Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Small Mammal, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-8138-2018-7
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 712 strán

109,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Blackwellova 5-minútová veterinárna konzultácia: Drobné cicavce sústreďuje široké spektrum informácií o chorobách bežne sa vyskytujúcich u drobných exotických cicavcov do jedného, zrozumiteľného zdroja. Konzistenciou a širokým záberom neporovnateľným s inými materiálmi toto nové vydanie pridáva časti o činčilách, morčatách a hlodavcoch k existujúcim častiam o králikoch a fretkách, čím ponúka kompletný prehľad týchto populárnych, no menej často liečených druhov. Detailné, aktuálne informácie o diagnózach a možnostiach liečby všetkých chorôb bežne sa vyskytujúcich u exotických zvierat sú ľahko zrozumiteľné, čím vytvárajú praktickú príručku pre ktoréhokoľvek zverolekára pracujúceho s drobnými exotickými cicavcami bez ohľadu na jeho úroveň skúseností s týmito druhmi.
Kniha je rozdelená na časti podľa druhov a témy sú zoradené podľa abecedy, pričom je použité štandardizované usporiadanie, aby bolo možné ľahko nájsť požadovanú informáciu.  Táto kniha je nevyhnutným materiálom pre všeobecných zverolekárov liečiacich exotické zvieratá, pre zverolekárov exotických zvierat a pre študentov veterinárstva.

Prečo odporúčame túto knihu:
● Predstavuje aktuálny, praktický zdroj informácií o diagnózach a liečbe stavov a chorôb existujúcich u exotických cicavcov
● Ponúka jednozväzkový prehľad širokého spektra bežných chorôb
● Pridáva nové časti o činčilách, morčatách a hlodavcoch, celkovo vyše 100 nových tém v tomto vydaní
● Prináša ďalšie témy a kompletnú aktualizáciu existujúcich častí o fretkách a králikoch
● Témy sú uvedené podľa abecedy pre efektívne hľadanie a rýchle nájdenie informácie
● Zahrňuje vzdelávacie prospekty pre klientov, ktoré sa dajú stiahnuť z pridruženej webstránky www.wiley.com/go/oglesbee a použiť vo veterinárnej klinike

Obsah:
Contributors.
Preface. Acknowledgments.
Topic.
Section I: Chinchillas
Alopecia.
Anorexia and Pseudoanorexia.
Antibiotic-Associated Enterotoxemia.
Constipation (Lack of Fecal Production).
Dental Malocclusion.
Dermatophytosis.
Diarrhea.
Dyspnea and Tachypnea.
Dystocia and Disorders of Pregnancy.
Dysuria, Hematuria, and Pollakiuria.
Gastrointestinal Stasis and Dilation.
Giardiasis.
Nasal Discharge and Sneezing.
Otitis Media and Interna.
Polyuria and Polydipsia.
Weight Loss and Cachexia.
Section II: Ferrets.
Adrenal Disease (Hyperadrenocorticism).
Aleutian Disease Virus (Parvovirus).
Alopecia.
Anorexia.
Ascites.
Ataxia.
Bradyarrhythmias.
Campylobacteriosis.
Canine Distemper Virus.
Cardiomyopathy, Dilated.
Cardiomyopathy, Hypertrophic.
Chordomas.
Clostridial Enterotoxicosis.
Coccidiosis.
Congestive Heart Failure.
Cough.
Cryptosporidiosis.
Dermatophytosis.
Diabetes Mellitus.
Diarrhea.
Disseminated Idiopathic Myofasciitis.
Dyschezia and Hematochezia.
Dysphagia.
Dyspnea and Tachypnea.
Dystocia and Fetal Death.
Dysuria and Pollakiuria.
Ear Mites.
Eosinophillic Gastroenteritis.
Epizootic Catarrhal Enteritis.
Fleas and Flea Infestation.
Ferret Systemic Coronavirus.
Gastritis.
Gastroduodenal Ulcers.
Gastrointestinal and Esophageal Foreign Bodies.
Giardiasis.
Gingivitis and Periodontal Disease,
Heartworm Disease.
Helicobacter Mustelae.
Hepatomegaly.
Hydronephrosis.
Hyperestrogenism.
Hypersplenism.
Hypoglycemia.
Inflammatory Bowel Disease.
Influenza Virus.
Insulinoma.
Lower Urinary Tract Infection.
Lymphadenopathy (Lymphadenomegaly).
Lymphoplasmacytic Enteritis and Gastroenteritis.
Lymphosarcoma.
Mast Cell Tumor.
Mastitis.
Megaesophagus.
Melena.
Multiple Myeloma.
Nasal Discharge (Sneezing, Gagging).
Neoplasia, Digestive System.
Neoplasia, Integumentary.
Neoplasia, Musculoskeletal and Nervous System.
Obesity.
Otitis Externa and Media.
Paraurethral Cysts (Urogenital Cystic Disease).
Paresis and Paralysis.
Petechia/Ecchymosis/Bruising.
Pleural Effusion.
Pneumonia, Aspiration.
Pneumonia, Bacterial.
Pneumonia, Mycotic.
Pododermatitis and Nail Bed Disorders.
Polyuria and Polydipsia.
Pregnancy Toxemia.
Proliferative Bowel Disease.
Prostatitis and Prostatic Abscesses.
Prostatomegaly.
Pruritus.
Ptyalism.
Pyometra and Stump Pyometra.
Rabies.
Rectal and Anal Prolapse.
Regurgitation.
Renal Failure.
Renomegaly.
Salmonellosis.
Sarcoptic Mange.
Splenomegaly.
Swollen Vulva.
Tachyarrhythmias.
Urinary Tract Obstruction.
Urolithiasis.
Vaginal Discharge.
Vomiting.
Weight Loss and Cachexia.
Section III: Guinea Pigs.
Abscesses.
Alopecia.
Anorexia and Pseudoanorexia.
Antibiotic-Associated Enterotoxemia.
Ataxia.
Cervical Lymphadenitis.
Chlamydiosis.
Conjunctivitis.
Constipation (Lack of Fecal Production).
Cutaneous and Subcutaneous Masses.
Dental Malocclusion.
Dermatophytosis.
Diarrhea.
Dyspnea and Tachypnea.
Dystocia.
Dysuria, Hematuria, and Pollakiuria.
Epiphora.
Exophthalmos and Orbital Diseases.
Fleas and Flea Infestation.
Gastric Dilation.
Gastrointestinal Hypomotility and Gastrointestinal Stasis.
Head Tilt (Vestibular Disease).
Heatstroke.
Hypovitaminosis C (Scurvy).
Lice and Mites.
Lower Urinary Tract Infection.
Mastitis.
Nasal Discharge and Sneezing.
Otitis Media and Interna.
Ovarian Cysts.
Paresis and Paralysis.
Pea Eye.
Perineal Sac Impaction.
Pneumonia.
Pododermatitis (Bumblefoot).
Polyuria and Polydipsia.
Pregnancy Toxemia.
Pruritus.
Pyometra and Nonneoplastic Endometrial Disorders.
Rhinitis and Sinusitis.
Seizures.
Stertor and Stridor.
Trichobezoars and Phytobezoars.
Tyzzer's Disease.
Urinary Tract Obstruction.
Vaginal Discharge.
Weight Loss and Cachexia.
Section IV: Rabbits.
Abcessation.
Alopecia.
Anorexia and Pseudoanorexia.
Anterior Uveitis.
Anticoagulant Rodenticide Poisoning.
Arthritis – Osteoarthritis.
Arthritis – Septic.
Ataxia.
Cataracts.
Cheek Teeth (Premolar and Molar) Malocclusion.
Cheyletiellosis (Fur Mites).
Clostridial Enteritis/Enterotoxicosis.
Coccidiosis.
Congestive Heart Failure.
Conjunctivitis.
Constipation (Lack of Fecal Production).
Dermatophytosis.
Diarrhea, Acute.
Diarrhea, Chronic.
Dyspnea and Tachypnea.
Dysuria and Pollakiuria.
Ear Mites.
Encephalitozoonosis.
Encephalitis and Meningoencephalitis.
Encephalitis Secondary to Parasitic Migration.
Epiphora.
Epistaxis.
Exophthalmos and Orbital Diseases.
Facial Nerve Paresis/Paralysis.
Fleas and Flea Infestation.
Gastric Dilation (Bloat).
Gastrointestinal Foreign Bodies.
Gastrointestinal Hypomotility and Gastrointestinal Stasis.
Head Tilt (Vestibular Disease).
Heatstroke and Heat Stress.
Hematuria.
Herpes Simplex.
Hypercalciuria and Urolithiasis.
Incisor Malocclusion and Overgrowth.
Incontinence, Urinary.
Lameness.
Lead Toxicity.
Lower Urinary Tract Infection.
Mastitis, Cystic and Septic.
Melena.
Myxomatosis.
Nasal Discharge and Sneezing.
Neck and Back Pain.
Nephrolithiasis and Ureterolithiasis.
Obesity.
Otitis Externa and Media.
Otitis Media and Interna.
Paresis and Paralysis.
Pasteurellosis.
Periapical Abscesses.
Pinworms (Oxyurids).
Pneumonia.
Poisoning (Intoxication).
Polyuria and Polydipsia.
Pruritus.
Ptyalism (Slobbers).
Pyoderma.
Pyometra and Nonneoplastic Endometrial Disorders.
Rabbit Hemorrhagic Disease.
Rabies.
Red Eye.
Renal Failure.
Rhinitis and Sinusitis.
Seizures.
Shope Papilloma Virus.
Spondylosis Deformans.
Stertor and Stridor.
Thymoma and Thymic Lymphoma.
Toxoplasmosis.
Treponematosis (Rabbit Syphilis).
Trichobezoars.
Ulcerative Pododermatitis (Sore Hocks).
Urinary Tract Obstruction.
Uterine Adenocarcinoma.
Vaginal Discharge.
Vertebral Fracture or Luxation.
Weight Loss and Cachexia.
Section V: Rodents.
Acute Respiratory Distress.
Alopecia.
Amyloidosis.
Anorexia and Pseudoanorexia.
Ascites.
Ataxia.
Congestive Heart Failure.
Constipation (Lack of Fecal Production).
Cutaneous and Subcutaneous Masses.
Dental Malocclusion.
Dermatophytosis.
Diarrhea.
Dysuria and Pollakiuria.
Ectoparasites.
Exophthalmos and Orbital Diseases.
Head Tilt (Vestibular Disease).
Hematuria.
Hyperadrenocorticism.
Intestinal Parasitism.
Lower Urinary Tract Infection.
Lymphoma.
Mammary Tumors.
Mycoplasmosis and Chronic Respiratory Disease.
Otitis Media and Interna.
Ovarian Cysts.
Pneumonia.
Polyuria and Polydipsia.
Pruritus.
Rectal Prolapse.
Red Tears (Chromodacryorrhea).
Renal Failure.
Rhinitis and Sinusitis.
Scent Gland Disorders.
Sialodacryoadenitis Virus.
Tyzzer’s Disease.
Ulcerative Pododermatitis (Bumblefoot).
Uterine Disorders.
Vaginal Discharge.
Appendices.
Appendix I: Common Dosages for Ferrets.
Appendix II: Normal Values for Ferrets.
Appendix III: Common Dosages for Rabbits.
Appendix IV: Normal Values for Rabbits.
Appendix V: Common Dosages for Chinchillas.
Appendix VI: Normal Values for Chinchillas.
Appendix VII: Common Dosages for Guinea Pigs.
Appendix VIII: Normal Values for Guinea Pigs.
Appendix IX: Common Dosages for Selected Rodent Species.
Appendix X: Normal Values for Selected Rodent Species.
Index.
This book has a companion website providing client education handouts only available online at www.wiley.com/go/oglesbee.

Barbara L. Oglesbee: DVM, DABVP, is the Avian and Exotic Service Veterinarian at Capital Veterinary Referral and Emergency Center and is a Clinical Associate Professor at the Ohio State University College of Veterinary Medicine.