Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery

Autor:
ISBN: 978-0-8138-0089-9
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2009
Špecifikácia: Tvrdá väzba, viac ako 500 farebných ilustrácií, 504 strán

119,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Získajte benefit 20-ročných skúseností v chirurgii mäkkých tkanív drobných zvierat a vyberte si ich z Príručky chirurgie mäkkých tkanív malých zvierat. Autorka Karen Tobias v nej vysvetľuje tipy a triky, ktoré používajú skúsení chirurgovia za účelom jednoduchšieho, rýchlejšieho a úspešnejšieho uskutočnenia postupu. Uvádza jasné, výstižné, detailné a dobre ilustrované pokyny pre zavŕšenie všetkých bežných postupov uskutočňovaných v praxi drobných zvierat. Súčasťou sú stovky vysokokvalitných farebných fotografií a detailné kresby, aby znázornili postupné pokyny, čím vám dávajú istotu pri vykonávaní týchto techník.

Prečo odporúčame túto knihu:
● Kniha je členená podľa typu postupu
● Obsahuje časti o chirurgii kože, brušnej dutiny, tráviaceho systému, reprodukčného systému, perinea, hlavy a krku, a iné postupy.
● Každá kapitola obsahuje úvod, tipy pre predoperačnú prípravu, chirurgický zákrok a chirurgické techniky, a pooperačné aspekty.
● Praktická príručka je užitočná pre zverolekárov drobných zvierat na všetkých stupňoch ich vzdelania a praxe.

Obsah:
Contributors ix
Preface xi
Section 1: Surgery of the Skin
1. Primary Wound Closure
2. Lumpectomy and Primary Closure
3. Basic Flaps
4. Tension-Relieving Incisions
5. Full-Thickness Mesh Grafts
6. Caudal Superfi cial Epigastric Axial Pattern Flap
7. Mastectomy
8. Tie-over Bandage 
Section 2: Abdominal Procedures
9. Abdominal Incisions
10. Umbilical Hernia
11. Inguinal Hernia 
12. Diaphragmatic Hernia
13. Splenectomy
14. Abdominal Lymph Node Biopsy
15. Peritonitis
Section 3: Surgery of the Digestive System
16. Liver Biopsy
17. Pancreatic Biopsy
18. Gastrotomy
19. Gastrostomy Tube Placement
20. Incisional Gastropexy
21. Intestinal Biopsy
22. Intestinal Foreign Bodies
23. Intestinal Resection and Anastomosis
24. Enterostomy Tube Placement
25. Colopexy
26. Rectal Polyp Resection
Section 4: Surgery of the Reproductive Tract
27. Prepubertal Gonadectomy
28. Feline Castration
29. Canine Castration
30. Cryptorchid Castration
31. Prostatic Biopsy
32. Prostatic Omentalization
33. Ovariohysterectomy
34. Cesarean Section
35. Pyometra
36. Episiotomy
37. Episioplasty
Section 5: Surgery of the Urinary Tract
38. Renal Biopsy
39. Nephrectomy
40. Cystotomy
41. Cystostomy Tube Placement
42. Prescrotal Urethrotomy
43. Scrotal Urethrostomy
44. Perineal Urethrostomy in Cats
45. Urethral Prolapse
Section 6: Perineal Procedures
46. Anal Sacculectomy
47. Perineal Hernia
48. Rectal Prolapse
49. Tail Amputation
Section 7: Surgery of the Head and Neck
50. Oronasal Fistulas
51. Lateral Ear Canal Resection
52. Vertical Ear Canal Resection
53. Mandibular Lymph Node Excision
54. Sialoceles
55. Stenotic Nares
56. Elongated Soft Palate
57. Tracheostomy Tube Placement
58. Esophagostomy Tube Placement
59. Feline Thyroidectomy
Section 8: Miscellaneous Procedures
60. Onychectomy
61. Dewclaw Removal
62. Thoracostomy Tube Placement
63. Finger-Trap Suture
Appendix
Absorbable Suture Materials
Index

Karen Tobias: is a board certified ACVS Veterinary Surgeon with over 20 years of experience performing and teaching small animal soft tissue surgery. She is a Full Professor at the University of Tennessee College of Veterinary Medicine, and has published over 50 peer-reviewed articles as well as editing and contributing book material. She lectures frequently on the subject at local, national and international meetings.