Cattle Medicine

Autor:
ISBN: 978-18-4076-127-6
Vydavateľ: Manson Publishing, 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 288 strán

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Autori pomocou veľkého množstva jedinečných, vysokokvalitných obrázkov približujú hlavné choroby dobytka, s ktorými sa veterinári stretávajú vo svojej všeobecnej praxi pri starostlivosti o hospodárske zvieratá. Kniha pokrýva diagnózu, liečbu, prognózu aj kontrolu. Kdekoľvek je to možné, sú použité sekvenčné obrázky, aby čitateľ mohol vidieť všetky štádia priebehu choroby, pričom sú zvýraznené klinické znaky dôležité pre diagnózu. Kapitoly sú usporiadané podľa telesných systémov a tam, kde je to relevantné, je uvedený odporúčaný spôsob klinického vyšetrenia. Autori spájajú svoje skúsenosti z liečby a chirurgie dobytka získané prácou vo všeobecnej praxi a vyučovaním a výskumom v univerzitnej všeobecnej nemocnici. Kniha je určená ako príručka pre veterinárnych školiteľov a lekárov v lekárstve hospodárskych zvierat a taktiež ako učebná pomôcka pre študentov veterinárstva počas rokov štúdia klinických predmetov.

Obsah:
1.The reproductive system
2.Obstetrics and Parturient Diseases
3.The digestive tract and abdomen
4.The respiratory system
5.The cardiovascular system
6.The nervous system
7.The musculoskeletal system
8.The urinary system
9.The integumentary system
10.Eye diseases
11.The mammary gland
12.Parasitic diseases
13.Clostridial diseases
14.Metabolic Disorders
15.Trace element deficiencies
16.Exotic diseases
17.Poisons
18.Anaesthesia
Index.

Philip R. Scott: BVM&S, MPhil, DVM&S, DSHP, FRCVS, DiplECBHM DiplECSRHM, FHEA, Department of Veterinary Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh, UK
Colin D. Penny: BVM&S CertCHP DBR DipECBHM MRCVS
Senior Lecturer / Director, Large Animal Practice, Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh, UK
Alastair McCrae: BVM&S, PhD, CertSHP, CertCHP, MRCVS Dairy Herd Health and Productivity Service, Division of Veterinary Clinical Sciences, Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh, UK