Goat Medicine, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-7817-6439-9
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2009
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 896 strán

139,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Druhé vydanie diela o medicíne kôz, ktoré je kompletne prepracované a rozšírené, obsahuje kapitoly o nových chorobách od bovinnej spongiformnej encefalopatie až po syndróm svalovej slabosti kozliat, a tiež výraznú aktualizáciu informácií o dôležitých chorobách, akými sú scrapia, mykoplazmóza, paratuberkulóza a urolitiáza. Boli pridané aj informácie o chove transgenických kôz a biochove kôz. Text začína prehľadom základov starostlivosti o kozy a pokračuje opisom jednotlivých systémov u kôz. Každá kapitola obsahuje klinickú anatómiu a fyziológiu každého systému spoločne s informáciami o relevantných klinických príznakoch, diferenciálnej diagnóze a chorobe špecifickej pre daný systém.

Obsah:
Preface to the First Edition
Preface to the Second Edition
Acknowledgments
1. Fundamentals of Goat Practice
2. Skin 
3. Subcutaneous Swellings
4. Musculoskeletal System 
5. Nervous System
6. Ocular System
7. Blood, Lymph, and Immune Systems 
8. Cardiovascular System
9. Respiratory System
10. Digestive System 
11. Liver and Pancreas 
12. Urinary System 
13. Reproductive System 
14. Mammary Gland and Milk Production 
15. Wasting Diseases
16. Sudden Death 
17. Anesthesia
18. Dehorning and Descenting
19. Nutrition and Metabolic Diseases
20. Herd Health Management and Preventive Medicine 
Appendices.
A. Formulary of Some Drugs Used in Goats and Suggested Dosages
B. Alternative Medicine
C. Conversion Factors for Biochemistry and Hematology 
Index

Mary C. Smith, DVM, Diplomate, ACT, Professor, Department of Population Medicine and Diagnostic Sciences, New York State College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, New York.
David M. Sherman, DVM, MS, Diplomate, ACVIM, Clinical Associate Professor, Department of Environmental and Population Health, Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University, North Grafton, Massachusetts