Urgentné prípady v anestézii

Autor:
ISBN: 978-80-88700-67-1
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2007
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 40 tabuliek, schémy, 208 strán

45,00 €
Na sklade

Kniha slúži ako rýchly prameň informácie pre veterinárnych praktikov. Opisuje urgentné situácie a prípady, ktoré môžu vzniknúť pri anestézii. Kniha sa zaoberá diferenciálnymi diagnózami, rozoberá klinické anylyticko-chemické miery diagnostiky, odporúča možné postupy. Táto praktická príručka sa venuje predovšetkým práci so psami a mačkami a malými domácimi zvieratami, obsahuje však aj kapitoly o mimoriadnych prípadoch vtákov, plazov a obojživelníkov v súvislosti s anestéziami. Jasné, zretelné tabuľky, napr. nebezpečenstvo použitia prípravkov v naliehavých prípadoch a ich dávkovanie sú spracované systémom: otvor knihu a použi! Aj zrozumiteľné ilustrácie robia príručku bezprostredne využiteľnou predovšetkým v kritických situáciách. Kniha je vyhľadávaná veterinármi v západoeurópskych štátoch EU aj pre najnovšie informácie o individuálnych terapeutických dávkach rovnako ako aj odporúčania na anestetické pohotovostné vybavenie veterinárnej ambulancie. Praktickú príručku doplňuje zoznam obchodných preparátov platný v podmienkach ČR a SR. Kniha získala ocenenie v súťaži Mateja Bella za najkvalitnejší vedecký preklad v roku 2007.

Prečo odporúčame túto knihu:
Publikácia svojím podrobným a zároveň prehľadným spracovaním poskytuje veterinárnemu praktikovi možnosť zorientovať sa v problematike poskytovania anestézie ako pri jednoduchých, tak aj zložitejších zákrokoch nielen u psov, mačiek a malých domácich zvierat, ale aj u exotických druhov
Veľkou prednosťou publikácie je aj skutočnosť, že sa zaoberá diferenciálnou diagnostikou a zároveň odporúča vhodné postupy a dávkovanie anestetík v konkrétnych situáciách.
Publikácia sa prehľadne zaoberá najmä tzv. rizikovými pacientami, riešením kritických situácií pred a počas anestézie, ako aj v priebehu prebúdzania sa pacienta.

Obsah:
Čo je urgentná situácia pri anestézii?
Správné vybavení anesteziologického oddělení pro řešení urgentných případů
Základní režimy anestezie rizikových pacientů
Urgentné prípady pred anestéziou a rizikoví pacienti
Urgentní případy během anestézie
Urgentní případy během probouzení
Postanestetické problémy po probuzení
Urgentné prípady počas anestézie u malých cicavcov
Urgentné prípady počas anestézie u vtákov
Urgentné prípady pri anestézii u plazov
Urgentné prípady pri anestézii u obojživelníkov


Wolf Erhardt:
DrMedVet, odborný lekár anesteziológ pre chirurgiu malých zvierat
Júlia Henke: DrMedVet, odborná lekárka pre anesteziológiumalých zvierat
Christine Lendl: DrMedVet, odborná lekárka pre anesteziológiu malých zvierat
Anna Hanzlová: MVDr, praktická veterinárna lekárka, prekladateľka SK
Petr Raušer: MVDr., PhD. VFU Brno, univerzitný pedagóg, veterinárny špecialista, prekladateľ CZ