Exotic Animal Medicine, 2nd Edition, A Quick Reference Guide (J. Jepson)

Autor:
ISBN: 9780323328494
Vydavateľ: Elsevier, Saunders, 2016
Špecifikácia: Rozmery 229x152 cm, 565 strán, mäkká väzba flexi 115 farebných ilustrácií, jazyk anglický

109,00 €
Na objednávku

Exotické domáce zvieratká sú čím ďalej tým viac populárnejšie,preto sa pomocou druhého vydania knihy Exotic Animal Medicine: A Quick Reference Guide pripravte na rôzne zvieratká od potkanov až po spevavé vtáky. Toto nové vydanie, rozšírené o tri nové kapitoly a aktualizovaný obsah, obsahuje kľúčové informácie o diferenciálnych diagnózach a diagnostike spoločne so základnými informáciami o rôznych druhoch exotických domácich zvieratiek a je vhodné pre veterinárov, ktorí nemajú skúsenosti, poprípade malé skúsenosti s liečbou takýchto zvieratiek. Jej praktický príručkový prehľadný formát uľahčuje nájsť stavy, ktoré sa vyskytujú u jednotlivých druhoch; rýchlo urobiť možný zoznam v rámci diferenciálnej diagnózy; vytvoriť plán vyšetrenia; a zoznámiť sa s liečebnými postupmi

  • Pokrýva najčastejšie sa vyskytujúce exotické druhy, čo predstavuje pre klinického lekára výstižný a praktický návod na stanovenie diagnózy a liečby rôznych druhov exotických domácich zvieratiek.
  • Odborné rady týkajúce sa diagnostických prístupov, klinických techník, anestetických postupov a liečebných postupov predstavujú neoceniteľný zdroj užitočného, klinicky použiteľného materiálu.
  • Členenie kapitol podľa druhov a klinických príznakov umožňuje ľahký a efektívny prístup k informáciám.
  • Užívateľsky prívetivý formát robí z obsahu informatívnu príručku pre klinické prostredie.

Obsah:

Chapter 1: Ferrets
Chapter 2: Rabbits
Chapter 3: Guinea Pigs, Chinchillas and Degus
Chapter 4: Small Rodents
Chapter 5: Marmosets and Tamarins
Chapter 6: Hedgehogs
Chapter 7: Sugar Gliders
Chapter 8: Parrots and Related Species
Chapter 9: Songbirds and Softbills
Chapter 10: Lizards
Chapter 11: Snakes
Chapter 12: Tortoises and Turtles
Chapter 13: Amphibians
Chapter 14: Goldfish and Koi
Chapter 15: Tropical Freshwater Fish
Chapter 16: Tropical Marine Fish

Lance Jepson, MA, VetMB, CBiol, MIBiol, MRCVS, Honorary Lecturer in Exotic Medicine, Vet4dragons, Fenton Veterinary Practice, Haverfordwest, Pembrokeshire, UK