Ophthalmology for the Veterinary Practitioner, Second, Revised and Expanded Edition

Autor:
ISBN: 9783899930115
Vydavateľ: Schluetersche, 2007
Špecifikácia: 272 strán, 321 plnofarebných zobrazení, jazyk anglický

149,00 €
Na objednávku

Táto vynikajúca praktická príručka bola kompletne prepracovaná a doplnená, aby poskytla veterinárom kompletný návod na diagnózu a liečbu všetkých dôležitých očných chorôb. Obsahuje prehľad najbežnejších oftalmologických porúch u psov a mačiek a taktiež u koní, dobytka, oviec, kôz, prasiat, králikov a vtákov. Poskytuje praktické tipy pre diagnózu bez špeciálnych skúsenosti či špecifických nástrojov. Za účelom diferenciálnej diagnózy sú opísané zriedkavé príznaky, aby doplnili kompletné spektrum možných oftalmologických porúch. Zaujímavá a užitočná je pridaná špeciálna kapitola venovaná oftalmologickým naliehavým prípadom.

Prečo odporúčame túto publikáciu:
● Táto kniha uľahčuje a pomáha praktickému veterinárovi v jeho snahe o liečbu veterinárnych oftalmologických prípadov
● Jasne ukazuje terapeutické hranice pre nešpecialistov.
● Opisuje predbežné opatrenia, ktoré možno vykonať pred následným lekárskym zásahom, ako aj možné profesionálne chyby.

Short Contens
1 Clinical diagnostics
2 Diagnostics and therapeutic possibilities
3 Emergencies
4 (Peri)orbita
5 Lachrymal apparatus
6 Eye lids
7 Conjunctiva Eyeball
8 Cornea and sclera
9 Intraocular pressure
10 Uvea
11 Lens and vitreous body
12 Fundus and optic nerve
13 Breed predisposition and inherited eye diseases
Index