Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Dermatology, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-8138-1596-1
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2011
Špecifikácia: Mäkká väzba, priložené CD, 768 strán

109,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Druhé vydanie tejto informatívnej príručky ponúka zrozumiteľné a spoľahlivé poznatky o dermatológii drobných zvierat vo formáte populárnej série Blackwellova päťminútová veterinárna konzultácia. Toto najnovšie vydanie knihy je úplne novou kompiláciou informácií s prepracovanými, preusporiadanými a aktualizovanými kapitolami, ktorá ponúka ešte rýchlejší prístup k bežne požadovaným informáciám o dermatológii. Pomáhajúc zaneprázdneným zverolekárom v uskutočňovaní rýchlych a správnych rozhodnutí táto kniha ponúka kompletný prehľad diagnostických prostriedkov a informácií v jednoducho použiteľnom členenom formáte. Toto vydanie zahrňuje mnohé nové témy, akými sú diagnostická kultúra, diagnostický prístup k dermatologickým pacientom, prekancerózne stavy, zoonózy a predispozície na chov. Okrem toho bol existujúci obsah kompletne prepracovaný, aby poskytoval informácie, ktoré sú aktuálne a klinicky relevantné. Novinkou v tomto vydaní sú vytlačiteľné prospekty pre klientov nachádzajúce sa na CD nosiči. S viac než 550 farebnými fotografiami, ktoré slúžia ako pomôcka pri stanovení diagnózy, a užitočnými prílohami o dermatologických liekoch a toxicite, táto kniha poskytuje nevyhnutné informácie ako pre zverolekárov, tak aj študentov.

Obsah:
SECTION 1:  BASICS

Chapter 1  Lesion Description/ Terminology
Chapter 2  Practical Cytology
Chapter 3  Diagnostic culture and identification (bacterial and fungal)
Chapter 4  Obtaining a diagnostic biopsy
Chapter 5  Lesional and regional differentials (bulleted lists)
Chapter 6  Zoonosis bullet list
SECTION 2:  PARASITIC DISORDERS
Chapter 7  Fleas and flea control
Chapter 8  Sarcoptid mites (sarcoptes, cheyletiella, notoedres, otodectes)
Chapter 9   Demodicosis (canine and feline)
SECTION 3:  ALLERGIC AND HYPERSENSITIVITY DERMATITIS
Chapter 10  Clinical management of Pruritic Inflammatory Skin Disease
Chapter 11  Insect hypersensitivity and Anaphylaxis
Chapter 12  Atopic dermatitis
Chapter 13  Food reactions
Chapter 14  Contact Dermatitis
Chapter 15  Eosinophilic Granuloma Complex
SECTION 4:  IMMUNOLOGIC AND AUTOIMMUNE DISORDERS
Chapter 16  Pemphigus Complex and Bullous Pemphigoid
Chapter 17.  Discoid and Systemic Lupus Erythematosus
Chapter 18  Drug eruption, Erythema multiforme, Toxic Epidermal Necrolysis
Chapter 19  Panniculitis
Chapter 20  Vasculitis
Chapter 21  Uveodermatologic Syndrome
Chapter 22  Canine Familial Dermatomyositis
Chapter 23  Granulomatous Sebaceous Adenitis
Chapter 24  Sterile Nodular Granulomatous Dermatoses
Chapter 25  Mucocutaneous Pyoderma
SECTION 5:  INFECTIOUS DERMATOSES
Chapter 26  Bacterial Pyoderma: folliculitis/ furunculosis
Chapter 27  Emerging resistant bacterial pyoderma (MRSA/ MRSI, enterococcus corynebacterium, pseudomonas, etc.)  
Chapter 28  Mycobacterial Infections
Chapter 29  Nocardiosis
Chapter 30  Malassezia Dermatitis
Chapter 31  Dermatophytosis:  keratinophylic mycosis
Chapter 32  Subcutaneous and Systemic mycosis
Chapter 33  Leishmaniasis: protozoan dermatitis
Chapter 34  Viral Dermatoses
SECTION 6:  ENDOCRINE DERMATOSES
Chapter 35  Hypothyroidism
Chapter 36  Canine Hyperadrenocorticism
Chapter 37  Feline Hyperadrenocorticism/ Skin Fragility Syndrome
Chapter 38  Growth hormone/ sex hormone related dermatoses/ Atypical Cushing’s Syndrome
SECTION 7:  CUTANEOUS NEOPLASIAS/ PARANEOPLASTIC DERMATOSES
Chapter 39  Epidermotrophic lymphoma
Chapter 40  Mast cell tumors
Chapter 41 Histiocytosis
Chapter 42  Actinic Dermatoses
Chapter 43  Feline Pre- and Paraneoplastic Syndromes
Chapter 44  Canine Pre- and Paraneoplastic Syndromes
Chapter 45  Common hair follicle and skin tumors ( melanoma, SCC, basal cell, adenocarcinoma, histiocytoma)
SECTION 8: SELECTED TOPICS
Chapter 46  Keratinization Disorder
Chapter 47  Pododermatitis and Claw Disorders
Chapter 48  Superficial Necrolytic Dermatitis (Hepatocutaneous Syndrome)
Chapter 49  Otitis Externa, Media, Interna
Chapter 50  Anal Sac Disorders/ Perineal Fistulas
Chapter 51  Acne, Canine and Feline
Chapter 52  Behavioral/ Obsessive Compulsive Disorders
Chapter 53  Genodermatoses/ breed-related dermatoses
SECTION 9:  EXOTIC PET DERMATOLOGY- KAREN ROSENTHAL
Chapter 54  Guinea Pig
Chapter 55  Rabbit
Chapter 56  Mice/ Rat
Chapter 57  Ferret
Chapter 58  Hamster
Chapter 59 Hedgehog
Section 10:  APPENDIX
Appendix I  Anti-pruritic Medications
Appendix II  Topical Therapy
Appendix III  Antimicrobial medications/ therapy
Appendix IV  Immunomodulatory Therapy
Appendix V  Toxicities/ Antidotes

Karen Helton Rhodes: DVM, Diplomate, ACVD, is in private practice at Riverdale
Veterinary Dermatology in Riverdale, New Jersey.
Alexander Werner: VMD, Diplomate, ACVD, is in private practice at the Animal Dermatology Center in Studio City, California and in Reno, Nevada.