibrosarcoma, gingiva).
Chap 37: Squamous Cell Carcinoma -
Gingiva.
Chap 38: Squamous Cell Carcinoma -
Tongue.
Chap 39: Squamous Cell Carcinoma -
Tonsil.
Chap 40: Odontoma.
Chap 41: Tumors of lesser prevalence (from other 5MVC chapters) - table.
Chap 42: Papillomatosis.
Trauma Section.
Chap 43: Maxillary/Mandibular Fractures.
Chap 44: TMJ.
Chap 45: Tooth Luxation/Avulsion.
Feline Section.
Chap 46: Odontoclastic Resorptive Lesions (revised).
Chap 47: Plasma cell gingivitis/phary & revised).
Chap 48: Chronic osteitis/alveolitis.
Chap 49: Feline infectious diseases: Calici virus, FeLV, FIV (oral sections from previous chapters).
Special Section.
Salivary Gland subsection.
Chap 50: Sialocele/Salivary Mucocoele from 5MVC 3rd ed.
Chap 51: Siaololith.
Chap 52: Salivary Gland Adenocarcinoma.
Chap 53: Pemphigus.
Chap 54: Myopathy (MMM) Myopathy -
Focal Inflammatory (Neurogenic Atrophy portion).
Chap 55: Trigeminal Neuritis (Neer/Parent).
Chap 56: Eosinophilic Granuloma Complex (Werner).
Exotic Pets -
Lagomorphs and rodents (preface).
Chap 57: Incisor overgrowth.
Chap 58: Cheek tooth overgrowth/ abscess.
Appendix 1 -
Handouts.
Oral Dental Exam Checklist.
Periodontal disease.
Home Care.
Damaged Teeth.
Resorptive Lesions

Heidi B. Lobprise: DVM, DAVDC, senior veterinary specialist at Pfizer Animal Health.