Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology, 7th Edition

Autor:
ISBN: 9780323482479
Vydavateľ: Elsevier, Saunders, 2018
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1000 strán, jazyk anglický

149,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Využite túto komplexnú príručku, ktorá je nevyhnutným zdrojom informácií, pokrývajúcu všetky aspekty diagnostickej rádiológie a interpretácie u psov, mačiek a koní. Obsahuje relevantný prehľad podstaty rádiológie, CT a MRI, ako aj cenné informácie o polohovaní a zvládaní pacientov, o rádiografických technikách a bezpečnostných opatreniach, normálnej a abnormálnej anatómii, rádiografických zobrazeniach a interpretáciách, a alternatívnych zobrazovacích spôsoboch. Toto vydanie obsahuje množstvo nových zobrazení, novú kapitolu o princípoch digitálneho zobrazovania a rozšírený prehľad zobrazení mozgu a miechy.

Prečo odporúčame tento titul:

● Obsahuje komplexný, logicky členený prehľad najnovších pokrokov v zobrazovacích technikách a interpretáciách u psov, mačiek a koní.
● Časť o telesných systémoch prináša informácie v logickej postupnosti, pričom pokrýva kostrové verzus mäkké tkanivové štruktúry, normálnu anatómiu, všeobecné rádiografické zmeny a najbežnejšie abnormality postihujúce každý konkrétny systém.
● Rozprava o podstate rádiológie, CT a MRI prináša lepšie pochopenie rádiografického procesu.
● Atlas normálnej rádiografickej anatómie psa a koňa prináša základ pre porovnanie za účelom zistenia abnormálnych nálezov.
● Informácie o radiačnej bezpečnosti zdôrazňujú bezpečnostné opatrenia súvisiace s ionizujúcim žiarením.
● Časť o sebahodnotení na konci každej kapitoly otestuje chápanie kľúčových konceptov a klinických aplikácií.
● Vysokokvalitné rádiografické obrázky, ilustrácie, tabuľky a diagramy objasňujú dôležité koncepty a interpretačné princípy.
● Nová kapitola o digitálnych snímkach a digitálnom radiografickom získavaní snímok.
● Aktualizovaný a rozšírený prehľad zobrazení mozgu a miechy vrátane CT a MRI.
● Viac než 500 nových rádiografických zobrazení v tomto novom vydaní objasňuje kľúčové koncepty.
● Internetová stránka Evolve umožňuje online prístup k hlavným bodom každej kapitoly, 13 kvízom pre sebahodnotenie, atlasu normálnej rádiografickej anatómie psa a koňa, 50 prípadovým štúdiám s rádiografickými obrázkami a video obrázkami, 20 videoklipmi a audio súbormi, systematickému kontrolnému zoznamu pre vyhodnotenie abdominálnych rádiogramov, a prípadu rádiografickej interpretácie.

Section I: Physics and Principles of Interpretation
1. Radiation Protection and Physics of Diagnostic Radiology
2. Digital Radiographic Imaging
3. Physics of Ultrasound Imaging
4. Physics of Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging
5. Radiographic, CT and MR Contrast Media
6. Introduction to Radiographic Interpretation

Section II: The Axial Skeleton: Canine, Feline, and Equine
7. Radiographic Anatomy of the Axial Skeleton
8. Basic Principles of Radiographic Interpretation of the Axial Skeleton
9. The Cranial and Nasal Cavities: Canine and Feline
10. Magnetic Resonance Imaging Features of Brain Disease in Small Animals
11. The Equine Head
12. The Canine and Feline Vertebrae
13. Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography Features of Canine and Feline Spinal Cord Disease

Section III: The Appendicular Skeleton: Canine, Feline, and Equine
14. Radiographic Anatomy of the Appendicular Skeleton
15. Principles of Radiographic Interpretation of the Appendicular Skeleton
16. Orthopedic Diseases of Young and Growing Dogs and Cats
17. Fracture Healing and Complications
18. Radiographic Features of Bone Tumors and Bone Infections
19. Radiographic Signs of Joint Disease in Dogs and Cats
20. The Equine Stifle and Tarsus
21. The Equine Carpus
22. The Equine Metacarpal and Metatarsal Regions
23. The Equine Metacarpophalangeal and Metatarsophalangeal Articulation
24. The Equine Phalanges
25. The Equine Navicular Bone

Section IV: Thoracic Cavity: Canine, Feline, and Equine
26. Principles of Radiographic Interpretation of the Thorax
27. The Pharnyx, Larynx, and Trachea
28. Canine and Feline Esophagus
29. The Thoracic Wall
30. The Diaphragm
31. The Mediastinum
32. The Pleural Space
33. The Heart and Pulmonary Vessels
34. The Canine and Feline Lung
35. The Equine Thorax

Section V: Abdominal Cavity: Canine and Feline
36. Principles of Radiographic Interpretation of the Abdomen
37. The Peritoneal Space
38. The Liver and Spleen
39. The Kidneys and Ureters
40. The Urinary Bladder
41. The Urethra
42. The Prostate Gland
43. The Uterus, Ovaries and Testes
44. The Stomach
45. The Small Bowel
46. The Large Bowel

Info o autorovi

Donald Thrall: Professor, Department of Molecular Biomedical Sciences, North Carolina State University, College of Veterinary Medicine, Raleigh, NC.