Equine MRI

Autor:
ISBN: 978-1-4051-8304-8
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2010
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 608 strán

139,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Kniha MRI koní  je jedinečným a komplexným návodom pre uskutočňovanie magnetickej rezonancie v prípade koní. Rachel Murray, ktorá je poprednou autoritou a výskumníčkou v tejto oblasti a má viac než desaťročnú prax v klinickom používaní MRI v prípade koní, redigovala túto knihu, ktorá taktiež zahrňuje príspevky na danú tému od odborníkov z celého sveta. Kniha je rozdelená do týchto štyroch častí a prináša kľúčové informácie založené na predchádzajúcej overovacej práci a klinickej praxi. MRI je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť vo veterinárnom lekárstve, ktorá umožňuje detailné trojrozmerné zobrazenie kostí a mäkkých tkanív. Rozširujúce sa klinické poznatky, pokrok v technológii a praktické použitie MRI v prípade stojacich a ležiacich koní znamená, že sa tento užitočný prostriedok stal integrálnou a nevyhnutnou súčasťou diagnostických vyšetrení v prípade pohybového postihnutia a je reálnou možnosťou pre skúmanie v oftalmologickej, neurologickej a lebečnej patológii. Kniha Equine MRI umožňuje čitateľovi pochopiť najlepšie spôsoby, ako dosiahnuť snímky dobrej kvality, a poskytuje detailné vysvetlenie problémov, ktoré môžu nastať. Kniha obsahuje takmer 950 snímok s bežnými a abnormálnymi stavmi a ponúka veľké množstvo detailov a príkladov bežných a nebežných problémov, čím je vynikajúcou príručkou pre zverolekárov koní, študentov veterinárstva, špecialistov v oblasti chirurgie koní a zobrazovania.

 Prečo odporúčame túto knihu?
● Obsahuje základné princípy MRI vrátane praktických skúseností získavania snímok a ich interpretácie
● Bežná MRI anatómia a bežné variácie
● Predstavuje rôzne typy patologických zmien
● Uvádza možnosti pre klinický manažment a prognózu pre rôzne stavy

Obsah:
CONTRIBUTORS.
FOREWORD.
PREFACE.
ACKNOWLEDGEMENTS.
SECTION A Principles of MRI in horses
1 BASIC MRI PRINCIPLES
2 HIGH-FIELD MRI IN HORSES: PRACTICALITIES AND IMAGE ACQUISITION.
2a Practicalities and image acquisition
2b General anaesthesia for MRI 
2c Contrast agents in equine MRI 
3 LOW-FIELD MRI IN HORSES: PRACTICALITIES AND IMAGE ACQUISITION
4 IMAGE INTERPRETATION AND ARTEFACTS
SECTION B Normal MRI Anatomy.
5 THE FOOT AND PASTERN.
5a Adult horse
5b Foal anatomical development
6 THE FETLOCK REGION
7 THE METACARPAL/METATARSAL REGION
8 THE CARPUS
9 THE TARSUS
10 THE STIFLE
11 THE HEAD
SECTION C Pathology.
12 THE FOOT AND PASTERN
13 THE FETLOCK REGION
14 THE METACARPAL/METATARSAL REGION
15 THE CARPAL REGION
16 THE DISTAL TARSAL REGION
17 THE PROXIMAL TARSAL REGION
18 THE STIFLE
19 THE HEAD
SECTION D Clinical management and outcome.
20 THE FOOT AND PASTERN
21 THE FETLOCK REGION.
21a General
21b Thoroughbred racehorses
22 THE METACARPAL/METATARSAL REGION.
22a US perspective
22b UK perspective
22c Thoroughbred racehorses
23 THE CARPUS.
23a Osseous injury
23b Soft tissue injury
24 THE TARSUS
25 THE HEAD
INDEX.

Rachel C. Murray: MA, VetMB, MS, PhD, MRCVS, Dipl ACVS, Dipl ECVS, is Senior Orthopaedic Advisor for the Centre for Equine Studies, Animal Health Trust in Newmarket, United Kingdom. She has been responsible for leading the Animal Health Trust equine clinical diagnostic MRI service and research since 2000, she interprets MRI for various clinics internationally, and has been involved with the development of MRI use in the horse for over ten years. She is an American boarded equine surgical specialist and has considerable clinical experience. She has published numerous clinical and research-related peer-reviewed papers on equine MRI, and frequently lectures internationally on the subject.