Hajko & Hajková, knižná služba veterinárom nadväzuje na činnosť vydavateľstva, ktoré vzniklo v roku 1991. Zakladateľom vydavateľstva bol známy slovenský kníhkupec Jozef Hajko (1918-2012), v rokoch tridsiatych minulého storočia zamestnanca významného pražského vydavateľa Leopolda Mazáča, od ktorého v roku 1946 prevzal slovenskú filiálku v Bratislave. Snom Jozefa Hajka bolo vytvoriť rodinnú firmu a tak po revolučnej zmene v roku 1991 jeho vydavateľsko-kníhkupecký odkaz prevzala mladšia generácia, Mgr.art. Ľuba Hajková a prof. Dalimír Hajko, ktorí začali vydávať beletriu pre náročných čitateľov, historickú a filozofickú literatúru.

Od roku 1996 sa edičný program začal orientovať na vydávanie zahraničnej odbornej veterinárnej literatúry, ktorej spoluprekladateľkou, editorkou a v súčasnosti už majiteľkou novej služby pre veterinárov a študentov veterinárskych odborov sa stala MVDr. Anna Hajková-Hanzlová v spolupráci so svojim manželom MVDr. Stanislavom Hanzelom, obidvaja súkromní veterinárni lekári a majitelia kliniky Tri-Vet, technickú podporu e-shopu zabezpečuje Svätopluk Hanzel.

Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a veríme, že nám aj naďalej zostanete verní.

Naše knihy nech Vám pomáhajú pri Vašej profesionálnej práci.

Hajko & Hajková, knižná služba veterinárom