Tumors in Domestic Animals, 4th Edition

Autor:
ISBN: 978-0-8138-2652-3
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2002
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 800 strán

229,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Pravdepodobne najkomplexnejšia a najspoľahlivejšia dostupná práca o nádorových ochoreniach domácich zvierat, 4. vyd. je základným manuálom pre veterinárnych patológov, onkológov, klinikov, študentov a iných záujemcov o veterinárnu onkológiu. Štvrté vydanie tohto veľmi uznávaného diela je aktualizované a rozšírené prispením popredných znalcov v odbore patológie nádorov zvierat. Prepracované vydanie koncentruje rozsiahle množstvo nových poznatkov výskumu do užitočných informácií. Tento jasný text sa venuje všetkým aspektom patológie tumorov bežných domácich cicavcov. Užívateľsky praktické kapitoly sú založené systémovo a každá obsahuje časti o dôležitej klinickej patológii, imunohistochémii a rozsiahlej bibliografii. 

Prečo odporúčame túto publikáciu:
Čitatelia môžu ľahko objaviť výborné klinické informácie, údaje o prevalencii, biologických reakciách a presné informácie o makroskopických i mikroskopických léziách pre pomoc pri stanovení presnej morfologickej diagnózy.
V novom vydaní nájdete podstatné zmeny v texte, vrátane dodatočných klinických informácií a stovky výborných vyobrazení pre pomoc pri identifikácii.
Táto užitočná kniha bude nepochybne znovu a znovu vyhľadávaná ako základná referencia v patológii nádorov domácich zvierat.

Obsah:
1. An Overview of Cancer Pathogenesis, Diagnosis, and Management.
2. Tumors of the Skin and Soft Tissues
3. Tumors of the Hemolymphatic System
4. Tumors of Joints.
5. Tumors of Bones.
6. Tumors of Muscle
7. Tumors of the Respiratory Tract
8. Tumors of the Alimentary Tract
9. Tumors of the Liver and Gall Bladder
10. Tumors of the Urinary System
11. Tumors of the Genital Systems
12. Tumors of the Mammary Gland
13. Tumors of the Endocrine Glands
14. Tumors of the Nervous System
15. Tumors of the Eye
Appendix: Diagnostic Schemes and Algorithms.

Donald J. Meuten: D.V.M., Ph.D., Dip. A.C.V.P., is a professor in the Department of Microbiology, Pathology, and Parasitology, College of Veterinary Medicine, at North Carolina State University, Raleigh. Dr. Meuten has taught in universities for over 20 years and works in anatomic and clinical pathology laboratories at NCSU and in the private sector.