Behavior of Exotic Pets

Autor:
ISBN: 978-0-8138-0078-3
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2010
Špecifikácia: Mäkká väzba, 248 strán

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Správanie exotických domácich zvieratiek je prvou knihou na túto tému, ktorú napísali experti na správanie s bohatými praktickými skúsenosťami. Kniha je rozdelená na kapitoly podľa druhov a približuje normálne správanie typické pre každú skupinu zvieratiek, vrátane rozmnožovania, rodičovstva, komunikácie a spoločenského správania. Kniha venuje aj požiadavkám zvieratiek na prostredie vzhľadom na ich správanie, aby im majitelia mohli poskytnúť lepší chov a vyhli sa potenciálnym problémom. Nachádza sa v nej opis bežných problémov správania s praktickými odporúčaniami ich liečby alebo prekonania. Tento text je nevyhnutný pre každého zverolekára, ktorý si chce rozšíriť svoje poznatky o správaní exotických zvieratiek. Je tiež hodnotným materiálom pre odborníkov na správanie zvierat, zverolekárov exotických zvierat, študentov veterinárstva a každého, kto sa stará o tieto zvieratá žijúce v zajatí.

Obsah:
Contributors.
Foreword.
Acknowledgments.
Dedication.
Chapter 1 Psittacines
Chapter 2 Passerines
Chapter 3 Snakes
Chapter 4 Turtles, tortoises, and terrapins
Chapter 5 Lizards
Chapter 6 Ferrets
Chapter 7 Rabbits
Chapter 8 Guinea pigs
Chapter 9 The mouse
Chapter 10 Rats
Chapter 11 Gerbils
Chapter 12 Hamsters
Chapter 13 Chinchillas
Chapter 14 Prairie dogs
Chapter 15 South American camelids
Chapter 16 Hedgehogs
Chapter 17 Sugar gliders
Chapter 18 From parrots to pigs to pythons: Universal principles and procedures of learning
Chapter 19 Behavioral pharmacology in exotic pets
Chapter 20 Welfare of exotic animals in captivity
Index.

Valerie V. Tynes: DVM, Dipl. ACVB, Animal Behavior Consultant based in Texas. Board Certification from the American College of Veterinary Behaviorists in 2003 following a three year residency at the University of California Davis. She previously practiced small and exotic animal medicine for almost 15 years before specializing. Valarie frequently speaks at veterinary continuing education courses and writes for several different veterinary journals. Her particular area of interest is exotic animals.