Okrasné vtáky, choroby chov/AKCIA

Autor:
ISBN: 987-80-88700-61-2
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2005
Špecifikácia: Pevná väzba flexi, 115 plnofarebných fotografií, 300 strán

39,00 €
Na objednávku

Obchodná informácia:

Cena platí pre študentov s potvrdením o štúdiu

Charakteristika:

Obsah knihy detailne hovorí o klinickom obraze jednotlivých ochorení okrasných vtákov, o príčinách chorôb, diagnostike, terapii a profylaxii, odporúčané je dávkovanie liečiv, ale aj príklady obchodných preparátov. Autorka, dlhoročná nemecká odborníčka v oblasti exotického vtáctva presne vie, čo potrebujú veterinárni lekári vo svojej každodennej i špeciálnej klinickej praxi a analyzuje to z hľadiska klinických potrieb každodennej praxe špecialistov, ale aj špičkových chovateľov. Všetko sprevádza množstvo farebných zobrazení, grafov a nákresov, záznamov zobrazovacej techniky s detailným opisom reálneho stavu. Slovenský preklad je lektorovaný aj českými odborníkmi a je doplnený o dôležitý latinsko-česko-slovenský slovniček odborných termínov.
 
Prečo odporúčame túto knihu:

Kvalitná kniha poskytuje predovšetkým praktické spracovanie problematiky veterinárnej starostlivosti o exotické vtáky.
Publikácia vyhľadávána v západných krajinách Erópy je doplnená nevyhnutným a praktickým porovnávacím latinsko-slovensko-českým slovníčkom zoologických termínov.
 ● Preklad tejto publikácie obsahuje nielen platné zákony a vyhlášky o chove okrasných vtákov v ČR a SR, ale aj zákony platné v celej EÚ.

Obsah:
1. História chovu vtákov
2. Druhové znaky vtákov
3. Biológia, chov, kŕmenie
4. Právne podklady chovu vtákov
5. Kúpa, privykanie a chovné zariadenie pre vtáky
6. Zariadenie praxe so zameraním na vtáky
7. Odchyt a fixácia
8. Chovateľské opatrenia
9. Klinické vyšetrenie vtáka
10. Špeciálne vyšetrovacie metódy
11. Eutanázia vtákov
12. Pitva
13. Terapeutické opatrenia
14. Anestézia
15. Dominujúce symptómy
16. Infekčné ochorenia
17. Parazitózy
18. Avitaminózy
19. Poruchy metabolizmu
20. Nádory
21. Orgánové choroby
22. Otravy
23. Poruchy správania

Angelika Wedel: DrVetMed, praktická veterinárna lekárka, špecialistka v praxi s exotickými vtákmi
Anna Hanzlová: MVDr.  praktická veterinárna lekárka, autorka prekladu