Dávkovanie liekov pre psa a mačku, 2. vyd.

Autor:
ISBN: 978-80-88700-8-21
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2013
Špecifikácia: Tabuľková špirálová väzba, 270 strán

38,00 €
Na sklade

Kniha z repertoára klasickej literatúry v praxi malých zvierat v najnovšom aktualizovanom vydaní!
Úspech doterajších vydaní hovorí sám za seba: pre mnohých praktikov sa stala vrecková knižka s najdoležitejšími návrhmi dávkovania osvedčeným a spoľahlivým sprievodcom v praxi malých zvierat. Keď budete vyzbrojení hlbokými znalosťami o dávkovaní a účinkoch liekov používaných vo veterinárnej alebo humánnej medicíne, o ich možnostiach použitia a rizikách, zaručene vždy sa Vám podarí optimálne zosúladiť medikamentóznu liečbu s ochorením Vášho pacienta. Osvedčená tabuľková abecedná zostava účinných látok garantuje prehľadnosť aj pri rýchlej aplikácii!

Obsah
Informácie o autoroch
Symboly a skratky
Všeobecné poznámky a vysvetlenie symbolov
Návrhy dávkovania liekov
Infúzne roztoky, náhrada objemu krvi
Infúzne množstvá
Parenterálna výživa
Cytostatická terapia
Zoznam obchodných prípravkov
Indikácie
Literatúra

Wilfried Kraft: prof. Dr. Med.vet. h. c., do r. 2002 prednosta 1. Veterinárnej kliniky Ludwig-Maximilians-Universität, Mníchov. Z jeho najvýznamnejšiích kníh v SR a ČR vydalo naše vydavateľstvo jeho dvojdielnu publikáciu Anatómia domácich cicavcov(2002-2003), Laboratórnu diagnostiku vo veterinárnej praxi (2001) a Dávkovanie liečiv pre psov a mačky 1. vydanie (2005), ktoré sa veľmi rýchlo vypredalo. Všetky tieto knihy boli českými a slovenskými veterinárni prijaté vysoko pozitívne a držia sa stále na odbornom trhu.
Ilka U. Emerich: Dr. Med.vet, Inštitút farmakológie a toxikológie veterinárnej fakulty
Univerzita Lipsko.
Fritz Ruppert Ungemach: Inštitút farmakológie a toxikológie veterinárnej fakulty Univerzita Lipsko.
Anna Hanzlová: MVDr., praktická veterinárna lekárka, prekladateľka textu
Zuzana Hrušovská: RNDr., lektorka