Equine Color Genetics, 3rd Edition

Autor:
ISBN: 9780813813646
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2009
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 296 strán, jazyk anglický

99,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Genetika sfarbenia koní v treťom vydaní prináša chovateľom koní, oslov a mulov najnovšie poznatky v genetike sfarbenia. Kniha poskytuje cenné informácie, ktoré umožňujú chovateľom prispôsobiť svoj chovateľský program tak, aby v čo najväčšej miere dosiahli požadované sfarbenie a minimalizovali nežiaduce sfarbenie. Text preklenuje medzeru medzi odbornou a laickou komunitou, pričom neignoruje zložitú a komplexnú problematiku týkajúcu sa genetiky sfarbenia koní a oslov. Toto nové vydanie prináša explicitnejšie a detailnejšie vysvetlenia, než boli predtým možné, vrátane rozsiahlej časti o grošákoch. Časť o sfarbení oslov obsahuje výsledky štúdií o genetickom riadení sfarbenia tohto druhu, čo významne pomôže chovateľom oslov pri prispôsobovaní ich chovateľského programu pre svoje ciele.

Prečo odporúčame túto knihu?
• Detailne uvádza genetický základ piatich nových sfarbení.
• Poskytuje vysvetlenie genetických mechanizmov, ktoré rozhodujú o sfarbení
• Každé sfarbenie vysvetľuje prostredníctvom interakcií genetických fenoménov, ktoré postupne vytvárajú sfarbenie.
• Skúma vzory bielej srsti, ktoré môžu znásobovať dopad na sfarbenie.
• V samostatnej časti uvádza sfarbenie oslov.

Chapter 1. Introduction.
Basic Considerations of Horse Color Identification.
Basic Principles of Genetics.
Pigments in Horses.
Pigment Cell Function
Chapter 2. Basic Dark Horse Colors: Bay, Chestnut, Black, and Brown.
Bay, Chestnut, and Black: Definition and Classification.
Bay, Chestnut, and Black: Genetic Control.
Dominant Black.
Two Subtypes of Bay: Wild Bay and Bay.
Seal Brown.
General Factors Modifying Bay, Chestnut, and Black.
Sorrel: Def.
Mane and Tail Color on Chestnut and Sorrel: Gen.
Bend Or Spots.
Dapples.
Chapter 3. Colors Built from the Basic Colors.
Linebacked Dun: Definition and Classification.
Linebacked Dun: Genetic Control.
Cream-related Colors: Definition and Classification.
Cream-related Colors: Genetic Control.
Champagne: Definition and Classification.
Champagne: Genetic Control.
Pearl: Definition, Classification, and Genetic Control.
Silver Dapple: Definition and Classification.
Silver Dapple: Genetic Control.
Mushroom: Definition, Classification, and Genetic Control.
Other Dilutions.
Compound Dilute Colors.
Brindle.
Eye Color.
Foal Color.
Summary of the Genetic Control of Horse Color.
Chapter 4. Patterns of White.
General Considerations.
Patterns with Individual White Hairs: Grey and Roan.
Patterns with Nonsymmetric Patches of White: White Mar….
White.
Patterns of White with Symmetric White Patches: The Leop.
Leopard Complex: Definition and Classification.
Leopard Complex: Genetic Control.
Patterns of White Summary.
Chapter 5. Horse Color and Horse Breeding.
Chapter 6. Peculiarities of Hair Growth.
Chapter 7. Donkey Color.
Patterns of White.
Genetics of Donkey Color.
Summary of Donkey Color.
Hair Growth in Donkeys.
Chapter 8. Color Photographs.
Appendix 1: Color Names by Category.
Appendix 2: Loci, Alleles, and Effects.
Appendix 3: UsualGenotypes of Major Colors.
Appendix 4: Alleles Present in Representative Breeds in the USA.
Appendix 5: Expected Results of Crossing Various Colors.
Appendix 6: Unpublished Data Supporting Conclusions