Equine Clinical Medicine, Surgery and Reproduction

Autor:
ISBN: 978-1-84076-119-1
Vydavateľ: Manson Publishing, Ltd., 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1361 ilustrácií, 1056 strán

179,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Medzinárodne uznávaní editori a autori spojili svoje sily a vytvorili knihu Klinické lekárstvo, chirurgia a reprodukcia koní ako celkom novú a aktuálnu príručku v jednom zväzku, ktorá pokrýva všetky aspekty lekárstva, chirurgie a rozmnožovania koní. Text je doplnený viac než 1200 ilustráciami najvyššej kvality - farebné fotografie, rádiografické a ultrazvukové snímky, a diagramy. Kniha je členená podľa systémov a každý jednotlivý systém je uvedený s podrobnými informáciami o príslušnej základnej anatómii a fyziológii, štandardných klinických vyšetrovacích technikách a užitočných diferenciálnych diagnostických pomôckach. Potom nasledujú choroby a poruchy súvisiace s príslušným systémom, ktoré sú zoskupené buď podľa anatómie alebo podľa uvedených klinických príznakov. Každý stav je opísaný pomocou konzistentného členenia - definícia/prehľad, etiológia a patofyziológia, klinické príznaky, diagnóza, diferenciálne diagnózy, starostlivosť/liečba a prognóza. Ostatné kapitoly sa venujú žriebätám s poraneniami a problémovým správaním.

Prečo odporúčame túto publikáciu:
● Pozornosť sa sústreďuje na uvedenie klinicky relevantných informácií požadovaných pre praktický prípad starostlivosti a dostatočných podkladových informácií o príčinách a procesoch choroby, aby mohol čitateľ pochopiť podmienky a dôvod pre diagnostické a liečebné možnosti.
● Táto kniha bude dlhodobo hodnotná pre špecialistov na kone, ako príručka pre nešpecializovaných zverolekárov, ale aj ako učebnica pre študentov veterinárneho lekárstva a súvisiacich predmetov o koňoch.

Obsah:
Musculoskeletal system
Reproductive system
Respiratory system
Gastrointestinal system
Liver
Endocrine system
Urinary system
Cardiovascular system
Hemolymphatic system
Nervous system
Eyes
Skin
Wound management and infections of synovial structures
The foal
Behavioural Problems
Key features
Major new single volume
International editors and authors
System based: basic science, investigations, clinical conditions
Over 1200 top quality illustrations

 

 

Informácie o autoroch:
Graham Munroe
, BVSc (Hons) PhD Cert EO DESM Dip ECVS FRCVS
Flanders Veterinary Services, Greenlaw, Berwickshire, Scotland, UK
Scott Weese, DVM DVSc DipACVIM
Department of Pathobiology, Ontario Veterinary College, Canada
Spoluautori:
Luis Arroyo, Bruce Bladon, Ludovic Boure, Babetta Breuhaus, Theresa Burns, Edouard Cauvin, Cedric C-H Chan, Tracey Chenier, Nathalie Cote, Antonio Cruz, Ehud Eliashar, Heather Gray, Matt Hanks, Joanne Hewson, Katherine Houpt, Sonya Keller, Thomas Koch, Anthony Knight, Luis Lamas, Siobhan McAuliffe, Kim McGurrin, Peter I. Milner, Zoe Munroe, Olimpo Oliver, Andy Parks, Reginald Roland Pascoe, Simon Pearce, J. Scott, Josh Slater, Nathan Slovis, Sarah Stoneham, Henry Tremaine, Modest Vengust, Martin Weaver, Darren Wood.