Bovine Medicine: Diseases and Husbandry of Cattle, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-6320-5596-8
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2003
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1212 obrázkov, 1232 strán

219,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Bovinná medicína v najnovšom vydaní  poskytuje praktické a komplexné informácie o chorobách hovädzieho dobytka a produkcii. Experti na hovädzí dobytok z celého sveta prispeli informáciami pre významné zlepšenie zvládnutia chorôb a chovu hovädzieho dobytka. Tento kľúčový manuál je kompletne zrevidovaný a aktualizovaný novými kapitolami o interakcii medzi zvieraťom, prostredím, chovom a ochorením.  Oproti predchádzajúcim kapitolám toto vydanie uvádza množstvo noviniek ako napríklad kapitoly o chirurgii, transfere embryí, umelej inseminácii, etno-veterinárskej medicíne alebo biosekurite. Celosvetový dopyt po predchádzajúcom vydaní viedol v najnovšom vydaní k väčšiemu dôrazu na podmienky a ich úpravu v iných oblastiach než v regiónoch s miernym podnebím. V novej sekcii s názvom „Globálne odchýlky v praxi hovädzieho dobytka“ prispievatelia pojednávajú o praktikách bovinnej medicíny vo svojej časti sveta. Nové vydanie knihy Bovinná medicína  je výnimočným zdrojom pre každého veterinára v praxi a je výborným manuálom pre študentov veteriny.

Obsah:
List of Colour Plates.
List of Contributors.
Preface
Preface to the First Edition
PART I: Management:
1. Calf Rearing.
2. Suckler Herds.
3. Beef Finishing Systems.
4. Dairy Farming.
5. Heifer Rearing - 12 Weeks to Calving.
6. Tropical Cattle Management.
7. Ethnoveterinary Medicine in the Tropics.
8. Heat Stress in Dairy Cattle.
9. Nutrition.
10. Alternative Forages.
PART II: Disease:
11. Diagnosis and Differential Diagnosis in the Cow The Calf
12. Outline of Clinical Genetics.
13. Congenital Conditions.
14. Calf Diarrhoea.
15. Salmonellosis.
16. Digestive Disorders of Calves.
17. Calf Respiratory Disease.
18. Other Calf Problems
Growing Cattle
19. Endoparasites.
20. Respiratory Diseases.
21. Trace Element Disorders
Adult Cattle
Mastitis and Teat Conditions
22. Anatomy, Physiology and Immunology of the Udder.
23. Mastitis.
24. Summer Mastitis.
25. Bulk Milk Testing and Mastitis Monitoring.
26. The Milking Machine.
27. Skin Infections of the Bovine Teat and Udder and their Differential Diagnosis.
28. Factors Affecting Milk Quality.
29. The Enhancement of Bovine Mammary Gland Immunity through Vaccination.
30. Antimicrobial Therapy of Mastitis
Lameness
31. Foot Lameness.
32. Lameness above the Foot
Fertility
33. Reproductive Physiology in Cattle.
34. Problems after Calving.
35. Problems Associated with Oestrous Cyclicity.
36. Failure to Conceive and Embryonic Loss.
37. Foetal Loss and Abnormalities of Pregnancy.
38. A Summary of Bull Infertility.
39. Artificial Insemination and Diseases Transmitted by Semen.
40. Embryo Transfer.
41. Herd Fertility Management.
(a) Beef cattle.
(b) Dairy herds.
42. Pharmacological Manipulation of Reproduction
Major Infectious Diseases
43. Viral Diseases.
(a) Blue tongue.
(b) Enzootic bovine leukosis.
(c) Foot-and-mouth disease.
(d) Rinderpest.
(e) Vesicular stomatitis.
(f) Bovine immunodeficiency virus.
44. Bacterial Conditions.
45. Ectoparasites, Tick and Arthropod Borne Diseases
Metabolic Problems
46. Major Metabolic Disorders.
47. Metabolic Profiles
System and Miscellaneous Conditions
48. Alimentary Conditions.
49. Respiratory Conditions.
(a).
(b) Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP).
50. Skin Conditions.
51. Neurological Disorders.
52. Ocular Diseases.
53. Other Conditions.
54. Major Poisoning
Welfare
55. Welfare
Therapy and Disease Prevention
56. Health, Housing and Hygiene.
57. Biosecurity.
58. Immunological Fundamentals.
59. Vaccines and Vaccination of Cattle.
60. Antiparasitics.
61. Antimicrobial Agents.
62. Inflammation, Pain and Anti-inflammatory Drugs.
63. Growth Promoters in Cattle.
64. Injection Damage.
65. Alternative Medicine.
66. Aspects of Bovine Surgery
The Interaction of the Animal, Environment and Management
67. Stress and the Pathogenesis of Disease
Global Variation in Cattle Practice
68. Diseases Related to Management in Europe.
69. Cattle Disease in Africa.
70. Rabies.
71. Cattle Practice in Saudi Arabia.
72. Bovine Medicine in New Zealand and Australia.
73. North American Dairy Production and Veterinary Involvement.
74. The North American Beef Industry.
75. Cattle Disease in South America.
Index

A. H. Andrews: BVetMed, PhD, MBIAC, MRCVS, H. Boyd, VMD, MRCVS, R. W. Blowey, BSc, BVSc, FRCVS, špecialista bovinnej medicíny
R. G. Eddy: veterinárny konzultant výskumník vo Veľkej Británii