Equine Reproduction, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-8138-1971-6
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 3288 strán

339,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Kniha o rozmnožovaní koní je rozdelená do troch hlavných častí: kobyla, žrebec, a žriebä. Každá časť je pre zverolekárov venujúcich sa problematike rozmnožovania koní rovnako dôležitá. Príliš často záujem o kobyly po stanovení brezivosti klesá. Monitorovanie brezivosti a starostlivosť po ožrebení sú oblasti prvoradej dôležitosti, pretože cieľom každého chovateľského programu je dosiahnuť životaschopné potomstvo. Okrem toho je vzdelanie týkajúce sa reprodukčnej fyziológie a postupov u žrebcov alarmujúco zriedkavé a žrebec je často zanedbávaný aj napriek tomu, že je polovicou z rovnice plodnosti. Materiály o kobylách a žrebcoch sú rozdelené na tieto štyri témy: anatómia, fyziológia a endokrinológia; chovateľský postup; choroby reprodukčného systému; a reprodukčná chirurgia. Ďalšie témy v časti o kobylách sú brezivosť, pôrod, popôrodné obdobie. Materiály o žriebätách sú rozdelené na starostlivosť o žriebä a choroby podľa telesných systémov. Na tomto diele sa podieľalo deväťdesiatpäť autorov a spoluautorov. Mnohí zo severoamerických autorov vyjadrujú svoju afiláciu; avšak čitatelia si môžu všimnúť kapitoly od mnohých medzinárodne uznávaných odborníkov zo severnej a južnej pologule.

Obsah:
Part I: The Mare.
1. Anatomy.
2. Physiology and Endocrinology.
3. The Estrous Cycle.
4. Behavior.
5. Nutrition.
6. Management of the Transitional Mare.
7. Techniques in Reproductive Examination
8. Diagnostic Ultrasonography.
9. Pharmacological Manipulation of Reproduction.
10. Diseases of the Uterus.
11. Diseases of the Ovary.
12. Problems of the Cervix.
13. Problems of the Mammary Glands.
14. Pregnancy, Parturition and the Puerperal Period.
15. Problems of Pregnancy.
16. Female Urogenital Surgery.
17. Other Equids.
18. General Interest.
Part II: The Stallion.
19. Anatomy, Physiology and Endocrinology.
20. Management.
21. Sexual Behavior.
22. Semen Collection and Evaluation.
23. Reproductive Examination.
24. Surgical Procedures.
Part III: Assisted Reproductive Techniques.
25. Semen.
26. Oocytes.
27. Embryos.
29. Future Technologies.
Part IV: Foal, Weanling and Yearling.
30. Prepartum Assessment of the Foal.
31. Foal Adaptation to Parturition.
32. Postpartum Fetal Assessment.
33. Postpartum Fetal Assessment.
34. Problems of the Immediate Post-Partum Period.
35. System Disorders: Immune, Respiratory, Cardiovascular, Nervous, Urogenital, Gastrointestinal, Musculoskeletal, Integument, Ocular, Endocrinological.
36. Specific Diagnostic and Management Techniques.
37. Problems of Older Foals, Weanlings and Yearlings.
Appendix.

Angus O. McKinnon: BVSc, MSc, Diplomate, ACT and ABVP, Goulburn Valley Equine Hospital, Shepparton, Victoria, Senior Research Fellow, Center for Early Human Development, Monash University, Clayton, Victoria, Australia.
James L. Voss: DVM, MS, Dean, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.