Okrasné vtáky, choroby-chov-výživa

Autor:
ISBN: 987-80-88700-61-2
Vydavateľ: Hajko&Hajková , 2005
Špecifikácia: Pevná väzba flexi, 115 obrázkov, 300 strán

65,00 €
Na sklade

Kniha detailne hovorí o klinickom obraze jednotlivých ochorení okrasných vtákov, o príčinách chorôb, diagnostike, terapii a profylaxii, odporúčané je dávkovanie liečiv, ale aj príklady obchodných preparátov. Autorka, dlhoročná nemecká odborníčka v oblasti exotického vtáctva presne vie, čo potrebujú veterinárni lekári vo svojej každodennej i špeciálnej klinickej praxi a analyzuje to z hľadiska klinických potrieb každodennej praxe špecialistov, ale aj špičkových chovateľov. Všetko sprevádza množstvo farebných zobrazení, grafov a nákresov, záznamov zobrazovacej techniky s detailným opisom reálneho stavu. Slovenský preklad je lektorovaný aj českými odborníkmi a je doplnený o dôležitý latinsko-česko-slovenský slovniček odborných termínov

Prečo odporúčame túto knihu:

Kvalitná kniha poskytuje predovšetkým praktické spracovanie problematiky veterinárnej starostlivosti o exotické vtáky.
Publikácia vyhľadávána v západných krajinách Erópy je doplnená nevyhnutným a praktickým porovnávacím latinsko-slovensko-českým slovníčkom zoologických termínov.
 ● Preklad tejto publikácie obsahuje nielen platné zákony a vyhlášky o chove okrasných vtákov v ČR a SR, ale aj zákony platné v celej EÚ.


Obsah:
1. História chovu vtákov
2. Druhové znaky vtákov
3. Biológia, chov, kŕmenie
4. Právne podklady chovu vtákov
5. Kúpa, privykanie a chovné zariadenie pre vtáky
6. Zariadenie praxe so zameraním na vtáky
7. Odchyt a fixácia
8. Chovateľské opatrenia
9. Klinické vyšetrenie vták

Informácie o autoroch:
Angelika Wedel:
DrVetMed, praktická veterinárna lekárka, špecialistka v praxi s exotickými vtákmi
Anna Hanzlová: MVDr.,  praktická veterinárna lekárka, autorka prekladu