Current Therapy in Reptile Medicine and Surgery, 1st Edition

Autor:
ISBN: 9781455708932
Vydavateľ: Saunders, 2013
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 488 strán

149,00 €
Na objednávku

Prečo odporúčame túto knihu:
Vybrané témy skutočného klinického významu z najnovšej veterinárnej vedeckej literatúry približujú súčasnú prax v oblasti plazov a obojživelníkov.
Rozprava o najnovších teóriách a praktických aplikáciách diagnostickej endoskopie u plazovposkytuje náhľad do minimálne invazívnych endoskopických postupov vrátane bioptických techník.
Odborní prispievatelia spájajú svoje sily, aby priniesli najnovšie dostupné informácie, pričom prinášajú smerodajné a niekedy kontroverzné názory na témy v príslušných oblastiach.
Odborní prispievatelia prinášajú najaktuálnejšie názory na diagnostikovanie nových a objavujúcich sa chorôb vrátane podrobného posúdenia molekulárnej diagnostiky.
Rozoberajú sa najnovšie informácie v terapeutike a sú uvedené najaktuálnejšie liekopisy a zoznam obvyklých hodnôt klinickej patológie.
Je to najaktuálnejšia a najkomplexnejšia publikácia o medicíne obojživelníkov za posledné desaťročie!

SECTION I: ADVANCES IN REPTILE MEDICINE
1. Current Herpetological Husbandry and Products
2. Common Pathology and Diseases Seen in Pet Store Reptiles
3. Clinical Aspects of Evolution in Reptile Medicine
4. Molecular Infectious Disease Diagnostics
5. Clinical Virology
6. Updates on Fungal Infections in Reptiles
7. Therapeutics
8. Clinical Pathology
9. CT and MRI
10. Ultrasonography
11. Conditioning and Behavioral Training in Reptiles
SECTION II: ADVANCES IN ANESTHESIA, SURGERY AND ANALGESIA
12. Anesthesia
13. Diagnostic Endoscopy
14. Endosurgery
15. Vacuum Assisted Wound Closure in Chelonians
16. New Techniques in Chelonian Shell Repair
17. Video Telescopic Operating Microscope: A Recent Development in Reptile Microsurgery
18. Analgesia
19. Reptiles and Amphibians in Laboratory Animal Medicine
SECTION III: ADVANCES IN AMPHIBIAN MEDICINE
20. Amphibian Therapy
21. Amphibian Diversity in a New Era of Amphibian Taxonomy
22. Exhibiting Amphibians
23. Infectious Diseases of Amphibians: It Isn't Just Redleg Anymore
24. Chytridiomycosis
25. Short Tongue Syndrome and Hypovitaminosis A
26. Ranaviruses
SECTION IV: ADVANCES IN BIOLOGY, CONSERVATION, LEGAL AND RESEARCH
27. Conservation Issues
28. Invasive and Introduced Reptiles and Amphibians
29. Techniques for Working with Wild Reptiles
30. Forensics in Reptile Investigation
APPENDICES
Appendix 1: Developing your Reptile Medicine IQ: Learning How to Get the Most Out of and Contribute to the Herpetologic Literature
Appendix 2: Drug Formulary and Laboratory

Informácie o autoroch:
Douglas Mader:
MS, DVM, Marathon Veterinary Hospital, Marathon, FL