Equine Welfare

Autor:
ISBN: 978-1-4051-8763-3
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2011
Špecifikácia: Mäkká väzba, 504 strán

99,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Racionálne preskúmanie etických a prosperitných záležitostí vo všetkých oblastiach využívania koní. Táto kniha sa venuje kontroverzným a emotívnym záležitostiam súvisiacim s týmito ušľachtilými stvoreniami, pričom poskytuje spoľahlivý zdroj informácií pre podporu erudovanej diskusie. Umožní všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o kone a ich využitie, uvedomiť si problémy a zneužívanie, ktoré sa vyskytuje. Kniha stavia na odbornosti spektra uznávaných odborníkov v oblasti zdravia a prosperity koní.

● Prvá časť knihy sa zaoberá všeobecnými záležitosťami potrieb a povahy koní.

● Druhá časť obsahuje kapitoly, pričom každá pokrýva špecifické využitie koní ľuďmi a zneužívanie, ktoré nastáva týmto využívaním.

Táto kniha je časťou knižnej série UFAW/Wiley-Blackwell Animal Welfare. Táto významná séria kníh, ktorá vzniká v spolupráci medzi UFAW (The Universities Federation for Animal Welfare) a Wiley-Blackwell, poskytuje smerodajný zdroj informácií o svetovom rozvoji, súčasných názoroch a najlepšej praxi v oblasti vedy a technológie o prosperite zvierat. Bližšie informácie o jednotlivých tituloch série sa nachádzajú na www.wiley.com/go/ufaw.

Obsah:
Contributors.
Foreword.
Preface.
Part I Respecting the Horse’s Needs and Nature.
1 Equine Welfare and Ethics 
2 A Historical Survey of Human–Equine Interactions
3 Equine Health and Disease – General Welfare Aspects
4 Nutritional Management of the Horse
5 Equine Psychological Needs and Quality of Life
6 Spirit and Wellness in the Horse 
7 Pain and its Management in Horses
8 Euthanasia as an Equine Welfare Tool 
9 Equine Welfare and Integrative Veterinary Medicine 
10 Alternative Medicine and Equine Welfare – Challenging the Science
Part II Human Uses and Abuses – Welfare Issues.
11 Welfare Issues in Horse Racing
12 Abusive Treatment and Subsequent Policy Development within Various Breeds of Show Horses in the USA
13 The Horse as a Companion Animal
14 Welfare Issues in the Rodeo Horse 
15 Welfare Concerns in the Training and Competition of the Cutting, Reining, and Reined Cow Horse
16 PMU Ranching and Equine Welfare
17 Welfare in the Discipline of Dressage 
18 Raising Welfare Standards for Endurance Riding 
19 Welfare Concerns in the Care, Training, and Competition of the Hunter–Jumper
20 Welfare of Horses, Mules, and Other Equines in US Agriculture 
21 Welfare Issues with the Carriage Horse
22 The Horse and its Use in Research 
23 The Unwanted Horse – a Major Welfare Issue 
24 The Welfare of Wild Horses in the Western USA
25 Welfare Issues in the Event Horse
Index.

Bernard E. Rollin: University Distinguished Professor of Philosophy, Biomedical Sciences, Animal Sciences, and University Bioethicist at Colorado State University, USA.
C. Wayne McIlwraith: University Distinguished Professor, Barbara Cox Anthony University Endowed Chair in Orthopedics and Director of Orthopaedic Research at the Orthopaedic Research Center, Colorado State University, USA.
The Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) is an internationally recognised, independent, scientific and educational animal welfare charity concerned with improving knowledge and understanding of animals’ needs in order to promote high standards of welfare for farm, companion, laboratory, captive wild animals and those with which we interact in the wild.