Equine Anesthesia, 2nd Edition: Monitoring and Emergency Therapy

Autor:
ISBN: 978-1-4160-2326-5
Vydavateľ: Saunders, 2014
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 539 ilustrácií, 504 strán

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Toto spoľahlivé a obsiahle dielo bude prínosom pre všetkých členov veterinárneho tímu zaoberajúcich sa každodennou starostlivosťou o kone, ktoré si vyžadujú anestéziu alebo špeciálnu urgentnú starostlivosť. Toto dielo poskytuje kompletné informácie potrebné na prípravu, použitie a monitorovanie používania liečiv tak, aby sa dosiahla bezpečná a efektívna anestézia, aby sa potlačila bolesť, aby sa reagovalo na nepriaznivé účinky, a aby sa zabezpečil a monitoroval priebeh pohotovostnej starostlivosti. Je to najkomplexnejšia a najdetailnejšia kniha na túto tému, ktorá sa zaoberá potrebami a otázkami lekárov či už v nemocniciach alebo priamo v teréne.

Obsah:
Chapter 1: History of Equine Anesthesia
Chapter 2: The Respiratory System
Chapter 3: The Cardiovascular System
Chapter 4: Stress Associated with Anesthesia and Surgery
Chapter 5: Physical Restraint
Chapter 6: Preoperative Evaluation: General Considerations
Chapter 7: Venous and Arterial Catheterization and Fluid Therapy
Chapter 8: Monitoring Anesthesia
Chapter 9: Principles of Drug Disposition and Drug Interaction in Horses
Chapter 10: Anxiolytics, Nonopioid Sedative-Analgesics, and Opioid Analgesics
Chapter 11: Local Anesthetic Drugs and Techniques
Chapter 12: Intravenous Anesthetic Drugs and Anesthetic Techniques
Chapter 13: Intravenous Anesthetic and Analgesic Adjuncts to Inhalation Anesthesia
Chapter 14: Tracheal and Nasal Intubation
Chapter 15: Inhalation Anesthetics and Gases
Chapter 16: Anesthetic Equipment
Chapter 17: Oxygen Supplementation and Ventilatory Support
Chapter 18: Anesthesia and Analgesia for Donkeys and Mules
Chapter 19: Peripheral Muscle Relaxants
Chapter 20: Perioperative Pain Management
Chapter 21: Considerations for Induction, Maintenance, and Recovery from Anesthesia
Chapter 22: Anesthetic Associated Complications
Chapter 23: Cardiopulmonary Resuscitation
Chapter 24: Anesthetic Protocols and Techniques for Specific Procedures
Chapter 25: Anesthetic Risk and Euthanasia
Appendices
Respiratory Abbreviations Used in the Book
Drug Schedules
Equine Recovery Sheet
Pain Management Plan
Anesthesia Equipment Companies

William W. Muir: DVM, MSc, PhD, DACVA, DACVECC, Regional Director, American Academy of Pain Management, Veterinary Clinical Pharmacology Consulting Services, Columbus, OH
John A. E. Hubbell: Professor of Anesthesia, Department of Veterinary Clinical Science, College of Veterinary Medicine, The Ohio State University, Columbus, OH